• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm Krajowy Dolnej Austrii

  Przeczytaj także...
  Arcyksięstwo Austriackie (niem. Erzherzogtum Österreich) – jedno z państw Świętego Cesarstwa Rzymskiego, centrum i synonim Monarchii Habsburgów, ich główna rodowa domena, rdzeń tworzonego przez nich imperium. W latach 1804–1918 jedynie jeden z krajów Cesarstwa Austriackiego (formalnie podzielony według biegu rzeki Aniza na dwa kraje koronne Arcyksięstwa Austrii: za Anizą i przed Anizą).Uniwersytet Wiedeński (niem. Universität Wien, pełna nazwa łacińska Alma Mater Rudolphina Vindobonensis) – uniwersytet z siedzibą w Wiedniu w Austrii. Został założony 12 marca 1365 r. przez Rudolfa IV. Największy i najstarszy uniwersytet w krajach niemieckojęzycznych. 87.000 studiujących (2010/2011).
  I Republika Austriacka (niem. Republik Österreich) – państwo na terenie obecnej Austrii, które istniało od 21 października 1919 do 12 lutego 1934.
  Gmach Sejmu Krajowego Dolnej Austrii w Wiedniu

  Sejm Krajowy Dolnej Austrii (niem. Landtag von Niederösterreich) - sejm krajowy kraju koronnego Arcyksięstwo Austrii przed Anizą (Dolna Austria), powołany patentem lutowym w 1861.

  Siedziba sejmu znajdowała się w Wiedniu, siedzibie władz administracyjnych kraju. Składał się z 66 posłów. Wśród nich znajdowało się 3 wirylistów (arcybiskup Wiednia, biskup Sankt Pölten i rektor Uniwersytetu Wiedeńskiego), 15 posłów z kurii wielkiej własności ziemskiej, 28 przedstawicieli miast i izb handlowo-przemysłowych oraz 20 posłów z kurii wiejskiej. Obradował w języku niemieckim.

  Kraj koronny (niem. Kronland) – terytorium składowe Cesarstwa Austrii w latach 1849-1867 i austriackiej części Austro-Węgier w latach 1867-1918. Głową kraju koronnego był cesarz, w którego imieniu działał Landeshauptmann (zarządca kraju) albo Statthalter (gubernator).Dolna Austria (Niederösterreich) – kraj związkowy w północnej Austrii. Graniczy z Czechami, Słowacją, Burgenlandem, Styrią, Górną Austrią oraz otacza kraj związkowy Wiedeń. Stolicą landu jest Sankt Pölten. Krajobrazowo dzieli się na:

  Sejm przestał istnieć w 1918, w 1920 został odtworzony w Republice Austrii.

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm krajowy (niem. Landtag) – jednoizbowy sejm prowincjonalny istniejący w latach 1861–1918 w każdym kraju koronnym Cesarstwa Austriackiego, (od 1867 – w austriackiej części Austro-Węgier, tj. Przedlitawii).
  Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.
  Wirylista (łac. virilis) – osoba piastująca pewną funkcję z racji piastowanej przez siebie innej funkcji; na przykład w monarchii członek izby wyższej parlamentu, zasiadający w niej z racji piastowanej przez siebie funkcji lub urzędu, a nie wybierany w wyborach; do Sejmu Krajowego w autonomii galicyjskiej jako wiryliści wchodzili rektorzy uniwersytetów w Krakowie i Lwowie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.