• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sejm Krajowy Dalmacji

  Przeczytaj także...
  Kraj koronny (niem. Kronland) – terytorium składowe Cesarstwa Austrii w latach 1849-1867 i austriackiej części Austro-Węgier w latach 1867-1918. Głową kraju koronnego był cesarz, w którego imieniu działał Landeshauptmann (zarządca kraju) albo Statthalter (gubernator).Dalmacja (chorw. Dalmacija, wł. Dalmazia, serb. Далмација) – kraina historyczna w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze na wschodnim wybrzeżu Adriatyku.
  Królestwo Dalmacji (chorw. Kraljevina Dalmacija, niem. Königreich Dalmatien) – istniejący w latach 1815-1918 kraj koronny Cesarstwa Austriackiego, obejmujący obszar Dalmacji.

  Sejm Krajowy Dalmacji (niem. Dalmatinischer Landtag) – sejm krajowy kraju koronnego Królestwo Dalmacji.

  Sejm krajowy (niem. Landtag) – jednoizbowy sejm prowincjonalny istniejący w latach 1861–1918 w każdym kraju koronnym Cesarstwa Austriackiego, (od 1867 – w austriackiej części Austro-Węgier, tj. Przedlitawii).Wirylista (łac. virilis) – osoba piastująca pewną funkcję z racji piastowanej przez siebie innej funkcji; na przykład w monarchii członek izby wyższej parlamentu, zasiadający w niej z racji piastowanej przez siebie funkcji lub urzędu, a nie wybierany w wyborach; do Sejmu Krajowego w autonomii galicyjskiej jako wiryliści wchodzili rektorzy uniwersytetów w Krakowie i Lwowie.

  Działał w latach 1861-1918. Składał się z 43 posłów: 2 wirylistów (arcybiskupa Dalmacji i biskupa Zadaru), 10 posłów z kurii wielkiej własności ziemskiej, 3 posłów - przedstawicieli izb przemysłowo-handlowych, 8 przedstawicieli miast oraz 20 przedstawicieli kurii wiejskiej. Sejm obradował w Zadarze, w języku włoskim i chorwackim.

  Zadar (wł. Zara) – miasto w Chorwacji (Dalmacja), nad Morzem Adriatyckim. Od 1991 należy do niepodległej Chorwacji. Zamieszkuje je ok. 82 tys. mieszkańców (2005).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.626 sek.