• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Segment sieci

  Przeczytaj także...
  Domena kolizyjna – fragment sieci, w którym transmisja musi być realizowana przez urządzenie w sposób wykluczający prowadzenie w tym czasie transmisji przez inne urządzenia (granicę stanowią porty urządzeń most, przełącznik lub router).Kolizja pakietów w sieci (ang. network packet collision) – sytuacja występująca w sieci Ethernet i innych, kiedy dwa komputery usiłują wysłać pakiet przez łącze w tym samym czasie. Kolizja jest wykrywana automatycznie (collision detection) i komputery zaprzestają przesyłania. Po losowo wybranym czasie każdy z komputerów próbuje ponownie przesłać swój pakiet.
  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

  Segment – część sieci komputerowej, odseparowana od reszty przez urządzenie sieciowe takie jak np.:

  Most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące dwie lub więcej sieci lub segmenty sieci dokonując filtrowania ruchu sieciowego. Sieci podłączone do mostu mogą korzystać z różnych fizycznych i logicznych protokołów łącza.Przełącznik (komutator, także z ang. switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana.
 • przełącznik
 • router
 • most
 • Podział na segmenty pozwala na:

 • Zmniejszenie obciążenia sieci lokalnej przez separacje ruchu na ruch segmentowy i międzysegmentowy – jeśli dwa urządzenia sieciowe znajdują się w jednym segmencie, przesyłane między nimi pakiety nie wychodzą poza segment.
 • Zwiększenie liczby domen kolizyjnych, a co za tym idzie, zmniejszenie liczby urządzeń w pojedynczej domenie.
 • Zmniejszenie liczby kolizji pakietów w danej sieci. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.