• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sedlo Barborka  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bór świerkowy (świerczyna) – las iglasty, w którym dominującym gatunkiem w drzewostanie jest świerk. Bory świerkowe występują przede wszystkim w górach w paśmie regla dolnego jak i regla górnego. Pozostałe bory świerkowe są głównie wynikiem sztucznego nasadzania.Na mapach: 50°04′11,899″N 17°14′29,299″E/50,069972 17,241472 Ovčárna (niem. Schäferei) – całoroczny hotel górski (dawniej schronisko turystyczne), położony w Wysokim Jesioniku na wysokości 1300 m n.p.m., u stóp Pradziada.

  Sedlo Barborka (również Sedlo U Barborky lub też Rozcestí U Barborky) – przełęcz o wysokości 1315 m n.p.m. w północno-wschodnich Czechach, w Sudetach Wschodnich, najwyższa szosowa (drogowa) w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (cz. Hrubý Jeseník) oraz jego części (mikroregionie) w Masywie Pradziada i Wysokiej Holi (cz. Pradědská hornatina) pomiędzy szczytami gór Pradziad (cz. Praděd) i Petrovy kameny, na historycznej granicy Śląska i Moraw, na granicy gmin Loučná nad Desnou i Malá Morávka.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Morze – naturalny zbiornik wodny, część oceanu, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielona od pozostałych jego części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Ze względu na utrudnioną wymianę wód morza charakteryzują się indywidualnymi cechami, zbiór tych cech nazywa się ustrojem hydrologicznym.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Nazwa przełęczy pochodzi od znajdującego się na niej skrzyżowania dróg i szlaków turystycznych o nazwie U Barborky z podaną na tablicy informacyjnej wysokością 1310 m i zlokalizowanego blisko niej (w odległości około 200 m na północny wschód), na stoku góry Pradziad schroniska turystycznego Barborka. Warto podkreślić, że nazwa przełęczy nie jest oznaczona na mapach. Nazwę jej zasugerowały wielojęzyczne portale internetowe poświęcone czeskim górom o nazwie (→ czeskiegory.pl, z przebiegiem niebieskiego szlaku rowerowego Stripe-marked biketrail blue.svg, przez przełęcz) i (→ jeseniky.net, z przebiegiem Jesenickiej magistráli narciarstwa biegowego).

  Červenohorské sedlo (niem. Roter Berg, Roter Berg Sattel, pol. Czerwonogórskie Siodło) – przełęcz (1013 m n.p.m.) na Morawach, w Czechach, w paśmie Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), pomiędzy szczytami gór Červená hora i Velký Klínovec. Oddziela Masyw Keprníka (czes. Keprnická hornatina) od Masywu Pradziada i Wysokiej Holi (czes. Pradědská hornatina). Prowadzi przez nią droga krajowa nr 44 – bardzo kręta, która w zimie może być nieprzejezdna.Grzbiet górski – obszar położony wzdłuż linii grzbietowej łączący znaczące szczyty i przełęcze danego pasma górskiego (formacji górskiej).

  Przełęcz jest dobrze rozpoznawalna nawet ze znacznych odległości i punktów widokowych, ponieważ elementami jej usytuowania są: charakterystyczna wysmukła wieża Pradziada oraz grupa skalna na sąsiedniej górze Petrovy kameny w postaci widocznego „zęba” na jej szczycie. Przełęcz lokalizuje widoczne obniżenie pomiędzy tymi łatwo rozpoznawalnymi fragmentami Wysokiego Jesionika położonymi na głównym grzbiecie góry Pradziad ciągnącym się od przełęczy Červenohorské sedlo do przełęczy Skřítek. Punkt siodłowy przełęczy oddalony jest o około 80 m na południowy zachód od skrzyżowania U Barborky i zlokalizowany jest na niewielkiej polanie, który jest jednocześnie punktem widokowym w kierunku najbliższych szczytów, ale dojście do niego jest zabronione. Wzdłuż drogi bowiem Hvězda – Pradziad, z uwagi na ochronę przyrody postawiono drewniane barierki odgradzające. Poza siodłową polaną, obszar przełęczy jest zalesiony lasem świerkowym. Na poboczu drogi przy skrzyżowaniu znajduje się punkt geodezyjny o wysokości 1313,42 m n.p.m., z widocznym w jego pobliżu stalowym słupkiem, który został pomalowany na przemian poziomymi pasami białymi i granatowymi. Na zamontowanym słupku umieszczono u góry stalową tabliczkę z napisem (cz. Státní triangulace Poškození se trestá).

  Sedlo nad Malým kotlem – przełęcz o wysokości 1330 m n.p.m. w Czechach, w Sudetach Wschodnich, w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w Masywie Pradziada i Wysokiej Holi (czes. Pradědská hornatina) pomiędzy szczytami gór Velký Máj i Jelení hřbet, leżąca na głównym grzbiecie (grzebieniu) masywu góry Pradziad (czes. Praděd), na historycznej granicy Śląska i Moraw.Portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego. W intencji twórców, ma to zachęcać użytkowników do ustawienia adresu portalu jako strony startowej w przeglądarce WWW i traktowania go jako bramy do Internetu.
  Widok ze skrzyżowania U Barborky na szczyt góry Pradziad

  Jest ona popularną i bardziej uczęszczaną przełęczą Wysokiego Jesionika o ograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych, dostępnym tylko dla obsługi technicznej hoteli górskich i schronisk oraz ich klientów jak również dla służb leśnych, Pogotowia Górskiego, Policji, Straży pożarnej oraz wojska. Dla osób postronnych ruch przez przełęcz jest zabroniony, dostępny tylko do zlokalizowanego nieco niżej parkingu w Ovčárni. W 1968 roku w wyniku rozpoczętej na górze Pradziad budowy nowej żelbetowej wieży telewizyjnej na jej szczycie, przez przełęcz poprowadzono asfaltową wąską drogę dojazdową na szczyt, a następnie położono asfalt na rozgałęzienie ze skrzyżowania U Barborky do schroniska turystycznego Barborka.

  Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.Punkt geodezyjny - punkt wchodzący w skład osnowy geodezyjnej, którego położenie na ziemi zostało określone współrzędnymi geodezyjnymi względem przyjętego układu odniesienia.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Hotel – obiekt wchodzący w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe).
  Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.
  Wyciąg orczykowy (tzw. kotwica) to rodzaj wyciągu narciarskiego służący do wciągania narciarzy lub snowboardzistów do góry wzdłuż stoku. Wyciąg orczykowy to patent szwajcarsko-niemiecki z 1934 r. (inż. Constam i firma Bleichert).
  Jelení hřbet (niem. Hirschkamm) – szczyt o wysokości 1367 m n.p.m. w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w Czechach, w Sudetach Wschodnich, na Morawach.
  Výrovka (niem. Katzen Stein) – szczyt (góra) o wysokości 1167 m n.p.m. (podawana jest też wysokość 1168 m n.p.m.) w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno wschodnich Czechach, w Sudetach Wschodnich, przy historycznej granicy Śląska i Moraw, oddalony o około 5,3 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).
  Velký Jezerník – szczyt o wysokości 1309 m n.p.m. (podawana jest też wysokość 1306 m n.p.m. lub 1307 m n.p.m.) w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w Czechach, w Sudetach Wschodnich, przy historycznej granicy Śląska i Moraw, oddalony o około 2,7 km na północny zachód od szczytu góry Pradziad (czes. Praděd).
  Hotel Praděd – całoroczny hotel górski wraz ze schroniskiem turystycznym w paśmie górskim Wysokiego Jesionika (czes. Hrubý Jeseník), w północno wschodnich Czechach, w Sudetach Wschodnich. Położony na wieży telewizyjnej, na szczycie góry Pradziad (czes. Praděd), na wysokości 1490 m n.p.m., będący najwyżej położonym czeskim hotelem z restauracją.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.