• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Security Service  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD, pol. Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS) – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931–1945.
  Struktura organizacyjna Security Service (MI5) w czasie II wojny światowej[ | edytuj kod]
 • Dyrektor generalny
 • zastępca dyrektora generalnego
 • sekretariat
 • Wydział A: (administracja)
 • archiwum
 • dział prawny
 • finanse
 • transport
 • dział osobowy
 • pokój 005
 • aparat władzy
 • Wydział B: (kontrwywiad)
 • kontrwywiad
 • zwalczanie sabotażu
 • zwalczanie organizacji wywrotowych
 • Wydział C: (bezpieczeństwo)
 • weryfikacja osób
 • Wydział D: (łącznikowy)
 • kontakty z Ministerstwem Wojny [MI(l)]
 • bezpieczeństwo sił powietrznych
 • bezpieczeństwo sił morskich
 • bezpieczeństwo portów
 • żandarmeria polowa MI11
 • dyrektor wywiadu wojskowego
 • Wydział E: (obcokrajowcy)
 • sekcje krajowe
 • Wydział F: (terytoria zamorskie)
 • oficerowie obrony bezpieczeństwa w koloniach
 • zwalczanie przemytu
 • kontakty ze służbami bezpieczeństwa w dominiach
 • partie polityczne
 • Dyrektor generalny oraz szefowie wydziałów MI5 w latach 1940–1946[ | edytuj kod]

 • dyrektor generalny – sir David Petrie (zastąpił Vernona Kella w 1940 roku)
 • zastępca dyrektora generalnego – A.W.A. Harker (zastąpił Ericka Holt-Wilsona w 1940 roku)
 • szef Wydziału A – płk. Charles Butler
 • szef Wydziału B – kpt. Guy Liddell
 • szef Wydziału C – mjr Herbert Bacon
 • szef Wydziału D – brygadier Harry Allen
 • szef Wydziału E – Kenneth Younger
 • szef Wydziału F – mjr Bertram Ede
 • Siatka polska[ | edytuj kod]

  Pierwszym Polakiem, który podjął podwójną grę, był „Careless” – pilot zestrzelony nad Francją w 1940 roku. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii, tam przejęty przez MI5, był przesłuchiwany i zgodził się na współpracę. Otrzymał pseudonim „Careless”, napisał pod kontrolą MI5 i wysłał list na adres skrzynki kontaktowej Abwehry, po czym dostał pełną zachęty odpowiedź. Abwehra poleciła mu zbierać informacje o brytyjskim lotnictwie, więc wymyślono dla niego pozorny przydział do baterii przeciwlotniczej. Wysyłane przez niego tajnopisy pełne były spreparowanych informacji o obronie przeciwlotniczej Anglii. W końcu 1943 roku Careless odmówił kontynuowania pracy z MI5.
  Drugim Polakiem współpracującym z brytyjskim wywiadem i kontrwywiadem był kapitan dyplomowany, pilot Roman Czerniawski, któremu nadano pseudonim „Brutus”. Zorganizowana przez niego siatka szpiegowska we Francji „Interallie” (Czerniawski pracował wtedy jeszcze pod pseudonimem – Armand) pracowała bardzo intensywnie, Roman Czerniawski (ps. Armand) został aresztowany 18 listopada 1941 roku, w wyniku zdrady swojej kochanki i zarazem prawej ręki Mathildy Carre ps. La Chatte. Za darowanie własnego życia i swych współpracowników z siatki zgodził się na współpracę z Abwehrą. Po przybyciu do Londynu był intensywnie przesłuchiwany przez Secret Intelligence Service, czyli MI6 oraz szefa polskiego wywiadu w Anglii, płk. Stanisława Gano. O współpracy z Abwehrą nic nie powiedział oficerom MI6, dopiero na spotkaniu w restauracji z płk. Gano wyjawił, że współpracuje z wywiadem niemieckim.
  Szef polskiego wywiadu przekazał Czerniawskiego MI6, a oni oddali go do dyspozycji Służby Bezpieczeństwa MI5, Wydziałowi B. Czerniawskiemu nadano ps. „Brutus” i rozpoczął on grę mającą na celu osłaniać tajemnicę operacji Overlord. Cała działalność Brutusa nie została jeszcze ujawniona, a dokumenty dotyczące Czerniawskiego i innych operacji polskiego wywiadu zostały zniszczone na rozkaz płk. Gano, który obawiał się, że materiały mogą wpaść w ręce Moskwy.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.MI7 – Sekcja 7 Brytyjskiego Wywiadu Wojskowego, była oddziałem Brytyjskiego Zarządu Wywiadu Wojskowego, części Biura Wojny. Zajmowała się propagandą i cenzurą.

  Kolejnym Polakiem, który słał Niemcom dezinformacyjne materiały, był nieznany z nazwiska agent działający pod pseudonimem „Rover”. Wiadomo o nim jedynie, że w przeszłości był marynarzem i zawodowym bokserem. Po kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej niewoli. Tam zainteresowała się nim Abwehra. Został zwerbowany i po przeszkoleniu został wysłany do Anglii. Tam dobrowolnie zgłosił się do MI 5 z propozycja współpracy. Mimo wielokrotnych prób nie udało mu się nawiązać współpracy z Niemcami – zbudowany przez niego nadajnik radiowy, zgodnie z niemiecką instrukcja, nie był na tyle mocny, by uzyskać skuteczną łączność. „Rover” (pseudonim nadany przez MI5) w 1944 roku powrócił do służby w polskiej Marynarce Wojennej. Po wyjeździe agenta, Niemcom udało się skontaktować z nadajnikiem „Rovera”, a Brytyjczycy wykorzystali ten fakt i poprzez podstawionych agentów rozpoczęli przekazywać informacje dezinformujące z zakresu brytyjskiej marynarki wojennej. Losy polskiego agenta po wojnie nie są znane.

  Bundesnachrichtendienst (BND), Federalna Służba Wywiadowcza (Informacyjna), agencja wywiadowcza utworzona w Republice Federalnej Niemiec w 1956 roku, wywodząca się z tzw. Organizacji Gehlena, z siedzibą w Pullach niedaleko Monachium.Stanisław Włodzimierz Paweł Gano ps. "Stanisław" (ur. 17 maja 1895 w Opatowie, zm. 5 lipca 1968 w Casablance) – generał brygady Wojska Polskiego, szef Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza.

  | edytuj kod]

  Przed II wojną światową i w trakcie jej trwania oraz kilka lat po, rząd Wielkiej Brytanii oraz jego służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze były głęboko spenetrowane przez kilku kretów pracujących dla radzieckiego wywiadu NKWD, tzw. Siatka szpiegowska Cambridge, lub „piątkę z Cambridge” (Harold „Kim” Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt i John Cairncross). Z czasem zajęli oni bardzo wysokie stanowiska w rządzie brytyjskim, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w wywiadzie Secret Intelligence Service, inaczej MI6, oraz w służbie bezpieczeństwa MI5. Przez długie lata informowali oni swych radzieckich mocodawców o największych tajemnicach rządu brytyjskiego i służb specjalnych tego kraju.
  Ucieczki Donalda Macleana i Guya Burgessa do Związku Radzieckiego w 1951 roku (zostali ostrzeżeni przez Harolda „Kima” Philby’ego, który także uciekł do Związku Radzieckiego podczas pobytu w Libanie w 1963 roku) wstrząsnęły społeczeństwem i kołami wywiadowczymi w Wielkiej Brytanii.

  Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, LKSW; określany często skrótowcem NKWD (ros. Народный комиссариат внутренних дел) – istniejący od października 1917 do lipca 1918 i dalej do 1930 jako LKSW RFSRR rosyjski urząd, odpowiednik ministerstwa, realizujący zadania w dziedzinie administracji wewnętrznej.Harold Adrian Russell "Kim" Philby (ur. 1 stycznia 1912 w Ambala, zm. 11 maja 1988 w Moskwie), pracownik tajnych służb brytyjskich (MI6 - SOE), szpieg INO NKWD, jeden z członków tzw. Siatki Szpiegowskiej Cambridge.

  MI5, obawiając się, że siatka szpiegowska może być większa, przeprowadziło w latach sześćdziesiątych wspólnie z MI6 szczegółowe śledztwo w tej sprawie. Zespół MI5 oraz MI6 badający tę sprawę nazwano „Komitetem Płynności”. W skład komitetu wchodzili m.in. funkcjonariusz „Wydziału D” służby bezpieczeństwa MI5 oraz funkcjonariusze sekcji kontrwywiadu Tajnej Służby Wywiadowczej SIS/MI6. Po zakończeniu śledztwa komitet ogłosił, że istnieją oznaki niemal ciągłej penetracji MI5 i MI6 od przynajmniej 1942 roku do 1962 roku. Członkowie komitetu podejrzewali, że nieujawnionymi kretami radzieckimi w MI5 byli Michael Hanley, wówczas kierownik wydziału w MI5 i Roger Hollis, dyrektor generalny MI5. Po przesłuchaniu obu sprawę zamknięto, a w 1981 roku zostali oni oczyszczeni po kolejnym śledztwie.

  GRU (ros. ГРУ, Главное Разведывательное Управление; Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawlenije (Główny Zarząd Wywiadowczy)), w pełni oficjalnie polskie tłumaczenie Główny Zarząd Rozpoznawczy (względnie Wywiadowczy) Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich/ Federacji Rosyjskiej, Jednostka Wojskowa 44388 – instytucja wywiadu wojskowego ZSRR a następnie Federacji Rosyjskiej. Po rozpadzie ZSRR, wobec znaczącej redukcji aparatu i ograniczenia zakresu działalności cywilnych służb specjalnych wyrosłych na gruzach KGB, znaczenie GRU znacznie wzrosło.Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  MI3, Sekcja 3 Brytyjskiego Wywiadu Wojskowego, była oddziałem Brytyjskiego Zarządu Wywiadu Wojskowego, części Biura Wojny. Miała na celu szpiegowanie państw Europy Wschodniej (wyłączając Rosję i państwa Skandynawskie, którymi zajmowała się MI2).
  Central Intelligence Agency, CIA (pol. Centralna Agencja Wywiadowcza) – rządowa agencja służby wywiadowczej USA, zajmująca się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach i osobach indywidualnych oraz opracowywaniem, na podstawie tych informacji, raportów dla instytucji rządowych USA. Agencja organizowała także operacje, których celem była interwencja w wewnętrzne sprawy wybranych państw, od propagandy po wspieranie oddziałów paramilitarnych. Jednym z wielu przykładów takich interwencji jest udział w organizacji zamachu stanu w Iranie w 1951 (Operacja AJAX).
  Liban (arab. لبنان Lubnān; الجمهوريّة اللبنانيّة al-Jumhūrīya al-Lubnānīya, Republika Libańska) – państwo w zachodniej Azji, na obszarze Bliskiego Wschodu, nad Morzem Śródziemnym graniczące z Syrią i Izraelem.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) – niemiecka partia polityczna, zwana potocznie nazistowską, sprawująca totalitarną władzę w III Rzeszy w latach 1933–1945 z Adolfem Hitlerem jako kanclerzem Rzeszy (od 30 stycznia 1933), a od sierpnia 1934 Führerem i kanclerzem Rzeszy. Podczas norymberskich procesów korpusu kierownictwa politycznego została uznana za organizację zbrodniczą odpowiedzialną za szereg zbrodni przeciwko ludzkości.
  SS (niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. "eskadra ochronna NSDAP") – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).
  Nationalencyklopedin – największa, szwedzka encyklopedia współczesna. Jej stworzenie było możliwe dzięki kredytowi w wysokości 17 mln koron, którego udzielił rząd szwedzki w 1980 roku i który został spłacony w 1990. Drukowana wersja składa się z 20 tomów i zawiera 172 tys. haseł. Wersja internetowa zawiera 260 tys. haseł (stan z czerwca 2005). Inicjatorem projektu był rząd szwedzki, który rozpoczął negocjacje z różnymi wydawcami. Negocjacje zakończyły się w 1985, kiedy na wydawcę został wybrany Bra Böcker z Höganäs. Encyklopedia miała uwzględniać kwestie genderowe i związane z ochroną środowiska. Pierwszy tom ukazał się w 1989 roku, ostatni w 1996. Dodatkowo w roku 2000 ukazały się trzy dodatkowe tomy. Encyklopedię zamówiło 54 tys. osób. W 1997 roku ukazało się wydanie elektroniczne na CD, a w 2000 pojawiło się wydanie internetowe, które jest uzupełniane na bieżąco.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.