• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Security Service  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Układ Warszawski (oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej ang. Warsaw Pact ros. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) – sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO, a sankcjonował istniejące od zakończenia II wojny światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR.Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD, pol. Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS) – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931–1945.

  Security Service (lub MI5), brytyjska Służba Bezpieczeństwa odpowiedzialna za ochronę kraju przed penetracją obcych służb wywiadowczych (kontrwywiad), walkę z terroryzmem, bezpieczeństwo wewnętrzne Wielkiej Brytanii oraz ochronę tajemnicy państwowej, utworzona w 1909 roku. Security Service początkowo działała pod kryptonimem MO5.

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.MI7 – Sekcja 7 Brytyjskiego Wywiadu Wojskowego, była oddziałem Brytyjskiego Zarządu Wywiadu Wojskowego, części Biura Wojny. Zajmowała się propagandą i cenzurą.
  Siedziba MI5 w Londynie

  Spis treści

 • 1 Utworzenie Security Service
 • 2 Pierwotne założenia
 • 3 Reorganizacja
 • 4 Okres międzywojenny
 • 5 II wojna światowa
 • 6 Struktura organizacyjna Security Service (MI5) w czasie II wojny światowej
 • 6.1 Dyrektor generalny oraz szefowie wydziałów MI5 w latach 1940 – 1946
 • 7 Siatka polska
 • 8 Siatka szpiegowska Cambridge
 • 9 Odbudowa zaufania
 • 10 George Blake
 • 11 Lata dziewięćdziesiąte
 • 12 Zasoby materialne
 • 13 Dotychczasowi dyrektorzy generalni Security Service – MI5
 • 14 Bibliografia
 • 15 Zobacz też
 • Bundesnachrichtendienst (BND), Federalna Służba Wywiadowcza (Informacyjna), agencja wywiadowcza utworzona w Republice Federalnej Niemiec w 1956 roku, wywodząca się z tzw. Organizacji Gehlena, z siedzibą w Pullach niedaleko Monachium.Stanisław Włodzimierz Paweł Gano ps. "Stanisław" (ur. 17 maja 1895 w Opatowie, zm. 5 lipca 1968 w Casablance) – generał brygady Wojska Polskiego, szef Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza.

  Utworzenie Security Service[]

  Powołany w 1909 Komitet Obrony Imperium (Committee of Imperial Defence – CID ) otrzymał dwa zadania: zbadać naturę i rozmiary obcej działalności szpiegowskiej na terenach Wielkiej Brytanii oraz określenie kto i jak powinien jej przeciwdziałać.
  W raporcie CID przedstawiona została propozycja utworzenia Biura Tajnej Służby, co stało się 1 października 1909 roku. Biuro Tajnej Służby podzielono na dwa działy – krajowy i zagraniczny. Sekcja krajowa otrzymała desygnat MO-5 (Piąta Sekcja Wydziału Operacyjnego Sztabu Generalnego), a sekcja zagraniczna SIS (MI6). Pod tym kryptonimem (MO5), działano do 1916 roku. W 1916 roku utworzono Zarząd Wywiadu Wojskowego – MO5 zostało przemianowane na MI5. Biurokratyczna zmiana niczym nie wpłynęła na status służby ani jej działania, MI5 nadal była komórką podległą Ministerstwu Wojny.

  Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (ros.) Народный комиссариат внутренних дел, określany często skrótowcem NKWD – istniejący od października 1917 do lipca 1918 i dalej do 1930 jako LKSW RFSRR rosyjski urząd, (odpowiednik ministerstwa, realizujący zadania w dziedzinie administracji wewnętrznej.Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  MI3, Sekcja 3 Brytyjskiego Wywiadu Wojskowego, była oddziałem Brytyjskiego Zarządu Wywiadu Wojskowego, części Biura Wojny. Miała na celu szpiegowanie państw Europy Wschodniej (wyłączając Rosję i państwa Skandynawskie, którymi zajmowała się MI2).
  1 października jest 274. (w latach przestępnych 275.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 91 dni.
  Liban (arab. لبنان Lubnān; الجمهوريّة اللبنانيّة al-Jumhūrīya al-Lubnānīya, Republika Libańska) – państwo w zachodniej Azji, na obszarze Bliskiego Wschodu, nad Morzem Śródziemnym graniczące z Syrią i Izraelem.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  SS (niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. "eskadra ochronna NSDAP") – paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).
  Donald Maclean (ps. Hicks; ur. 25 maja 1913 w Londynie – zm. 6 marca 1983 w Moskwie) - jeden z agentów tzw. siatki szpiegowskiej Cambridge.
  Stewart (Graham) Menzies (ur. 30 stycznia 1890, zm. 29 maja 1968) – sir, generał major, od 1939 do 1952 roku Dyrektor Generalny Tajnej Służby Wywiadowczej – MI6, szef operacji wywiadowczych Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej oraz we wczesnej fazie zimnej wojny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.09 sek.