• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Scrub

  Przeczytaj także...
  Akacja (Acacia Mill.) – rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny bobowatych i podrodziny mimozowych. Liczbę gatunków ocenia się na ok. 1300. Występują w strefie tropikalnej i subtropikalnej całego świata, głównie w międzyzwrotnikowej Afryce, szczególnie Etiopii, Somalii, Kongo i RPA oraz Australii i Tasmanii (tu największe bogactwo – ok. 950 gatunków). W Azji najliczniejsze w Indiach i na Półwyspie Indochińskim. Na półkuli zachodniej północna granica zasięgu przebiega przez Teksas i Nowy Meksyk. Według innej klasyfikacji mimozowate stanowią osobną rodzinę, a rodzaj obejmuje około 600 (wówczas w Australii i na Tasmanii 300 gatunków). Akacje stanowią często składnik flory stepów i sawann.Malee (malee-scrub) to najniższy, sięgający 2 m, rodzaj australijskiego scrubu. Jego głównym składnikiem są krzewiaste odmiany eukaliptusa.
  Brigalow (brigalow-scrub) – rodzaj australijskiego scrubu. Jest to jego najwyższa odmiana mająca postać zarośli lub niewysokiego (dochodzącego do 12 m wysokości) lasu, choć budujące go gatunki drzew mogą w sprzyjających warunkach dorastać do większej wysokości. Głównym jego składnikiem jest Acacia harpophylla (ang. brigalow). Wśród innych gatunków budujących tę formację są różne eukaliptusy (np. Eucalyptus coolabah), akacje (np. Acacia cambagei), kazuaryny, drzewa butelkowe (Brachychiton rupestris) i in. Występuje głównie na glebach gliniasto-sodowych wschodniej Australii. Jest zbiorowiskiem pirofitycznym.

  Scrub, skrub, skrobformacja roślinna, odmiana buszu, charakterystyczna dla Australii. Tworzą ją wiecznie zielone, twardolistne zarośla, składające się głównie z krzewiastych gatunków eukaliptusów i akacji. Wyróżnia się 3 jego rodzaje: brigalow, malee i mulga.

  Mulga (mulga-scrub) to jeden z rodzajów australijskiego scrubu, zajmujący ok. 30% powierzchni kraju. Są to mocno splątane zarośla (sięgające wys. do 3 m), których głównym składnikiem są akacje.Krzew – roślina drzewiasta o zdrewniałej łodydze, która od nasady rozgałęzia się na wiele pędów równorzędnych. W przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej – pnia.
  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.Busz – formacja roślinna, charakterystyczna dla suchych obszarów podrównikowych, głównie południowej Afryki, Australii (lokalne określenie scrub), w mniejszej skali wschodniej Afryki i Ameryki Południowej. Przeważają w nim krzewy, często kolczaste, zrzucające liście na okres suszy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Formacja roślinna - najbardziej ogólnie ujmowany typ zbiorowiska roślinnego, typowy dla danego regionu świata, o przewadze form roślinnych o tym samym typie wzrostu. Rośliny wchodzące w jego skład mają podobne wymagania w stosunku do gleby, klimatu i czynników abiotycznych. Przykładami formacji roślinnych są: tundra, bór, las liściasty strefy umiarkowanej, las deszczowy, step, sawanna.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.