Script kiddie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Script kiddie (od ang. script i kid, czyli „skryptowy dzieciak”) – w żargonie komputerowym – niedoświadczony cracker, który używa programów i skryptów napisanych przez innych bez dogłębnej znajomości zasad ich działania, po to jedynie, aby uzyskać nieuprawniony dostęp do komputerowych kont użytkowników, plików lub żeby przeprowadzać ataki na systemy komputerowe np. poprzez tzw. DoS. Script kiddie nie potrafi sam tworzyć takich programów. Zazwyczaj ogranicza się do skanowania komputerów podłączonych do sieci w poszukiwaniu podatnych celów.

Plik danych, plik komputerowy, zwykle krótko plik – uporządkowany zbiór danych o skończonej długości, posiadający szereg atrybutów i stanowiący dla użytkownika systemu operacyjnego całość. Nazwa pliku nie jest jego częścią, lecz jest przechowywana w systemie plików.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

Nazwa odnosi się do programów napisanych w języku skryptowym z systemów Linux lub Unix, określanych także jako skrypty, które są małymi i prostymi w użyciu aplikacjami wymagającymi jedynie podania celu, np. adresu IP hosta.

Przykładowe programy używane przez script kiddies:

 • WinNuke
 • Back Orifice
 • Sub7
 • Metasploit
 • Low Orbit Ion Cannon
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • haker (bezpieczeństwo komputerowe)
 • exploit
 • Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.
  Warto wiedzieć że... beta

  WinNuke - atak typu DoS na który wrażliwe były systemy operacyjne Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT i Microsoft Windows 3.1x.
  Host – dowolna maszyna (komputer, karta sieciowa, modem itp.) uczestnicząca w wymianie danych lub udostępniająca usługi sieciowe poprzez sieć komputerową za pomocą protokołu komunikacyjneg TCP/IP oraz posiadająca własny adres IP.
  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.
  Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji. Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.
  Metasploit – otwarte narzędzie służące do testów penetracyjnych i łamania zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Metasploit zawiera bazę gotowych exploitów oraz udostępnia interfejs, dzięki któremu można przygotowywać własne, korzystając z gotowych komponentów.
  Niskoorbitalne Działo Jonowe (ang. Low Orbit Ion Cannon (LOIC)) – program, który może być użyty do przeprowadzania ataków typu DDoS.
  DoS (ang. Denial of Service, odmowa usługi) – atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania.

  Reklama