• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Scombridae

  Przeczytaj także...
  Scomber – rodzaj morskich ryb okoniokształtnych z rodziny makrelowatych (Scombridae). W języku polskim nazywane są makrelami, ale taką nazwą określane są również gatunki z rodzajów Scomberomorus i Rastrelliger. Makrele mają duże znaczenie gospodarcze, głównie jako ryby konsumpcyjne, cenione z powodu wartości smakowych.Okoniokształtne (Perciformes) - najliczniejszy rząd ryb promieniopłetwych obejmujący co najmniej 150, a według niektórych źródeł nawet 180 rodzin. Gatunki zaliczane do okoniokształtnych są bardzo zróżnicowane pod względem budowy ciała, zajmowanego siedliska i prowadzonego trybu życia. Występują niemal we wszystkich zbiornikach wodnych na Ziemi. Większość stanowią gatunki morskie. Są najmłodszą filogenetycznie grupą ryb.
  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).

  Makrelowate (Scombridae) – rodzina morskich ryb okoniokształtnych. Cenione jako ryby konsumpcyjne.

  Występowanie[]

  Morza i oceany strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.

  Klasyfikacja[]

  Rodzaje zaliczane do tej rodziny są zgrupowane w podrodzinach Gasterochismatinae, Scombrinae:

  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.Solandra, wahoo, wacha (Acanthocybium solandri) – gatunek morskiej ryby z rodziny makrelowatych (Scombridae). Jedyny przedstawiciel rodzaju Acanthocybium.

  Acanthocybium — Allothunnus — Auxis — Cybiosarda — Euthynnus — Gasterochisma — Grammatorcynus — Gymnosarda — Katsuwonus — Orcynopsis — Rastrelliger — SardaScomberScomberomorusThunnus

  Przypisy

  1. Scombridae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Krystyna Kowalska, Jan Maciej Rembiszewski, Halina Rolik Mały słownik zoologiczny, Ryby, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973
  3. Eschmeyer, W. N. & Fricke, R.: Catalog of Fishes electronic version (7 June 2012) (ang.). California Academy of Sciences. [dostęp 15 sierpnia 2012].

  Linki zewnętrzne[]

 • Opis rodziny w Fishbase.org (ang.)
 • Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.Ocean (łac. Oceanus, stgr. Ὠκεανός Okeanos – u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) – wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody. Wody słone pokrywają w sumie blisko 3/4 (70,8%) Ziemi. Powierzchnia oceanów wynosi ok. 361 mln km², a ich łączna objętość ok. 1,3•10 m³.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.