• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Schronisko dla zwierząt

  Przeczytaj także...
  Zwierzęta domowe – zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa, w odróżnieniu od zwierząt chowanych lub hodowanych z innych powodów (zwierzęta hodowlane, gospodarskie i użytkowe).Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z ochroną zwierząt.
  Washington – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Washington. Zgodnie ze spisem statystycznym z 2000 roku, miasto liczyło 7 047 mieszkańców.
  Pies w schronisku w Washington, w stanie Iowa
  Schronisko dla zwierząt na osiedlu Osowa Góra w Bydgoszczy

  Schronisko dla zwierząt – placówka przeznaczona dla bezdomnych zwierząt domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką.

  Schroniska dla zwierząt tworzone są zwykle z funduszy gmin oraz datków pieniężnych i rzeczowych od osób prywatnych i instytucji charytatywnych. Ich działalność jest podstawową formą rozwiązywania problemu bezpańskich zwierząt.

  Kot domowy (łac. Felis catus, również Felis silvestris catus lub Felis (silvestris) domesticus) – udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych. Przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do niszczenia szkodników. Koty zostały udomowione około 9500 lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. Gatunek prawdopodobnie pochodzi od kota nubijskiego, przy czym w Europie krzyżował się ze żbikiem.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Tworzone są również schroniska komercyjne działające na zasadach zbliżonych do zasad gospodarki rynkowej – zwykle współpracujące z gminami – oraz placówki typowo komercyjne działające na zasadach hoteli dla zwierząt. Te ostatnie nie są przeznaczone dla zwierząt bezdomnych ale umożliwiają opiekunom pozostawienie (odpłatne) zwierząt na okres na przykład urlopu.

  Organizacja charytatywna – ogólna nazwa instytucji, których celem jest działalność charytatywna polegająca na wspieraniu biednych i potrzebujących pomocy. Organizacje te, w związku z prowadzeniem działalności charytatywnej, mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ) – stowarzyszenie posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego głównym celem jest działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania. Towarzystwo prowadzi 18 schronisk dla bezdomnych zwierząt. Inspektorzy TOZ przeprowadzają ok. 6 tys. interwencji rocznie mających zapobiegać aktom okrucieństwa wobec zwierząt. TOZ jest stowarzyszony ze Światowym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami i współpracuje z Królewskim Towarzystwem dla Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) z Wielkiej Brytanii oraz jest członkiem Eurogroup for Animalas w Brukseli.

  Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia, podstawowej opieki weterynaryjnej (w wielu schroniskach także zabiegi sterylizacji/kastracji) oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów.

  Azyl dla zwierząt – zakład, do którego sprowadza się zwierzęta, by zapewnić im opiekę przez resztę życia. W przeciwieństwie do schronisk dla zwierząt, azyle nie starają się o to, aby wszystkimi zwierzętami zaopiekowali się docelowi opiekunowie, zamiast tego utrzymują każde zwierzę do jego naturalnej śmierci. Przykładami takich organizacji są: Qolas Animal Sanctuary w Holsworthy (Wielka Brytania), Redwings Horse Sanctuary w Norfolk (Wielka Brytania), The Donkey Sanctuary w Whiteley Bank (Wielka Brytania), a w Polsce – Przytulisko Fundacji Bernardyn w Anielinie.Pies domowy – udomowiona forma wilka szarego, ssaka drapieżnego z rodziny psowatych (Canidae), uznawana przez niektórych za podgatunek wilka, a przez innych za odrębny gatunek, opisywany pod synonimicznymi nazwami Canis lupus familiaris albo Canis familiaris. Od czasu jego udomowienia powstało wiele ras, znacznie różniących się morfologią i cechami użytkowymi. Rasy pierwotne powstawały głównie w wyniku presji środowiskowej. Rasy współczesne uzyskano w wyniku doboru sztucznego.

  Sytuacja prawna schronisk została doprecyzowana wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wprowadzono definicję legalną schroniska dla zwierząt jako "miejsca przeznaczonego do opieki nad zwierzętami domowymi spełniającego warunki określone w ustawie z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt" (art. 4 ust. 25). Tym samym schroniska dla zwierząt stały się jednoznacznie formą działalności nadzorowanej przez inspekcję weterynaryjną według ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje kwestii prowadzenia schronisk, nakłada jedynie na gminy obowiązek ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (art. 3. i art. 7. ustawy). W ustawie o ochronie zwierząt z 1997 wprowadzono przepis (art. 11) o możliwości tworzenia takich placówek przez organizacje społeczne w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. W zakresie prawa weterynaryjnego obowiązuje Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

  Osowa Góra (niem. Ossowaberg) – jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, w jego zachodniej części, nad Kanałem Bydgoskim.Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

  W 2013 roku w Polsce było zarejestrowane 173 schroniska. Część z nich działa pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, regionalnych Towarzystw Opieki nad Zwierzętami oraz różnych fundacji.

  Zobacz też[]

 • azyl dla zwierząt

 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.