• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Schron  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Symbol (z gr. σύμβολον) – semantyczny środek stylistyczny, który ma jedno znaczenie dosłowne i nieskończoną liczbę znaczeń ukrytych. Odpowiednik pojęcia postrzegany zmysłowo. Najbardziej ogólnie jest to zastąpienie jednego pojęcia innym, krótszym, bardziej wyrazistym lub najlepiej oddającym jego naturę, albo mniej abstrakcyjnym. Jest to znak odnoszący się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się odnosi. Przykładowo symbol lwa oznacza nie tylko dany gatunek zwierzęcia, lecz często także siłę lub władzę. Symbole są pewnymi znakami umownymi, które w różnych kulturach mogą mieć różne znaczenia - to odróżnia symbol od jednoznacznej alegorii. Znaczenia szczególne to między innymi:Richard Konwiarz (ur. 15 lutego 1883 w Czempiniu, zm. 14 grudnia 1960 w Hanowerze) – niemiecki architekt, tworzący w latach 1909–1945 głównie we Wrocławiu, a po wojnie – krótko w Dreźnie, potem w RFN, głównie w Hanowerze.
  Schron w punkcie oporu Filipów (Filipów)
  Schron bojowy w Rudzie Śląskiej
  Schron w Hirtshals
  Splitterschutzzelle – niemiecki jednoosobowy schron w ruinach fabryki benzyny syntetycznej w Policach na Pomorzu Zachodnim. Jednoosobowe schrony nazywane są także kojcami fortecznymi.
  Naziemny schron przeciwlotniczy w gdyńskim porcie zbudowany w latach 30.
  Częściowo przygotowane ukrycie schronowe w piwnicy budynku mieszkalnego
  Przykładowe rozplanowanie pomieszczeń w ukryciu schronowym.
  Schron z II wojny światowej, usytuowany na terenie lubelskiej cukrowni, w zespole budynków mieszkalnych dla pracowników
  Każdy schron powinien mieć wyjście zapasowe (wykorzystywane w przypadku zagruzowania drzwi do schronu).
  Wyjście zapasowe ze schronu – w tym przypadku służące równocześnie za czerpnię powietrza.
  Schron bierny przeciwodłamkowy na terenie dawnej KWK Katowice

  Schron – rodzaj budowli obronnej lub ochronnej o przeznaczeniu wojskowym bądź cywilnym.

  Broń masowego rażenia, broń masowej zagłady – współczesne środki walki przeznaczone do rażenia organizmów żywych i częściowo sprzętu bojowego na ogromną (masową – stąd nazwa) skalę, tzn. na wielkich obszarach. Stosowany jest skrót: broń ABC (od pierwszych liter: atomowa, biologiczna, chemiczna) lub broń NBC (nuklearna, biologiczna, chemiczna).Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.
  Wnętrze zabytkowego schronu bojowego nr 5 w Martianach.
  Schron bojowy Sęp...
  Schronohangar dla samolotu na lotnisku wojskowym Babie Doły

  Spis treści

 • 1 Schrony zbudowane na potrzeby wojskowe
 • 2 Budowle ochronne zbudowane na potrzeby cywilne
 • 2.1 Stałe budowle ochronne i ich rodzaje
 • 2.1.1 Schrony odporne na pośrednie działanie bomb burzących i dalekich wybuchów jądrowych
 • 2.1.2 Schrony odporne na bezpośrednie działanie bomb burzących i bliskich wybuchów jądrowych
 • 2.1.3 Schrony przeciwatomowe
 • 2.2 Pomieszczenia i urządzenia w stałych budowlach ochronnych
 • 2.2.1 Przedsionek
 • 2.2.2 Komora filtrowentylacyjna
 • 2.2.3 Komora dekontaminacyjna
 • 2.2.4 Ubikacje i umywalki
 • 2.2.5 Komory schronowe
 • 2.2.6 Inne pomieszczenia schronowe
 • 2.2.7 Wyjście zapasowe
 • 2.3 Prowizoryczne budowle ochronne (ukrycia)
 • 3 Specyfikacja budowli ochronnych
 • 4 Przygotowanie schronów i ukryć do ochrony ludności
 • 5 Przykłady
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Bibliografia
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Schrony zbudowane na potrzeby wojskowe[ | edytuj kod]

  Powszechnie błędnie zwane w języku potocznym bunkrami. Są to zakryte obiekty fortyfikacyjne przeznaczone do prowadzenia ognia, obserwacji, kierowania walką, ochrony żołnierzy oraz bojowego sprzętu technicznego przed oddziaływaniem środków rażenia przeciwnika. Budowane zazwyczaj z żelbetu, a w razie konieczności także z innych dostępnych materiałów takich jak cegły, ziemia, kamienie.

  Szczelina przeciwlotnicza – tymczasowa bądź stała budowla ochronna, wykonywana zazwyczaj w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybuch działań wojennych lub w okresie tych działań. Obiekty te mogą mieć różne kształty. Zwykle jest to długi i wąski tunel w kształcie zygzaka. Lokalizuje się je w odległości najwyżej 150 m od budynków mieszkalnych, ale nie bliżej niż 1/2 ich wysokości plus 3 m. Odległość ta ma zabezpieczyć szczeliny przed zagruzowaniem w wypadku zawalenia się budynku. Powinny być rozmieszczane w parkach, na terenie zieleńców lub skwerów. W szczelinach stosuje się wentylację typu grawitacyjnego. W tym celu używa się rur stalowych (lub innych) o przekroju 10-12 cm. Górna część rury powinna być zagięta (w kształcie fajki). Wlot powietrza znajduje w odległości około 40 cm od podłogi, natomiast wylot powinien być wykonany wyżej. Każdy otwór powinien być zaopatrzony w odpowiednie zamknięcie, którym w razie alarmu chemicznego lub promieniotwórczego zamyka się te otwory.Kętrzyn (daw. Rastembork, niem. Rastenburg, prus. Rastanpils) – miasto i gmina w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba powiatu kętrzyńskiego.

  Rodzaje:

 • w zależności od przeznaczenia:
 • bojowe (np. dla karabinów maszynowych),
 • obserwacyjne (umożliwiające prowadzenie obserwacji przeciwnika i pola walki):
 • naziemny punkt obserwacyjny (NPO),
 • wieżowy punkt obserwacyjny (WPO),
 • ukrycia żołnierzy,
 • na stanowiskach (w punktach) dowodzenia (przystosowane do pracy oficerów sztabu),
 • medyczne,
 • amunicyjne,
 • inne,
 • w zależności od wytrzymałości:
 • ciężkie,
 • lekkie.
 • Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu i dezaktywacji substancji szkodliwej (chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych), która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Dekontaminacji poddawani są zarazem ludzie, zwierzęta, jak i środowisko nieożywione (infrastruktura itd.).Ścinawka Średnia – stacja kolejowa w Ścinawce Średniej, w województwie dolnośląskim powstała w 1879 roku wraz z otwarcie linii kolejowej do Kłodzka. Mimo zapaści w przewozach pasażerskich na tej linii i dwuletniej przerwy w obsłudze pociągów pasażerskich w latach 2007-2009 stacja w dalszym ciągu obsługuje pasażerów odjeżdżających w kierunku Kłodzka i Wałbrzycha. Znajdują się tu 2 perony.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Przelotnia - w fortyfikacji nowożytnej element fortyfikacji, krótkie kryte przejście w obrębie twierdzy, stosowane przy wejściach do schronów, podwalniach itp., celem obrony przed ostrzałem lub odłamkami pocisków.
  Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).
  Fala uderzeniowa – cienka warstwa, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Fale uderzeniowe powstają podczas silnego wybuchu, ruchu ciała z prędkością ponaddźwiękową (np. samolot).
  Bomba burząca – bomba lotnicza rażąca za pomocą swojej energii kinetycznej oraz fali podmuchu. Bomba burząca do niszczenia obiektów przemysłowych, węzłów komunikacyjnych, umocnień i fortyfikacji.
  Bomba lotnicza to rodzaj wybuchowej broni (bomby) zrzucanej z samolotu lub innego statku powietrznego, przeznaczonej do niszczenia celów naziemnych lub nawodnych.
  Metro (fr. métro) – miejski system elektrycznego transportu pasażerskiego o dużej przepustowości i wysokiej częstotliwości kursów, który jest całkowicie niezależny od innych środków transportu oraz bezkolizyjny, ponieważ jeździ na oddzielnych torach i posiada specjalną sygnalizację.
  Ubikacja (toaleta, szalet) – pomieszczenie sanitarne, w którym człowiek dokonuje świadomego aktu defekacji lub mikcji (oddania moczu). Powinna wchodzić w skład każdego mieszkania jako osobne pomieszczenie lub będące częścią łazienki. W skład jego wyposażenia wchodzi: muszla klozetowa z sedesem, często osobna umywalka i – jeśli pomieszczenie jest dostatecznie obszerne – bidet.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.072 sek.