• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Schokland

  Przeczytaj także...
  Poniżej przedstawiono wykaz obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO, położonych w Europie. Listę uporządkowano w kolejności alfabetycznej według krajów. Najwięcej obiektów znajduje się na terytorium Włoch (50), Hiszpanii (44), Niemiec i Francji (po 39), Wielkiej Brytanii (28), Grecji (17), Portugalii, Rosji (16) i Szwecji (15) oraz Polski (14). Łącznie na kontynencie europejskim znajduje się ich 433.UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.
  Emmeloord – jest miastem w środkowej Holandii, będącym centrum administracyjnym gminy Noordoostpolder, położonej w prowincji Flevoland. Miasto położone jest w samym centrum Polderu Północnego, założone zostało w 1943 roku, niedługo po osuszeniu pobliskich terenów.

  Schokland – pozostałość po opuszczonej osadzie, położonej na wyspie, która stała się częścią osuszonego polderu w Holandii. Schokland przestał być wyspą w momencie osuszenia Polderu Północno-Wschodniego w 1942 roku. Do dziś dobrze zachowały się wały przeciwpowodziowe oraz linia brzegowa wyspy z wyraźnym wzniesieniem.

  Urk – dawniej wyspa; obecnie gmina oraz miasto położone w Holandii, w prowincji Flevoland. Według spisu ludności z 2013 roku miejscowość zamieszkuje 19 400 osób. Gmina ma powierzchnie 109,91 km². Obecnym burmistrzem jest Pieter van Maaren.Noordoostpolder - to gmina oraz polder w Holandii, w prowincji Flevoland. Powierzchnia 596.20 km² z czego 135.40 km² to woda. Liczba ludności 45,781, stan na 2008 rok. Siedzibą gminy jest położony w centralnej części polderu Emmeloord.

  Schokland zamieszkany był od średniowiecza, jednak wraz z wzrostem poziomu morza coraz częstsze powodzie zmusiły mieszkańców do opuszczenia wyspy w XIX wieku. Największa powódź miała miejsce w 1825 roku. Pomimo odbudowania wyspy, na skutek powtarzających się podtopień, w 1859 roku jej władze, chcąc uniknąć podobnej tragedii w przyszłości, zdecydowały się przesiedlić całą ludność Schokland. Mimo to do dziś zachowała się charakterystyczna zabudowa wyspy, która przetrwała dzięki osuszeniu pobliskich terenów. Dziś jako obiekt dziedzictwa kulturowego UNESCO jest bardzo często odwiedzany przez turystów, gdyż jako jedno z niewielu miejsc na Polderze Północno-Wschodnim posiada długą historię.

  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lista obiektów objętych ochroną UNESCO w Europie.
 • Urk
 • Emmeloord
 • Kościół w Schokland

 • Kościół wraz z wałami przeciwpowodziowymi

 • Kościół w Schokland 2

 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona oficjalna
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.83 sek.