• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Satanów

  Przeczytaj także...
  Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.Jan Olszański (ur. 14 stycznia 1919 w Huciskach koło Tarnopola, zm. 23 lutego 2003 w Kamieńcu Podolskim) – polski rzymskokatolicki biskup ordynariusz diecezji kamienieckiej, marianin.
  Prawo magdeburskie (prawo niemieckie; łac. Ius municipale magdeburgense, niem. Magdeburger Recht) – średniowieczne prawo miejskie wzorowane na prawie miasta Magdeburga. W 1035 Magdeburg otrzymał patent nadający miastu prawo do handlu i zjazdów. Prawo to spisane zostało w 1188 stając się wzorcem dla podobnych regulacji wielu miast środkowoeuropejskich.
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Satanów (ukr. Сатанів) – osiedle typu miejskiego na Podolu, w rejonie gródeckim obwodu chmielnickiego.

  Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.Haskala (hebr. השכלה, "oświecenie"), oświecenie żydowskie – ruch intelektualny Żydów europejskich w późnych latach XVIII wieku, opowiadający się za przyjęciem przez nich oświeceniowych ideałów, integracją ze społecznościami nieżydowskimi, polepszeniem edukacji dotyczącej spraw świeckich, nauczaniem języka hebrajskiego i historii żydowskiej. Haskala rozpoczęła szerszy ruch asymilacji Żydów europejskich, którego skutkiem były m.in. pierwsze żydowskie ruchy polityczne i emancypacyjne. Zwolennicy haskali nazywani byli maskilami (hebr. maskilim).

  Historia[]

  Miejscowość wzmiankowana w 1404 r., gdy król Władysław Jagiełło nadał Satanów rodowi Odrowążów, którzy zobowiązani byli do wystawienia tutaj zamku w celu obrony Podola przed najazdami tatarskimi. W 1641 r. otrzymuje prawo magdeburskie. W połowie XVII w. Satanów został spustoszony przez oddziały powstańców Bohdana Chmielnickiego. Największe zniszczenia przyniosła inwazja turecka w 1676 roku podczas której miasta bronili wszyscy jego mieszkańcy – Rusini, Polacy i Żydzi, spośród których blisko 4 tys. zostało wymordowanych przez Turków. Ci, którzy przeżyli rzeź zostali wzięci w jasyr. Satanów wrócił w granice Rzeczypospolitej po Pokoju karłowickim w 1699 roku. Na nowo zaczął odradzać się pod władaniem Adama Mikołaj Sieniawskiego, który odbudował zamek i miasto.

  Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.Zamek w Satanowie – zamek zbudowany w XV wieku nad brzegiem Zbrucza ufundował Piotr Odrowąż, ówczesny właściciel Satanowa.

  Upadek miasta rozpoczął się wraz z rozbiorami, gdy na Zbruczu ustanowiono granicę między Rosją i Austrią, a Satanów znalazł się w 1793 r. po stronie rosyjskiej. Po Pokoju ryskim w 1921 roku Satanów pozostał poza granicami II Rzeczypospolitej. W połowie lat 30. bolszewicy wysadzili w powietrze zabytkowy kościół katolicki pw. Świętej Trójcy.

  Piotr Odrowąż ze Sprowy (ur. XV wiek – zm. 6 września 1450) – polski szlachcic, starosta lwowski (1440, 1442-1450) i podolski, wojewoda ruski (1437), wojewoda podolski (1434), starosta samborski i starosta halicki .Podole (łac. Podolia, ukr. Поділля, Podilla, ros. Подолье, Podolje, rum. Podolia, tur. Podolya) – kraina historyczna i geograficzna (Wyżyna Podolska) nad północnymi dopływami środkowego Dniestru (np. Smotrycz, Zbrucz) i w górnym biegu rzeki Boh.

  Status osiedla typu miejskiego od 1938 r.

  W 1994 roku bp Jan Olszański – ordynariusz diecezji kamienieckiej, konsekrował nowy kościół katolicki przyznając mu tytuł Jasnogórskiej Matki Kościoła.

  21 sierpnia 2011 roku odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą polskim, ukraińskim i żydowskim obrońcom rubieży dawnej Rzeczypospolitej przed najazdami tatarskimi i tureckimi.

  Zabytki[]

 • zamek – już w XV w. istniał tutaj zamek stanowiący obronę przed atakami Tatarów, zbudowany z fundacji Piotra Odrowąża. W 1651 r. zamek został zdobyty i zrujnowany przez Kozaków. W 1676 r. armia turecka zdobyła ponownie zamek i wymordowała 4 tys. jego obrońców. Obecnie w ruinie
 • brama miejska z XV w., przebudowana w XVI w., ze zdobiony kortuszem herbowym na fasadzie, obecnie w ruinie
 • synagoga, obecnie w ruinie
 • monaster obronny św. Trójcy (w ruinie) na przedmieściu Słobódka Satanowska
 • cmentarz żydowski
 • Postacie[]

 • Menahem Mendel Lefin, znany też jako Mendel Lewin z Satanowa – pionier polskiego odłamu tzw. oświecenia żydowskiego.
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Satanów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r.
 • Satanów w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XV, cz. 2 (Januszpol – Wola Justowska) z 1902 r.
 • Zamek w Satanowie
 • Zdjęcia z Satanowa
 • Satanów na stronie Rady Najwyższej Ukrainy
 • ZAMKI I FORTALICJE KRESOWE
 • Wiele fotogafy Satanówa
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Adam Mikołaj Sieniawski herbu Leliwa (ur. ok. 1666, zm 1726 we Lwowie), hetman polny koronny w latach 1702 – 1706, a następnie hetman wielki koronny 1706 – 1726, wojewoda bełski w latach 1692-1710, kasztelan krakowski (1710), starosta lwowski, rohatyński, lubaczowski, stryjski, piaseczyński.Menahem Mendel Lefin, znany też jako Mendel Lewin z Satanowa (ur. 1749 w Satanowie na Podolu, zm. 1826 w Tarnopolu) – pisarz, działacz społeczny i tłumacz, polski Żyd będący pod wpływem idei oświeceniowych (Oświecenia), pionier polskiego odłamu tzw. oświecenia żydowskiego (Haskala).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Obwód chmielnicki (ukr. Хмельницька область; do 4 lutego 1954 r. obwód kamieniecki) – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Chmielnicki (do 1941 r. Kamieniec Podolski).
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Kozacy, dawniej też Kazacy (ros. каза́ки, kazaki, ukr. коза́ки, kozaki z tur. quazzāq — "awanturnik") – nazwa odnosząca się do grupy ludności o charakterze wieloetnicznym z dominującym substratem ruskim, zamieszkującej stepy położone na południe od księstw ruskich, określająca później także rodzaj osadnictwa wojskowego na zasiedlanych pogranicznych ziemiach Rzeczypospolitej i Rosji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.