• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sar - supergrupa

  Przeczytaj także...
  Lęgniowce, grzybopodobne lęgniowe, dawniej grzyby lęgniowe (Oomycota) – grzybopodobne organizmy eukariotyczne, zaliczane do królestwa protistów (dawniej do grzybów). Odżywiają się martwymi szczątkami organicznymi albo pasożytują na innych organizmach. Mają ciało zbudowane z komórczakowatych strzępek. Takson o różnej randze w różnych systemach; typ (gromada) Oomycota lub gromada (klasa) Oomycetes. Znane jest 500–800 gatunków.Stramenopile (Stramenopiles) – linia rozwojowa protistów, w zasadzie identyczna z grupą Heterokonta. Jednokomórkowe, kolonijne lub wielokomórkowe o budowie przypominającej tkankową. Wytwarzają dwie wici nierównej długości. Przynajmniej jedna z nich pokryta jest delikatnymi, rurkowatymi włoskami zwanymi mastygonemami. Niektóre grupy jednak (okrzemki) utraciły zdolność wytwarzania wici.
  Supergrupa – umowna kategoria systematyczna, wydzielona w pierwszych latach XXI wieku dla określenia najważniejszych linii rozwojowych eukariontów (Eukaryota). Tradycyjnie wśród eukariontów wydzielano 4 królestwa: protisty (Protista), rośliny (Plantae), grzyby (Fungi) i zwierzęta (Zoa). Protisty były traktowane różnorako – część z nich zaliczano czasem do pozostałych trzech królestw. Czasem protisty dzielono na trzy oddzielne grupy: pierwotniaki (Protozoa), protisty roślinopodobne i protisty grzybopodobne. Wszystkie te klasyfikacje nie uwzględniały jednak w sposób trafny (w świetle obecnej wiedzy) powiązań filogenetycznych w obrębie organizmów. Od kilku lat funkcjonuje podział organizmów na sześć supergrup:

  Sartakson eukariotów o statusie supergrupy.

  Takson zaproponowany został jako zawierający trzy grupy, od których pierwszych liter pochodzi jego nazwa: stramenopile, alweolaty oraz rhizaria.

  Na jego określenie, gdy występuje w randze podkrólestwa, używany jest również termin Harosa.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Według Adla należą tutaj następujące klady:

  Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariotów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro").Bruzdnice (Dinoflagellata) – glony zaliczane niegdyś do gromady tobołków, jedna z grup Protista. Większość bruzdnic to organizmy jednokomórkowe, choć czasami można spotkać je w postaci kolonii. Bruzdnice często posiadają pancerzyk składający się z płytek celulozowych oraz dwie wici. Duża część organizmów należących do klasy Dinoflagellata to endosymbionty koralowców, małży, meduz. Bruzdnice endosymbiotyczne pozbawione są płytek celulozowych i wici. Takie bruzdnice zwane są zooksantelami (Zooxanthellae). Poprzez proces fotosyntezy dostarczają one swojemu gospodarzowi niezbędnych związków organicznych. Te bruzdnice, które nie posiadają zdolności fotosyntezy, najczęściej pasożytują na swoim gospodarzu.
 • Stramenopiles Patterson 1989, emend. Adl et al. 2005
 • Opalinata Wenyon, 1926 przywrócony przez Cavalier-Smith, 1997
 • Blastocystis Alexeev, 1911
 • Bicosoecida Grasse, 1926 przywrócony przez Karpov, 1998
 • Placidida Moriya i inni, 2002
 • Labyrinthulomycetes Dick, 2001
 • Hyphochytriales Sparrow, 1960
 • Peronosporomycetes Dick, 2001
 • Actinophryidae Claus, 1874 przywrócony przez Hartmann 1926
 • Bolidomonas Guillou i Chre´tiennot-Dinet, 1999
 • Chrysophyceae Pascher, 1914
 • Dictyochophyceae Silva, 1980
 • Eustigmatales Hibberd, 1981
 • Pelagophyceae Andersen i Saunders, 1993
 • Phaeothamniophyceae Andersen i Bailey w Bailey i inni, 1998
 • Pinguiochrysidales Kawachi i inni, 2003
 • Raphidophyceae Chadefaud, 1950 przywrócony przez Silva. 1980
 • Synurales Andersen, 1987
 • Xanthophyceae Allorge, 1930 przywrócony przez Fritsch, 1935
 • Phaeophyceae Hansgirg, 1886
 • Schizocladia Henry i inni w Kawai i inni, 2003
 • Diatomea Dumortier, 1821
 • Alveolata Cavalier-Smith, 1991
 • Protalveolata Cavalier-Smith. 1991 przywrócony przez Adl i inni, 2012
 • Dinoflagellata Bütschli, 1885 przywrócony przez Fensome i inni, 1993 przywrócony przez Adl i inni, 2005
 • Apicomplexa Levine, 1980 przywrócone przez Adl i inni, 2005
 • Ciliophora Doflein, 1901
 • Rhizaria Cavalier-Smith, 2002
 • Cercozoa Cavalier-Smith, 1998 przywrócony przez Adl i inni, 2005
 • Retaria Cavalier-Smith, 2002
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson, Christopher E. Lane i inni. The Revised Classification of Eukaryotes. „J. Eukaryot. Microbiol.”. 59(5), s. 429-493, 2012. 
  2. Giselle Walker, Richard G. Dorrell, Alexander Schlacht and Joel B. Dacks. Eukaryotic systematics: a user’s guide for cell biologists and parasitologists. „Parasitology”. 138, s. 1638-1663, 2011. 
  3. J. M. Archibald. The puzzle of plastid evolution. „Curr. Biol.”. 19 (2), s. R81–8, 2009. DOI: 10.1016/j.cub.2008.11.067. PMID: 19174147. 
  4. F. Burki, K. Shalchian-Tabrizi, M. Minge, et al. Phylogenomics reshuffles the eukaryotic supergroups. „PLoS ONE”. 2 (8), s. e790, 2007. DOI: 10.1371/journal.pone.0000790. PMID: 17726520. PMCID: PMC1949142. Bibcode2007PLoSO...2..790B. 
  5. T. Cavalier-Smith. Kingdoms Protozoa and Chromista and the eozoan root of the eukaryotic tree. „Biol. Lett.”. 6 (3), s. 342–5, 2010. DOI: 10.1098/rsbl.2009.0948. PMID: 20031978. PMCID: PMC2880060. 
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Apikompleksy (Apicomplexa) – organizmy wyłącznie pasożytnicze, wyróżniające się obecnością tzw. kompleksu apikalnego ułatwiającego im wnikanie do komórek żywiciela. Obecnie zaliczane są do supergrupy Chromalveolata, razem z żółto-brunatnymi glonami i grzybopodobnymi lęgniowcami oraz orzęskami.
  Warto wiedzieć że... beta

  Alveolata – takson eukariotów należący do supergrupy Sar. Organizmy odznaczające się złożoną powłoką zewnętrzną (pellikulą), wzmocnioną skomplikowanym systemem komór i pęcherzyków zwanych alweolami (stąd nazwa). Łączone są z innymi organizmami o prostej budowie w supergrupy – początkowo ze stramenopilami oraz mniejszymi grupami w Chromalveolata, a następnie Sar (której nazwa jest akronimem od Stramenopile, Alveolata i Rhizaria).
  Orzęski (Ciliata), dawniej wymoczki - typ organizmów z królestwa Protista, tradycyjnie zaliczany do protistów zwierzęcych. W nowszych systemach włączane wraz z niektórymi innymi pierwotniakami i glonami do supergrupy Chromalveolata.
  Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.
  Złotowiciowce, złotki (Chrysophyceae) – klasa glonów należących do gromady Chrysophyta nazywanej po polsku chryzofitami lub tak samo, jak klasa złotowiciowcami, a z nią do grupy Stramenopiles, słodkowodne protisty roślinopodobne.
  PMCID (ang. PubMed Central Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego cytowanego artykułu naukowego bazy PubMed Central.
  Rhizaria – takson eukariotów należący do supergrupy Sar, na początku XXI w. przejściowo traktowany jako samodzielna supergrupa. Skupia jednokomórkowe organizmy tradycyjnie zaliczane do pierwotniaków, choć niektóre posiadają endosymbiotyczne glony (zoochlorelle), u chlorarachniofitów przekształcone w chloroplasty (niehomologiczne z chloroplastami innych glonów) i bywają traktowane jak glony. W większości mają postacie pełzakowate lub wiciowcowate, czasem okryte skorupkami. Żyją wolno jako element planktonu, bentosu i edafonu lub pasożytniczo (niektóre z nich były uważane za tzw. grzyby niższe), tak u zwierząt, jak i roślin.
  Różnowiciowce (Xanthophyceae Allorge ex Fritsch, 1935, Xanthophyta, Xanthophycea, Heterokontae, Heterocontae) – klasa protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów. W tradycyjnych systemach zaliczana do typu Chrysophyta. Obecnie łączona z innymi klasami w grupę stramenopili. Blisko spokrewniona z brunatnicami.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.