• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sapiehowie herbu Lis  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Mikołaj Michajłowicz Sapieha herbu Lis (ur. ?, zm. przed 13 sierpnia 1611) – podkomorzy grodzieński, kuchmistrz wielki litewski, poseł na sejmy; prawnuk Bohdana, wnuk Janusza, syn Michała, brat Lwa Michajłowicza, ojciec Fryderyka.Adam Jerzy Czartoryski książę herbu własnego, pseud.: Toulouzan, (ur. 14 stycznia 1770 w Warszawie, zm. 15 lipca 1861 w Montfermeil) – polski mąż stanu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach (1804-1806), wiceprezes Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 roku, senator-wojewoda Królestwa Polskiego (1815), prezes Rządu Narodowego Królestwa Polskiego (1831), prezes Senatu, pisarz, poeta, mecenas sztuki i kultury, odznaczony Orderem Orła Białego (w 1815), wielki skarbnik Katolickiego Wielkiego Przeoratu w Rosji kawalerów maltańskich w 1798 roku.
  Członkowie rodu[ | edytuj kod]

  Pokolenie 1[ | edytuj kod]

 • Semen Sopiha (XV w.) – założyciel rodu, pisarz wielkiego księcia Litewskiego Kazimierza Jagiellończyka. /1
 • Pokolenie 2[ | edytuj kod]

 • Bohdan Semenowicz Sapieha (zm. 1512(?)) – pisarz hospodarski, okolniczy smoleński, protoplasta linii czersko-różańskiej. /2
 • Iwan Sapieha (zm. 1517) – kanclerz królowej Heleny, wojewoda witebski, wojewoda Podlaski, protoplasta linii kodeńskiej. /3
 • Pokolenie 3[ | edytuj kod]

 • Iwan Bohdanowicz Sapieha (zm. 1546) – wojewoda witebski, podlaski, starosta drohicki. (Róż.) /8
 • Paweł Iwanowicz Sapieha (zm. 1579) – wojewoda podlaski, wojewoda nowogródzki (Kod.) /13
 • Pokolenie 4[ | edytuj kod]

 • Paweł Sapieha (zm. 1580) – starosta lubecki, kasztelan kijowski. (Róż.) /25
 • Dymitr Sapieha (zm. 1576) – dworzanin królewski, podstarości brzeski. (Róż.) /34
 • Bohdan Fedorowicz Sapieha (zm. 1603) – dworzanin królewski, sędzia ziemski trocki. (Róż.) /35
 • Mikołaj Pawłowicz Sapieha (zm. 1599) – wojewoda miński, wojewoda brzeski, wojewoda witebski (Kod.) /37
 • Bohdan Pawłowicz Sapieha (zm. 1593) – podkomorzy bielski, starosta homelski, kasztelan brzeski, wojewoda smoleński i miński (Kod.) /38
 • Andrzej Sapieha (zm. 1621) – podczaszy litewski, kasztelan miński, wojewoda połocki i smoleński (Kod.) /42
 • Pokolenie 5[ | edytuj kod]

 • Lew Sapieha (1557–1633) – kanclerz wielki litewski 1589–1623, wojewoda wileński 1621, hetman wielki litewski 1625 (Róż.) /47
 • Andrzej Sapieha (zm. 1611) (zm. 1611) – starosta orszański, kasztelan witebski, wojewoda mścisławski. (Róż.) /49
 • Jan Piotr Sapieha (1569–1611) – pułkownik, hetman Dymitra Samozwańca II, pułkownik króla Zygmunta III. (Róż.) /54
 • Mikołaj Michajłowicz Sapieha (zm. 1611), podkomorzy grodzieński, kuchmistrz litewski, poseł na sejmy. (Róż.) /60
 • Lew Michajłowicz Sapieha (zm. 1610) – wojski witebski, sędzia ziemski grodzieński. (Róż.) /61
 • Mikołaj Sapieha Pobożny (1581–1644) – wojewoda miński, brzeski, kasztelan wileński, fundator kościoła św. Anny w Kodniu. (Kod.) /70
 • Krzysztof Sapieha (1590–1637) – podczaszy litewski. (Kod.) /71
 • Mikołaj Sapieha (1558–1638) – wojewoda miński i nowogródzki. (Kod.) /76
 • Paweł Stefan Sapieha (1565–1635) – koniuszy litewski, podkanclerzy litewski. (Kod.) /77
 • Pokolenie 6[ | edytuj kod]

 • Jan Stanisław Sapieha (1589–1635) – starosta słonimski, podstoli litewski, marszałek wielki litewski. (Róż.) /92
 • Krzysztof Michał Sapieha (1607–1631) – pisarz wielki litewski. (Róż.) /96
 • Kazimierz Leon Sapieha (1609–1656), pisarz wielki, podkanclerzy litewski. (Róż.) /97
 • Aleksander Dadźbóg Sapieha (1585–1635), podkomorzy witebski, starosta orszański, rotmistrz królewski. (Róż.) /98
 • Krzysztof Stefan Sapieha (1590–1636), pisarz wielki litewski, starosta lidzki, mścisławski i wilkijski. (Róż.) /99
 • Andrzej Stanisław Sapieha (1592–1646), kasztelan trocki, kasztelan wileński. (Róż.) /104
 • Jan Sapieha (zm. 1630) (przed 1622–1629), starosta uświacki, kirśnieński i uszpolski. (Róż.) /105
 • Paweł Jan Sapieha (1609/1610–1665) – hetman wielki litewski. (Róż.) /107
 • Fryderyk Sapieha (przed 1599–1650) – podkomorzy witebski, wojewoda mścisławski. (Róż.) /116
 • Kazimierz Melchiades Sapieha (1625–1654) – dworzanin królewski, starosta krzepicki. (Kod.) /121
 • Jan Ferdynand Sapieha (1628–1659) – cześnik litewski. (Kod.) /122
 • Jan Fryderyk Sapieha (1618–1664) – pisarz polny koronny. (Kod.) /126
 • Tomasz Kazimierz Sapieha (1621–1654) – oboźny litewski (Kod.) /127
 • Krzysztof Franciszek Sapieha (1623–1665) – krajczy litewski, pułkownik królewski. (Kod.) /128
 • Aleksander Kazimierz Sapieha (1624–1671), biskup żmudzki, biskup wileński. (Kod.) /129
 • Tomasz Sapieha (1598–1646) – wojewoda nowogródzki. (Kod.) /132
 • Kazimierz Mikołaj Sapieha (przed 1617–1639) – starosta niemonojcki, leśniczy bielski. (Kod.) /133
 • Pokolenie 7[ | edytuj kod]

 • Mikołaj Krzysztof Sapieha (1613–1639) – pisarz polny litewski (Róż.) /142
 • Kazimierz Jan Sapieha (1637–1720) – wojewoda wileński, hetman wielki litewski. (Róż.) /147
 • Teresa z Gosiewskich Sapieżyna (przed 1677 – 1708) – wojewodzina wileńska, żona Kazimierza Jana. (Róż.)
 • Benedykt Paweł Sapieha (przed 1655–1707/1708) – podskarbi wielki litewski. (Róż.) /148
 • Franciszek Stefan Sapieha (przed 1661 – 1686) – koniuszy litewski. (Róż.) /149
 • Leon Bazyli Sapieha (1652–1686) – podskarbi nadworny, generał artylerii litewskiej. (Róż.) /153
 • Mikołaj Leon Sapieha (1644–1685) – wojewoda bracławski. (Kod.) /156
 • Kazimierz Władysław Sapieha (1650–1703) – wojewoda trocki. (Kod.) /157
 • Paweł Franciszek Sapieha (1657–1715) – opat paradyski, biskup żmudzki. (Kod.) /158
 • Władysław Jozafat Sapieha (1652–1733) – wojewoda brzeski. (Kod.) /161
 • Pokolenie 8[ | edytuj kod]

 • Jerzy Stanisław Sapieha (1668–1732) – wojewoda mścisławski. (Róż.) /170
 • Michał Franciszek Sapieha (1670–1700) – koniuszy litewski, generał artylerii litewskiej. (Róż.) /171
 • Aleksander Paweł Sapieha (1672–1734) – marszałek wielki litewski. (Róż.) /172
 • Michał Józef Sapieha (1670–1738) – wojewoda podlaski. (Róż.) /174
 • Jan Kazimierz Sapieha (zm. 1730) – hetman wielki litewski. (Róż.) /177
 • Józef Franciszek Sapieha (1679–1744) – podskarbi nadworny litewski. (Róż.) /179
 • Jerzy Felicjan Sapieha (1680–1750) – starosta wilkowski, wojewoda mścisławski. (Róż.) /181
 • Jan Fryderyk Sapieha (1680–1751) – kanclerz wielki litewski. (Kod.) /187
 • Karol Józef Sapieha (przed 1718–1768) – wojewoda brzeski. (Kod.) /196
 • Ignacy Sapieha (przed 1721–1758) – podskarbi nadworny litewski, wojewoda mścisławski. (Kod.) /204
 • Pokolenie 9[ | edytuj kod]

 • Antoni Kazimierz Sapieha (1689–1739) – poseł, starosta merecki, kasztelan trocki. (Róż.) /206
 • Kazimierz Leon Sapieha (1697–1738), generał artylerii litewskiej, od 1735 wojewoda brzeski, w 1735 odznaczony Orderem Orła Białego. (Róż.) /214
 • Józef Stanisław Sapieha (1708–1754), biskup koadiutor wileński (Róż.) /215
 • Michał Antoni Sapieha (1711–1760), podkanclerzy litewski. (Róż.) /216
 • Piotr Paweł Sapieha (1701–1771, stolnik litewski, wojewoda smoleński. (Róż.) /219
 • Elżbieta z Branickich Sapieżyna (1734–1800) – wojewodzicowa mścisławska, polityk, przyjaciółka Stanisława Augusta Poniatowskiego. (Róż.), (Kod.)
 • Katarzyna Agnieszka Ludwika Sapieha (1718–1779), łowczyni litewska, działaczka konfederacji barskiej (Róż.) /226
 • Józef Sapieha (1737–1792) – krajczy litewski, regimentarz generalny litewski konfederacji barskiej (Kod.) /233
 • Teofila Strzeżysława z Jabłonowskich Sapieha (1742–1816), krajczyni litewska, działaczka konfederacji barskiej, żona Józefa. (Kod.)
 • Franciszek Ksawery Sapieha (1741/1746–1808), ostatni wojewoda smoleński. (Kod.) /238
 • Kajetan Michał Sapieha (1749–1771), marszałek połocki konfederacji barskiej (Kod.) /239
 • Pokolenie 10[ | edytuj kod]

 • Anna z Sapiehów Jabłonowska – (1728–1800), wojewodzina bracławska, mecenaska sztuki, wybitna administratorka swoich dóbr. (Róż.) /240
 • Aleksander Michał Sapieha – (1730–1793), wojewoda połocki, Hetman polny litewski, Kanclerz wielki litewski, marszałek konfederacji targowickiej na Litwie. (Róż.) /241
 • Magdalena Agnieszka z Lubomirskich Sapieha – (1739–1780, żona Aleksandra Michała, metresa Stanisława Augusta Poniatowskiego. (Róż.)
 • Michał Ksawery Sapieha (1735–1766) – krajczy litewski. (Róż.) /243
 • Kazimierz Nestor Sapieha (1757–1798) – generał artylerii litewskiej, marszałek konfederacji litewskiej. (Kod.) /248
 • Aleksander Antoni Sapieha (1773–1812) – przyrodnik, mecenas, podróżnik, polityk. (Kod.) /249
 • Mikołaj Sapieha (1779–1843) – uczestnik wojen napoleońskich, ziemianin, odznaczony Virtuti Militari. (Kod.) /252
 • Paweł Sapieha (1781–1855) – uczestnik wojen napoleońskich, ziemianin. (Kod.) /253
 • Pokolenie 11[ | edytuj kod]

 • Franciszek Sapieha (1772–1829) – generał artylerii litewskiej, powstaniec kościuszkowski. (Róż.) /263
 • Anna Zofia Sapieha (1798–1864) – żona Adama Jerzego Czartoryskiego. (Kod.) /264
 • Leon Ludwik Sapieha (1803–1878) – marszałek galicyjskiego Sejmu Krajowego. (Kod.) /266
 • Pokolenie 12[ | edytuj kod]

 • Adam Stanisław Sapieha (1828–1903) – „Czerwony książę”, syn Leona, ojciec Adama Stefana. (Kod.) /278
 • Eustachy Kajetan Sapieha (1797–1860) – powstaniec, emigrant, związany z Hotelem Lambert. (Róż.) /275
 • Pokolenie 13[ | edytuj kod]

 • Jan Paweł Aleksander Sapieha (1847–1901) – ziemianin, wojskowy. (Róż.) /294
 • Władysław Leon Sapieha (1853–1920) – ziemianin, działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego i do Rady Państwa w Wiedniu. (Kod.) /295
 • Paweł Sapieha (1860–1934) – podróżnik, pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża. (Kod.) /299
 • Adam Stefan Sapieha (1867–1951) – biskup krakowski 1911, arcybiskup krakowski 1925, kardynał 1946. (Kod.) /301
 • Pokolenie 14[ | edytuj kod]

 • Eustachy Sapieha (1881–1963) – minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, polityk konserwatywny, poseł na Sejm II RP. (Róż.) /306
 • Leon Sapieha (1883–1944) – ziemianin, podróżnik, poseł na Sejm. (Kod.) /312
 • Józef Sapieha (syn Władysława Leona) (1887–1940), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (Kod.) /313
 • Aleksander Sapieha (1888–1976) – lotnik. (Kod.) /314
 • Adam Zygmunt Sapieha (1892–1970) – kawalerzysta, lotnik. (Kod.) /315
 • Andrzej Józef Sapieha (1894–1945(?)) – ziemianin, ppor. rezerwy WP, emisariusz KG AK. (Kod.) /317
 • Stanisław Sapieha (1896–1919) – obrońca Lwowa (Kod.) /318
 • Paweł Maria Sapieha (1900–1987) – zawodowy wojskowy, rezydent amerykańskiego kontrwywiadu. (Kod.) /328
 • Virgilia Peterson-Sapieha (1904–1966) – amerykańska pisarka i dziennikarka telewizyjna
 • Pokolenie 15[ | edytuj kod]

 • Jan Andrzej Sapieha (1910–1989) – oficer RAF. (Róż.) /330
 • Maria Sapieżyna (1910-2009) – działaczka społeczna. (Róż.)
 • Lew Jerzy Sapieha (1913–1990) – pisarz, poeta. (Róż.) /332
 • Eustachy Seweryn Sapieha (1916-2004) – zawodowy myśliwy, historyk rodu. (Róż.) /333
 • Antonina Maria z Siemieńskich Sapieżyna (1922–1996) – uczestniczka powstania warszawskiego, organizatorka ruchu turystycznego w Kenii. (Róż.)
 • Elżbieta Rufener-Sapieha (1921-2008) – malarka (Róż.) /334
 • Leon Roman Sapieha (1915–1940) – żołnierz. (Kod.) /335
 • Zofia z Sapiehów Komorowska (1919–1–1997). (Kod.)
 • Karol Władysław Sapieha (1920–1941) – lotnik. (Kod.) /336
 • Róża Maria Sapieha (1921–1944) – uczestniczka powstania warszawskiego. (Kod.) /338
 • Teresa Jadwiga z Sapiehów de San (1924-). (Kod.)
 • Michał Ksawery Sapieha(1930-2013) – działacz polonijny (Kod.) /341
 • Maria Ludwika z Sapiehów de Hemptine (1931-). (Kod.)
 • Maria Krystyna z Sapiehów Freemandle (1934-). (Kod.) /343
 • Mikołaj Fryderyk Sapieha (1937–1995) – fotografik. (Kod.) /344
 • Pokolenie 16[ | edytuj kod]

 • Jan Paweł Sapieha (1935-). (Róż.)
 • Jerzy Andrzej Sapieha (1937-2010). (Róż.)
 • Eustachy Piotr Sapieha (1947–2005). (Róż.)
 • Teresa Jadwiga Sapieha (1948-). (Róż.)
 • Maria Gabriela z Sapiehów Beckmann (1949-). (Róż.)
 • Anna Joanna z Sapiehów Wodzicka (1951-). (Róż.)
 • Aleksander Leon Sapieha (1953-). (Kod.)
 • Stefan Adam Sapieha (1956-). (Kod.)
 • Pokolenie 17

  Język litewski (lit. lietuvių kalba) - język z zespołu wschodniobałtyckiego języków bałtyckich, wchodzących w skład języków bałtosłowiańskich, którym posługuje się ok. 5 mln osób. Oprócz Litwy językiem tym posługują się Litwini zamieszkujący na zachodzie Białorusi i północno-wschodniej Polsce (Suwalszczyzna), a także w Rosji, Łotwie oraz emigranci w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech. Jest językiem urzędowym Litwy.Franciszek Stefan Sapieha herbu Lis (ur. przed 1661, zm. 25 czerwca 1686 w Lublinie) – koniuszy wielki litewski, marszałek sejmu grodzieńskiego 1678-1679.

  Egon Rangel Sapieha (1974-). (Róż.)


  Inne zamki i pałace Sapiehów:

 • Zamek w Czarnobylu (nie istnieje?)
 • Pałac w Krasiłowie (nie istnieje?)
 • Zamek w Druji (pozostałości)
 • Klasztory[ | edytuj kod]

 • Klasztor Kartuzów w Berezie

 • Klasztor Bernardynów w Drui

  Akademia Rolnicza w Dublanach (obecnie Państwowy Lwowski Uniwersytet Rolniczy) – dawna polska uczelnia wyższa założona w 1856 roku w Dublanach koło Lwowa, obecnie ukraiński uniwersytet o profilu rolniczym.Aleksander Paweł Sapieha herbu Lis (ur. 8 września 1672, zm. 4 stycznia 1734 w Wilnie) – marszałek wielki litewski od 1699, marszałek nadworny litewski od 1692, marszałek Trybunału Litewskiego w 1709.


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Andrzej Sapieha (syn Iwana) (ur. ?, zm. 1611) – starosta orszański, kasztelan witebski, wojewoda mścisławski, dworzanin Stefana Batorego.
  Karol Józef Sapieha herbu Lis (ur. przed 1718, zm. 20 marca 1768) – wojewoda brzeskolitewski, syn Władysława, brat Ignacego.
  Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.
  Lew Sapieha herbu Lis (ur. 4 kwietnia 1557 w Ostrownie, zm. 7 lipca 1633 w Wilnie) – hetman wielki litewski od 1625, kanclerz wielki litewski w latach 1589–1623, marszałek sejmu w Warszawie w 1582, podkanclerzy litewski do 1589, wojewoda wileński od 1621, sekretarz królewski, pisarz wielki litewski od 1581, starosta słonimski, brzeski, mohylewski.
  Witebsk (biał. Віцебск, ros. Витебск) – miasto położone w północno-wschodniej części Białorusi, nad rzeką Dźwiną.
  Kazimierz Jan Paweł Sapieha herbu Lis (ur. 1637 lub 1642, zm. 13 marca 1720 w Grodnie) – wojewoda wileński w latach 1682-1703, hetman wielki litewski w latach 1683-1703 i 1705-1708, wojewoda połocki w 1670 roku, starosta generalny żmudzki w 1681 roku, hetman polny litewski w 1681 roku, podskarbi nadworny litewski w 1663 roku, podstoli wielki litewski w 1661 roku, cześnik wielki litewski w 1659 roku, starosta brzeski litewski w latach 1665-1670.
  Jan Paweł Aleksander Sapieha (ur. 18 czerwca 1847 w Paryżu - zm. 25 października 1901 w Biłce Szlacheckiej) – ziemianin, zawodowy wojskowy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.067 sek.