• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sanok - gmina wiejska

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Gmina Brzozów – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.
  Województwo krośnieńskie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 – 1998. Położone w południowo-wschodniej części Polski, przy granicy ze Słowacją i Ukrainą. Graniczyło od zachodu z województwem nowosądeckim i tarnowskim, a od północy z rzeszowskim i przemyskim. Siedzibą władz województwa było Krosno.

  Sanokgmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.

  Siedziba gminy to Sanok.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 16 597 osób.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Gmina Zagórz – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Sanok ma obszar 231,38 km², w tym:

 • użytki rolne: 54%
 • użytki leśne: 34%
 • Gmina stanowi 18,89% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2009:

  Powiat sanocki – powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podkarpackiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sanok. Od wschodu graniczy z powiatem leskim, od południa ze słowackim powiatem Medzilaborce kraju preszowskiego.Gmina Bircza – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, na terenie Pogórza Przemyskiego, wchodzi w skład transgranicznego mikroregionu Dolina Wiaru. Siedzibą urzędu gminy jest Bircza.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Sanok w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Sanok.png

  Władze[]

  W 1994 wójtem Gminy Sanok został Piotr Mazur. Od 1998 roku wójtem Gminy Sanok był Mariusz Szmyd. Po jego próbie samobójczej 11 września 2012 roku, do zadań i kompetencji wójta została wyznaczona Anna Hałas. Mariusz Szmyd zmarł 10 maja 2013. 18 sierpnia 2013 roku w przedterminowych wyborach Anna Hałas została wybrana wójtem gminy. W wyborach samorządowych w 2014 Anna Hałas została wybrana ponownie na urząd wójta gminy Sanok.

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Wybory samorządowe w Polsce w 2014 roku - wybory samorządowe, które odbędą się 16 listopada 2014. Będą to pierwsze wybory samorządowe przeprowadzone na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego.
  Siedziba władz gminy w Sanoku przy ul. Kościuszki 23

  Sąsiednie gminy[]

  Bircza, Brzozów, Bukowsko, Lesko, Dydnia, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Zarszyn

  Przypisy

  1. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  2. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  3. Lucyna Nowak, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2009 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2009-11. ISSN 1734-6118. (pol.)
  4. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Sanok, w oparciu o dane GUS.
  5. Informacja (pol.). www.gminasanok.pl. [dostęp 2012-12-13].
  6. Polskie Radio Rzeszów: Zmarł wójt gminy Sanok. 2013-05-10. [dostęp 2013-05-11].
  7. Anna Hałas wygrała wybory na wójta gminy Sanok. nowiny24.pl, 18 sierpnia 2013. [dostęp 9 listopada 2014].
  8. Wybrali panią wójt. Bezpartyjna Anna Hałas wygrała głosowanie w gminie Sanok. samorzad.pap.pl, 18 sierpnia 2013. [dostęp 9 listopada 2014].
  9. Gmina Sanok. wybory2014.pkw.gov.pl. [dostęp 2 grudnia 2014].
  Gmina Tyrawa Wołoska – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Bukowsko – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim, na Pogórzu Bukowskim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Gmina Dydnia – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.
  Gmina Lesko – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie leskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.