• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sanguszkowie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Fiodor Olgierdowic herbu Pogoń Litewska (ur. ok. 1324/1326, zm. między 10 lutego 1394 a 1400) – książę litewski z dynastii Giedyminowiczów; książę na Kobryniu, Ratnie i Lubomli; protoplasta kniaziów (książąt) Kobryńskich, Hurkowiczów oraz Sanguszkowiczów (Sanguszków).Roman Sanguszko (ur. ok. 1537, zm. 12 maja 1571) – książę na Niesuchojeżach i Łokaczach, hetman polny litewski w latach 1567-1571, wojewoda bracławski w latach 1566-1571, starosta żytomierski, był wyznawcą prawosławia.
  Herb książęcy Sanguszków - Pogoń Litewska

  Sanguszkowie (pierwotnie Sanguszkowicze) – magnacki ród książęcy (kniaziowski) herbu Pogoń Litewska, będący gałęzią litewskiej dynastii Giedyminowiczów, a wywodzący się od przyrodniego brata króla Władysława II Jagiełły - księcia Fiodora, syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda, syna wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Nazwisko rodu pochodzi od imienia syna wspomnianego Fiodora - księcia Sanguszki.

  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.Janusz Modest Sanguszko - (po 1740-1806) - książę, strażnik wielki litewski w 1787 r., strażnik wielki koronny, starosta krzemieniecki, odznaczony Orderem Orła Białego w 1762 r. Syn Pawła Karola i Barbary Urszuli Dunin (1718-1791). Po raz drugi ożenił się z Anielą Ledóchowską (1800-1825), z którą miał córkę Klementynę (1786-1841) i synów: Karola (1779- 1840) i Konstantego (ur. po 1778).

  Pochodzenie[ | edytuj kod]

  Wcześniejsza literatura na podstawie błędnych przekazów latopisarskich uznawała Sanguszków za potomków księcia Lubarta Giedyminowicza. Sami zainteresowani także nie byli chyba pewni swojego pochodzenia, albowiem na podstawie mylnego przekonania o pochodzeniu od wspomnianego Lubarta swego czasu używali nazwiska Lubartowicz Sanguszko. Twórca potęgi rodu, książę Paweł Karol Sanguszko (ur. 1680, zm. 1750), za królewskim przyzwoleniem przemianował nawet znajdujący się w jego posiadaniu Lewartów na Lubartów. Obecnie historycy, powołując się na historyczne źródła dokumentowe, raczej nie mają wątpliwości co do pochodzenia tego rodu od Olgierda Giedyminowicza. Jan Tęgowski wyraził zdanie, iż właśnie w książęcym domu Sanguszków najdłużej przetrwał ród Olgierdowiczów.

  Pałac Lubomirskich lub Poradziwiłłowski – pałac w Lublinie wystawiony w stylu barokowym, następnie przebudowany w stylu klasycystycznym. Budowla sięga swoją historią XVI wieku, a obecny wygląd zawdzięcza przebudowie z 1829 roku. Znajduje się na Placu Litewskim pomiędzy pałacami Czartoryskich oraz Gubernialnym.Hieronim Janusz Sanguszko herbu Pogoń litewska (ur. 4 marca 1743 w Kolbuszowej, zm. 4 września 1812 w Sławucie), generał i ostatni wojewoda wołyński. Syn Pawła Karola, marszałka wielkiego litewskiego i Barbary Urszuli Dunin. Brat Józefa Paulina, Janusza Modesta i Janusza Aleksandra.

  Pierwotnie dobra Sanguszków znajdowały się na Wołyniu (Ratno, Kamień Koszyrski, Kowel, Sławuta). Z czasem rodzina nabyła nowe na Podolu (Satanów) i w Małopolsce (Lubartów, Tarnów). Na przełomie XV i XVI wieku ród podzielił się na dwie główne linie:

 • linia koszyrsko-niesuchoiżska - zapoczątkowana przez Aleksandra, dzieląca się na dwie gałęzie:
 • gałąź koszyrska ("Sanguszkowie-Koszyrscy") - zapoczątkowana przez Michała, wymarła w 1653 r.
 • gałąź niesuchoiżska ("Sanguszkowie-Niesuchoiżscy") - zapoczątkowana przez Andrzeja, wymarła w 1591 r.;
 • linia kowelska ("Sanguszkowie-Kowelscy") - zapoczątkowana przez Michała, istnieje po dziś dzień.
 • Wołyń (ukr. Волинь) – kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy – obwody wołyński i rówieński, zachodnia część żytomierskiego oraz północne części tarnopolskiego i chmielnickiego.Roman Damian Sanguszko herbu Pogoń litewska (ur. 17 października 1832 w Przeworsku, zm. 1 listopada 1917 w Sławucie), ordynat zasławski i kolekcjoner. Syn Władysława Hieronima, brat: Eustachego Stanisława i Pawła Romana. Jako konserwatywny ziemianin cieszył się szacunkiem na dworze cesarskim. W 1906 roku nie przyjął nominacji do rosyjskiej Rady Państwa. W roku 1907 utworzył ordynację zasławską w guberni wołyńskiej. Sporą jej część stanowiły świetnie zarządzane lasy, jeden z ostatnich tak wielkich kompleksów na Wołyniu. Dziedzicem ordynacji miał zostać jego bratanek.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Hieronim Sanguszko (1651-1684/5) - książę, dworzanin królewski, starosta suraski. Syn Jana Władysława i Anny z Radziwiłłów. Ożenił się z Konstancją z Sapiehów (1651-1691), z którą miał synów: Kazimierza Józefa (1677-1734), Pawła Karola (1680-1750) i córkę Annę Katarzynę (1676-1746).
  Samuel Szymon Sanguszko herbu Pogoń Litewska, (1570-1638) – książę, wojewoda miński, potem witebski, pisarz. Posiadał dobra majątkowe: Biały Kowel i Horwol. Od 1620 roku pełnił urząd marszałka orszańskiego i kasztelana mścisławskiego. Od 1621 roku był kasztelanem witebskim, później wojewodą witebskim (1626). Był prawnukiem Wasyla, dworzanina królewskiego. Odznaczył się w bitwie przeciw Szwedom pod Kokenhauzen, obronił Witebsk przed Rosjanami. Pierwszy z swego rodu przeszedł z prawosławia na katolicyzm, który popierał usilnie w swych dobrach. Miał syna Hieronima Władysława, który został biskupem smoleńskim.
  Paweł Karol Sanguszko herbu Pogoń Litewska (ur. 1680, zm. 14 kwietnia 1750 w Zahajcach na Wołyniu) – książę, marszałek wielki litewski od 1734, marszałek nadworny litewski od 1713, podskarbi nadworny litewski od 1711. VII ordynat ostrogski, pułkownik gwardii litewskiej, starosta krzemieniecki i czerkaski, odznaczony Orderem Orła Białego. W 1708 roku był stolnikiem litewskim, w 1709 roku ustąpił z urzędu po powrocie Augusta II Mocnego.
  Wola (ukr. Воля, początkowo Niesuchojeże lub Niesuchoiże) – wieś (dawniej miasteczko) na Ukrainie na terenie rejonu kowelskiego w obwodzie wołyńskim, nad rzeką Turią. Wieś liczy 322 mieszkańców.
  Józef Paulin Jan Adam Sanguszko, (ur. 20 czerwca 1740 w Kolbuszowej, zm. 12 maja 1781 w Krakowcu) – marszałek wielki litewski od 1768, marszałek nadworny litewski od 1760, książę, starosta krzemieniecki i czerkaski.
  Michał Sanguszkowic (zm. po 1511) - książę, syn Sanguszko Fiodorowicza i Hanny. Ożenił się z Anną (zm. po 1501), z którą miał synów Janusza Sanguszko (zm. około 1516) i Wasyla Sanguszkowicza Kowelskiego (zm. około 1558).
  Anna Katarzyna z Sanguszków Radziwiłłowa (ur. 1676, zm. 1746 w Białej), kanclerzyna wielka litewska. Córka Hieronima Sanguszki i Konstancji z Sapiehów, siostra Kazimierza Antoniego i Pawła Karola.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.