• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sanatana Goswamin

  Przeczytaj także...
  Sześciu Goswaminów z Vrindavanu ( ang. Six Goswamis of Vrindavana) – to grupa uczniów Ćajtanji Mahaprabhu, którzy w XVI w. stali się wpływowymi guru (mistrzami duchowymi) gaudija wisznuizmu, praktykując surowe wyrzeczenia i poświęcenie w bhaktijodze oraz tworząc liczne dzieła literackie filozoficzno-religijne krysznaizmu. Byli to:Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Rupa Goswamin (ur. 1489 w Dźoszohor, zm. w 1564 we Vrindavanie) – święty i jeden z najważniejszych teologów gaudija wisznuizmu, guru, poeta i filozof. Jeden z przywódców grupy Sześciu Goswaminów. Uznawany za inkarnację Rupy Mandżariego – pasterza bydła i wiecznego sługi Kryszny.

  Sanatana Goswamin (ang. Sanatana Goswami) (ur. w 1488 w Jessore, zm. w 1558 n.e. we Vrindavanie) to święty w gaudija wisznuizmie, jeden z przywódców grupy Sześciu Goswaminów, popularyzator bhaktijogi, pisarz i teolog.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Był najstarszym synem Mukundy- prywatnego sekretarza sułtana Bengalu- Dżalaluddina Fateha Szacha. Nadano mu imię Amara (imię „Sanatana” otrzymał później od Ćajtanji Mahaprabhu), a jego braćmi byli: Rupa Goswamin i Śriwallabha- ojciec Dżiwy Goswamiego. Studiował retorykę i wedantę. Po śmierci ojca zmuszono go do objęcia stanowiska skarbnika (sakara mallika) na dworze nowego sułtana- Aluddina Hussajna Szacha, a jego brat Rupa musiał zostać prywatnym sekretarzem sułtana. Za pracę dla muzułmańskiego władcy Sanatana został wykluczony z ortodoksyjnej kasty bramińskiej.

  Waranasi (hindi: वाराणसी, trl. Vārāṇasī, trb. Waranasi; ang. Varanasi; dawniej Benares, Kashi) – miasto indyjskie w stanie Uttar Pradesh, ponad 3,1 mln mieszkańców. Stanowi ono ważny ośrodek kultu wyznawców hinduizmu i buddyzmu. Miejsce znane z rytualnych kąpieli w świętej rzece Ganges i palenia zwłok zmarłych na ghatach. Na obrzeżach Waranasi (ok. 13 kilometrów na wschód) mieści się Park Jeleni – miejsce pierwszego kazania Buddy skierowanego do pięciu ascetów.Teolog – specjalizacja akademicka, której tematem jest systematyczne, wykorzystujące metody filozoficzne, historyczne i in., studium objawionych prawd religijnych dotyczących Boga oraz Jego relacji do świata, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum - wiara szukająca zrozumienia. Najczęściej związana z chrześcijaństwem. Poprzez zapożyczenie, czasem teologami nazywa się nauczycieli innych religii, jak judaizm czy islam.

  W 1510 w Ramakeli Sanatana i jego dwaj bracia poznali Ćajtanję Mahaprabhu (uznawanego za jednego z awatarów Kryszny). Podczas tego spotkania bracia postanowili porzucić kariery i bogactwa oraz poświęcić się służbie Najwyższej Osobie Boga (Bhagawan), czyli Krysznie. Rupa zrezygnował ze stanowiska, jednak sułtan odmówił przyjęcia rezygnacji Sanatany i za nieposłuszeństwo wtrącił go do więzienia. Rupa przekupił strażników i umożliwił Sanatanie ucieczkę do Vrindavanu. W drodze Sanatana postanowił udać się do Varanasi, gdzie przebywał Ćajtanja. Przekazał on Sanatanie swoją doktrynę religijną w trzech punktach: sambandha (osobista relacja z Bogiem), abhidheja (metoda ożywienia tej relacji) i prajodżana (ostateczne osiągnięcie najwyższego celu w życiu). Polecił też Sanatanie, aby wyjechał do Vrindavanu i tam wykonał cztery zadania:

  Wers (fr. vers, z łac. versus – wiersz) – podstawowa jednostka wersyfikacyjna, niemal zawsze wyodrębniona jako pojedyncza linijka tekstu. Wers można także zdefiniować jako odcinek mowy wierszowanej między dwiema pauzami wersyfikacyjnymi.Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.

  1) Napisać książki o nauce bhaktijogi, czyli wielbienia Kryszny

  2) Odkryć miejsca boskich rozrywek Kryszny wokół Vrindavanu

  3) Ustanowić stały kult wizerunku (murti) Kryszny we Vrindavanie

  4) Opisać zasady właściwego postępowania dla wielbicieli Kryszny

  Sanatana wykonał powierzone mu zadania i odkrył starożytny posąg Kryszny, dla którego pomógł wybudować świątynię Madana-mohana (jedną z siedmiu głównych świątyń Vrindavanu). Grób Sanatany znajduje się koło tej świątyni.

  Rytuał – zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku, który jednakże może być znacznie oderwany od pozornie oczywistego celu funkcjonalnego.Hari (w sanskrycie; हरि), dosłownie: złocisty) to w hinduizmie, sikhizmie i religii rawidasi jedno ze świętych imion Boga.

  Dzieła[ | edytuj kod]

  Sanatana Goswamin napisał cztery ważne dzieła teologiczne gaudija wisznuizmu:

 • Brihat-bhagawtamrita („Wspaniały Nektar wielbicieli Pana”) w 2500 wersach opisuje hierarchię wielbicieli Kryszny oraz wędrówkę wiecznej duszy do boskiej siedziby Kryszny. Sanatana napisał też komentarz do tego dzieła pt. Dig-darszini.
 • Hari-bhakti-wilasa („Oddawanie czci Hari”) współautorem tej książki (napisanej na polecenie Ćajtanji Mahaprabhu) był Gopala Bhatta Goswamin. Opisuje rytuały i normy postępowania wielbicieli Kryszny.
 • Kriszna-lila-stawa („Pochwała boskich rozrywek Kryszny”) na podstawie Bhagawatapurana opisuje w 432 wersach rozrywki Boga.
 • Brihad Waisznawa Toszani („Ta, która przynosi Wielką Radość wielbicielom Kryszny”)
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Tirtha, Swami B.B., Sri Caitanya and His Associates, 2002, Mandala Publishing, San Francisco. ​ISBN 1-886069-28-X​.
 • Bhakti-ratnakara (Bengali), Narahari Chakravarti, Pub. By Gaudiya Mission, Kolkata, 1986.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Sanatana Goswami (ang.) (radhakunda.com)
 • Srila Sanatana Goswami (ang.) (iskcon.com)
 • The Govardhan Sila of Sanatana Goswami (ang.) (radhadamodarmandir.com)
 • Sułtan (tur. "władca", arab. as-sulṭān – "ten, który ma władzę") – tytuł władcy islamskiego, używany w wielu krajach muzułmańskich, m.in. w Turcji osmańskiej do 1922. Państwo rządzone przez sułtana to sułtanat.Bramin (Dewanagari: ब्राह्मण trl.brāhmaṇa) – w hinduizmie członek najwyższej warny: klasy kapłańskiej. Przynależność do warny bramińskiej, jak i pozostałych jest dziedziczna . Według mitologii indyjskiej bramini powstali przy stworzeniu świata z ust Puruszy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Skarbnik – w średniowiecznej Polsce urzędnik opiekujący się skarbem królewskim – kosztownościami, klejnotami i dokumentami.
  Bhaktijoga – określenie duchowej praktyki z kręgu hinduizmu (m.in. wisznuizmu) polegające na rozwijaniu miłosnego związku (bhakti) z Bogiem.
  Bhagawatapurana – piąta purana według tradycyjnego spisu, zwana "Śrimad-Bhagavatam", czy też bhagavata. Śrimad-Bhagawatam jest osobistym komentarzem do Wedantasutry, napisanym przez Śri Wjasadewę. Zostało ono napisane w dojrzałym okresie jego duchowego życia.
  Awatara (także Awatar) (dewanagari अवतार, transliteracja avatāra, ang. avatara, zstąpienie, zejście, inkarnacja) – w hinduizmie wcielenie (inkarnacja) bóstwa, które zstępuje z nieba na ziemię w postaci śmiertelnej – ludzkiej, zwierzęcej lub hybrydalnej, w celu przywrócenia ładu na ziemi (dharma).
  Kryszna (dewanagari कृष्ण, trl. kṛṣṇa, ang. Krishna ) – Bóg w hinduizmie. W Bhagawadgicie opisany jest jako Najwyższa Istota i Najwyższy Bóg. Kryszna i związane z nim opowieści pojawiają się w wielu filozoficznych i teologicznych dziełach hinduizmu. Chociaż te opisy różnią się szczegółami, związanymi z daną tradycją, to zasadnicza charakterystyka jest zawsze taka sama. Opisuje ona boskie wcielenie (inkarnację), pasterskie dzieciństwo i młodość, a następnie bohaterskiego wojownika i nauczyciela. Ogromna popularność Kryszny w Indiach spowodowała, że także różne niehinduistyczne religie, pochodzące z Indii, znają to imię.
  Bhagawan, bhagwan (sanskryt: भगवान् Bhagavān ; hindi: भगवान Bhagvān) – w hinduizmie, a szczególnie w wisznuizmie, najwyższy i osobowy aspekt Absolutu. Posiada transcendentalną formę pełną wieczności (sat), wiedzy (cit) i szczęścia (ananda). Jest najwyższym Brahmanem (Parabrahmanem) i źródłem Paramatmy.
  Wedanta ( dewanagari वेदान्त , trl. vedānta, zwieńczenie wiedzy ) – jeden z nurtów klasycznej filozofii indyjskiej, zaliczany do tzw. sześciu ortodoksyjnych systemów (sad-darśana), opierający się na interpretacji myśli Upaniszad oraz Bhagawadgity w świetle Wedantasutry autorstwa Badarajany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.606 sek.