• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samuel Pac

  Przeczytaj także...
  Jan Karol Chodkiewicz herbu własnego (ur. 1560, zm. 24 września 1621 r. w Chocimiu) – hetman wielki litewski od 1605, hetman polny litewski od 1600, wojewoda wileński od 1616, starosta generalny żmudzki od 1599, w 1596 mianowany podczaszym litewskim, hrabia na Szkłowie, Nowej Myszy i Bychowie, pan na Mielcu i Kraśniku (w latach 1593-1611). Jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców wojskowych początku XVII w.Jan Hajko, znany jako Hajka, Hayka (ur. ok. 1510, zm. ok. 1580) − dworzanin królewski (1546), pisarz wielkoksiążęcy (1554), marszałek hospodarski, koniuszy grodzieński, dzierżawca oszmiański (1555, 1563) i uciański (1558), wilkiejski (1563), krasnosielski (1563), trąbski (1568-1575), kasztelan brzeski (1566-po 1577).
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.

  Samuel Pac herbu Gozdawa (15901627) – rotmistrz husarski, chorąży wielki litewski, jeden z najdzielniejszych rycerzy swojej epoki. Uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 1609-1618. W 1610 r. został pod Moskwą ranny w głowę, a pod Smoleńskiem otrzymał postrzał w nogę. Jako pułkownik Jana Karola Chodkiewicza odznaczył się pod Kirchholmem, Smoleńskiem, Chocimiem i w wojnie inflanckiej przeciw Gustawowi II Adolfowi. Początkowo pełnił urząd rotmistrza królewskiego od 1621, potem regimentarza wojsk litewskich. W dniu 5 maja 1623 roku otrzymał godność chorążego wielkiego litewskiego.

  Stefan Pac herbu Gozdawa (ur. 1587, zm. 1640) – podkanclerzy litewski od 1635 podskarbi wielki litewski i podskarbi nadworny litewski od 1630, referendarz wielki litewski od 1626, pisarz wielki litewski od 1615, sekretarz królewski od 1611, starosta brzeski, preński, kurszański, wiłkowyski, rakanciski, birsztański, ławaryski, hiperbolański.Sapiehowie (lit. Sapiegos, brus Сапегі) – magnacki ród książęcy herbu Lis (odmienny) pochodzenia litewskiego.

  Zmarł 8 stycznia 1627, mając 37 lat. Pochowany został w katedrze w Wilnie gdzie zachowała się jego tablica nagrobna.

  Rodzina[ | edytuj kod]

  Był drugim synem Mikołaja Dominikowicza Paca, podkomorzego brzeskiego, i jego żony Zofii Agaty Sapieżanki, wdowy po Adamie Hajko (synu Jana). Bratem jego był Stefan, podkanclerzy, podskarbi litewski i sekretarz królewski. Był wnukiem Dominika, kasztelana smoleńskiego, oraz ojcem Jana Samuela. Spokrewniony z rodem Sapiehów, był wnukiem Bohdana Sapiehy (zm. 1593), wojewody mińskiego. Żoną Samuela Paca była Petronella Tryznianka, córka Piotra Tryzny, starosty bobrujskiego. Miał z nią czworo dzieci (dwie córki i dwóch synów).

  Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie – katolicka bazylika w Wilnie, katedra archidiecezji wileńskiej, miejsce pochówku wielkich książąt litewskich, i królów Polski.Jan Samuel Pac herbu Gozdawa ( ur. ok. 1616, zm. przed 19 października 1654), dworzanin królewski, poseł na sejmy, od 1654 podstoli litewski.

  Wywód genealogiczny[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Bitwa pod Kircholmem
 • Wojna polsko-rosyjska 1609-1618
 • Bitwa pod Chocimiem
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. A, Tłomacki, Sapiehowie kodeńscy: historia rodu od kolebki do współczesności, 2009, s. 40

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J. Wolff, Pacowie : materyjały historyczno-genealogiczne / ułożone i wydane przez Józefa Wolffa, w drukarni: F. Suszczyńskiego, Petersburg 1885, s. 89-92
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ci wielcy Polacy to nasza rodzina
 • Rotmistrz – stopień wojskowy w kawalerii odpowiadający kapitanowi oraz nazwa dowódcy szwadronu. W dawnym wojsku dowódca roty albo chorągwi.Bohdan Pawłowicz Sapieha (zm. 1593) – wojewoda miński od 1588 roku, kasztelan brzeski, podkomorzy bielski, starosta homelski.
  Warto wiedzieć że... beta

  Wojna polsko-rosyjska 1609–1618 (wojna moskiewska) – starcie pomiędzy Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim w latach 1609–1618.
  Smoleńsk (ros. Смоленск) – miasto w Rosji, stolica obwodu smoleńskiego. Położone nad Dnieprem. 319 tys. mieszkańców (2005).
  Chocim (ukr. Хотин, Chotyn, rum. Hotin) – miasto w południowo-zachodniej części Ukrainy (Besarabia), w obwodzie czerniowieckim, nad Dniestrem. Ma 11,2 tys. mieszkańców (2001).
  Regimentarz (łac. regimen – kierowanie, rządzenie) – w Rzeczypospolitej XVII–XVIII w. zastępca hetmana lub mianowany przez hetmana, króla albo sejm dowódca wydzielonej grupy wojsk, sprawujący swe funkcje okresowo, kiedy hetmani nie mogli wykonywać swoich obowiązków. W XVII w. regimentarzem nazywano także dowódcę pospolitego ruszenia podczas nieobecności właściwego kasztelana czy wojewody. Dowódców wojsk konfederackich nazywano regimentarzami generalnymi.
  Gozdawa (Gozdawita, Gozdowa, Gozdowita, Gozdowo, Gozdzie, Gzdow, Lilium), herb szlachecki; łac. flores liliae in campo rubeo.
  Bitwa pod Chocimiem została stoczona w dniach 2 września – 9 października 1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej Jana Karola Chodkiewicza, a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II. Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie, stanęły na drodze armii osmańskiej pod miejscowością Chocim. Oblężenie zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej, ukoronowanym podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy z 1617 roku.
  Salaspils (łot. "wyspiana twierdza", sala=wyspa, pils=twierdza; do 1917 roku niem. Kirchholm) – miasto na Łotwie, oddalone 18 km na południowy wschód od Rygi. Jego obecna, wprowadzona w 1917 r. nazwa, pochodzi od położonej na pobliskiej wyspie twierdzy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.