• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sampler

  Przeczytaj także...
  Elektroniczne instrumenty muzyczne – grupa instrumentów muzycznych należąca do elektrofonów, w których dźwięk powstaje w drodze syntezy i dociera do słuchacza przez przetwornik elektroakustyczny. Sposób kontroli instrumentu jest bez znaczenia dla tej klasyfikacji.VST (ang. Virtual Studio Technology) – standard wtyczek efektowych oraz wirtualnych instrumentów, wprowadzony w 1996 r. przez firmę Steinberg Media Technologies.
  Muzyczna stacja robocza (ang. music workstation) – elektroniczny instrument muzyczny, będący zintegrowanym modułem brzmieniowym (syntezatorem), samplerem, sekwencerem oraz klawiaturą muzyczną, wykorzystujący system MIDI.
  Sampler MPC 2000

  Samplerinstrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, odgrywający wcześniej nagrane próbki dźwięków (ang. samples) instrumentów akustycznych, innych dźwięków muzycznych lub niemuzycznych dźwięków wykorzystywanych w muzyce. Używany w samplingu.

  Komputer (z ang. computer od łac. computare – liczyć, sumować; dawne nazwy używane w Polsce: mózg elektronowy, elektroniczna maszyna cyfrowa, maszyna matematyczna) – maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.Elektromechaniczne instrumenty muzyczne (pot. elektryczne instrumenty muzyczne) - grupa instrumentów muzycznych należąca do elektrofonów, w których dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny.

  We wczesnych samplerach próbki dźwięków przechowywane były na taśmach magnetycznych (np. melotron) lub w celuloidowych dyskach (np. optigan). Prawdziwa historia samplera zaczyna się jednak wraz z powstaniem standardu MIDI i rozwojem technologii cyfrowej. Typowy sampler składa się z klawiatury, dysku twardego lub optycznego, na którym przechowywane są próbki dźwięków oraz programu wiążącego ustawienia instrumentu i klawiatury z odpowiednimi próbkami.

  Próbkowanie (dyskretyzacja, kwantowanie w czasie) - proces tworzenia sygnału dyskretnego, reprezentującego sygnał ciągły za pomocą ciągu wartości nazywanych próbkami. Zwykle jest jednym z etapów przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy.MIDI skrót od Musical Instrument Digital Interface – system (interfejs, oprogramowanie i zestaw komend) służący do przekazywania informacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi.

  Urządzenia te okazały się szczególnie przydatne do odtwarzania różnych dźwięków w czasie koncertów. Początkowo, podczas ich trwania, dźwięki odtwarzane były z taśmy magnetofonowej. Ten niedoskonały i zawodny system został zastąpiony przez sampler przechowujący nagrane i spróbkowane dźwięki.

  Optigan - instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektromechanicznych produkowany w latach 1971-76, początkowo przez amerykańską firmę Mattel (producent zabawek). Jest to instrument polifoniczny, optoelektryczny. Sprzedawany za bardzo przystępną cenę ok. 150 dolarów, stał się popularny w domowym użytku. Był to w swej istocie optyczny sampler, w którym dźwięki instrumentów były zapisywane na 12 calowych (30,5 cm) celuloidowych dyskach. Obok możliwości imitowania istniejących instrumentów, optigan wyposażony był w dyski zawierające predefiniowane dźwięki typowe dla syntezatorów, dźwięki perkusyjne i typowe rytmy. Firma oferowała dużą różnorodność dysków dla różnych brzmień i instrumentów, które w łatwy sposób mogły być instalowane.Synteza dźwięku - proces, którego celem jest generowanie sygnału fonicznego oraz tworzenie barw (brzmień) na podstawie zdefiniowanych parametrów. Parametry te określają charakterystykę widmową oraz amplitudową dźwięku. Synteza dźwięku realizowana jest przez syntezatory.

  Samplery mogą także współpracować z sekwencerami. Obecnie różnica między samplerem a syntezatorem zaczęła się zacierać, gdyż wiele syntezatorów używa syntezy tablicowej i łączy ją z innymi rodzajami syntezy. W dobie powszechnego wykorzystywania komputerów do produkcji muzyki rolę samplerów, zwanych już dla odróżnienia samplerami hardware'owymi, w znacznej mierze przejęły instrumenty wirtualne, czyli programy działające pod kontrolą sekwencerów programowych.

  Automat perkusyjny – elektrofon elektroniczny, połączenie sekwencera i syntezatora, mające zastąpić perkusistę i jego instrumentarium.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • elektrofony
 • elektromechaniczne instrumenty muzyczne
 • elektroniczne instrumenty muzyczne
 • muzyczna stacja robocza
 • automat perkusyjny
 • VST
 • keyboard
 • Warto wiedzieć że... beta

  Samplowanie (ang. sampling) – użycie fragmentu wcześniej dokonanego nagrania muzycznego, zwanego samplem jako elementu tworzonego utworu przy użyciu specjalnego instrumentu zwanego samplerem (lub komputera). Sample uzyskuje się w sposób naturalny bądź sztuczny. Najczęściej sample stanowią pojedyncze dźwięki instrumentów naturalnych (np. sample perkusyjne) lub odpowiednio wycięte części innych utworów.
  Akai MPC (pierwotna nazwa: MIDI Production Center, obecnie Music Production Center) to popularna seria elektronicznych instrumentów muzycznych produkowanych od 1988 roku przez japońską firmę Akai Professional. MPC to sampler, sekwencer, oraz dynamiczne pady perkusyjne w jednej konsoli, dzięki czemu urządzenie to może służyć jako kompletna stacja robocza w procesie produkcji muzycznej.
  Keyboard (pol. klawiatura), aranżer – elektryczny lub elektroniczny instrument klawiszowy, pozwalający grającemu na grę z automatycznym akompaniamentem. Nowoczesne keyboardy wykorzystują system MIDI.
  Melotron (ang. mellotron) – to, obok organów Hammonda, najpowszechniej używany instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektromechanicznych ery przedsyntezatorowej.
  Elektryczne instrumenty muzyczne – grupa instrumentów muzycznych, w których dźwięk wytwarzany jest za pośrednictwem drgań elektrycznych.
  Syntezator – instrument muzyczny z grupy elektrofonów elektronicznych, w którym dźwięk jest syntezowany w układach elektronicznych poprzez niezależne modelowanie poszczególnych aspektów dźwięku.
  Sekwencer – urządzenie lub program komputerowy sterujący urządzeniem MIDI, np. syntezatorem, które zapamiętuje sekwencję dźwięków i umożliwia wielokrotne jej odtwarzanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.617 sek.