• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samolot akrobacyjny

  Przeczytaj także...
  Akrobacja lotnicza – pilotowanie statków powietrznych (samolotów, szybowców, śmigłowców) lub ich grup (akrobacja zespołowa), polegające na wykonywaniu figur. Akrobację lotniczą zalicza się do sportów lotniczych.PZL TS-11 Iskra – samolot szkolno-treningowy, produkowany przez WSK "PZL Mielec" (obecnie Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu), zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Tadeusza Sołtyka (stąd oznaczenie TS). Pierwsza polska konstrukcja lotnicza napędzana silnikiem odrzutowym.
  Extra Flugzeugbau EA300 - wysokowyczynowy samolot akrobacyjny zaprojektowany przez niemieckiego pilota akrobacyjnego Waltera Extrę w 1987 roku i zbudowany przez firmę Extra Flugzeugbau. Jest jednym z najpopularniejszych samolotów akrobacyjnych na świecie, stworzonym do wykonywania akrobacji wyższej - Advanced i wyczynowej - Unlimited, a także jednym z najczęściej używanych samolotów w historii edycji Red Bull Air Race. Napędzany jest zmodyfikowanym silnikiem Lycoming AEIO-540.

  Samolot akrobacyjny – samolot, który dzięki swoim cechom konstrukcyjno-pilotażowym może wykonywać akrobację lotniczą i jest dopuszczony do wykonywania bądź tylko określonych figur akrobacji bądź do akrobacji pełnej (wszystkie figury akrobacji).

  Samolot przeznaczony do wykonywania akrobacji z figurami generującymi jedynie przeciążenia dodatnie są zwane czasem samolotami półakrobacyjnymi, zaś te, które dopuszczają zakres przeciążeń od -10g do +12g - samolotami akrobacji pełnej (wyczynowej).

  Przeciążenie (używany jest także termin nadważkość) to stan, w jakim znajduje się ciało poddane działaniu sił zewnętrznych innych, niż siła grawitacji, których wypadkowa powoduje przyspieszenie inne niż wynikające z siły grawitacji. Przyjęto wyrażać przeciążenie jako krotność standardowego przyspieszenia ziemskiego. Tak zdefiniowane przeciążenie jest wektorem, mającym kierunek i zwrot.Sterowność - cecha procesu lub obiektu (np. samolotu, statku) określająca jego podatność na sygnały sterujące (np na wychylenie wolantu, obrót koła sterowego, ale także na zmianę sterującego napięcia elektrycznego na wejściu wzmacniacza), objawiająca się właściwą, przewidzianą reakcją na te sygnały.

  Zasadnicze cechy konstrukcyjne to:

 • zwarta konstrukcja (małe momenty bezwładności)
 • konstrukcja wytrzymała na przeciążenia zarówno dodatnie jak i ujemne
 • duże powierzchnie sterowe warunkujące doskonałą sterowność
 • stosunkowo małe obciążenie mocy (silnik o dość wysokiej mocy)
 • Zasadnicze cechy pilotażowe to:

 • duża czułość sterów, szybka reakcja na sterowanie
 • małe siły na sterach (znaczne odciążenie sterów)
 • stosunkowo mała stateczność
 • Samoloty akrobacyjne[ | edytuj kod]

 • Zlín Z-50 (akrobacja wyczynowa)
 • Extra 300 (akrobacja wyczynowa)
 • Su-26 (akrobacja wyczynowa)
 • Polskie samoloty zdolne do akrobacji[ | edytuj kod]

 • śmigłowe
 • PZL-130 Orlik (średnio zaawansowana akrobacja lotnicza)
 • PZL M26 Iskierka (zaawansowana akrobacja lotnicza)
 • DEKO-9 Magic
 • odrzutowe
 • PZL TS-11 Iskra (średnio zaawansowana akrobacja lotnicza)
 • Figury akrobacji lotniczej - zaplanowane i celowe działania pilota mające na celu wykonanie przez samolot akrobacyjny, lub szybowiec akrobacyjny manewru o określonym torze i kształcie.PZL-130 Orlik – szkolno-treningowy samolot śmigłowy przeznaczony do szkolenia podstawowego i zaawansowanego pilotów zawodowych, budowany w PZL "Warszawa-Okęcie".
  Warto wiedzieć że... beta

  Moment bezwładności – miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu. Im większy moment, tym trudniej zmienić ruch obrotowy ciała, np. rozkręcić dane ciało lub zmniejszyć jego prędkość kątową. Moment bezwładności odgrywa prawie taką samą rolę w dynamice ruchu obrotowego jak masa w dynamice ruchu postępowego, opisując relacje między momentem pędu, energią kinetyczną a prędkością kątową jak masa między pędem, energią kinetyczną a prędkością. Moment bezwładności zależy od osi obrotu ciała, a w ogólnym przypadku jest tensorem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.