• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samoklęski Duże

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie. Obowiązkowe, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. Obecnie praktyka składania dziesięciny obecna jest tylko w niektórych kościołach protestanckich.
  Myto – opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek centralny bądź lokalny lub też przez prywatnego właściciela obiektu.

  Samoklęski Dużewieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin.

  Historia[]

  Pierwsza wzmianka historyczna o tej wsi leżącej w odległości 8 km na północ od Szubina pochodzi z 1337 roku. Wtedy to właśnie król Kazimierz Wielki pozwolił braciom Marcinowi i Wojciechowi postawić most na Noteci między Turem a Samoklęskami Dużymi oraz pobierać myto. W 1523 roku wzmiankuje się również o płaceniu przez tę wieś dziesięciny snopowej kościołowi szubińskiemu.

  Tur (niem. Thure, Thur, Thurmuehle) – wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin.Kazimierz III Wielki (ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) – najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach 1333–1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim.

  Dobra te w 1618 roku należały do kapituły gnieźnieńskiej, około 1793 roku były własnością Józefa Godzimirskiego, potem Stanisława Brezy, a następnie niemieckiej rodziny Pollów (do 1939 roku). Dla rodziny tej w II połowie XIX wieku wybudowano tu późnoklasycystyczny, piętrowy dwór, który w XX wieku uległ przebudowie.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Powiat nakielski – powiat w Polsce (w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nakło nad Notecią.

  Zabytki[]

  Pałac

  Według rejestru zabytków NID na listę zabytków wpisane są:

 • kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła, 1891-92, nr rej.: A/1584 z 11.03.2011
 • zespół pałacowy z 2 poł. XIX w., nr rej.: 195/A z 15.01.1986: pałac (dec. dwór), ok. 1870, 1960 oraz park.
 • W zwartej piętrowej bryle pałacu uwidaczniają się wpływy berlińskie. Elewację ogrodową zdobi pięcioboczny taras wsparty na filarach, zaś frontową – akcentuje nieznaczny środkowy ryzalit. Również elewacje boczne zdobione są ryzalitami trójkątnie zwieńczonymi, zaś wejście do dworu poprzedzają wysokie schody. W otoczeniu dworu rozciąga się park o powierzchni 1,5 ha, który założony został w II połowie XIX wieku.

  Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.Samoklęski Małe – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin.

  Zobacz też[]

  Samoklęski, Samoklęski Małe

  Przypisy

  1. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo kujawsko-pomorskie. 31 marca 2016; 6 miesięcy temu. [dostęp 2016-03-16]. s. 64.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Szubin (niem. Schubin) – miasto gminne typu miejsko-wiejskiego, należące do regionu Pałuk - jedno z najstarszych jego miasteczek, położone w powiecie nakielskim województwa kujawsko-pomorskiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa bydgoskiego. Miasto leży na zboczu rozległego wzniesienia, z którego widać jego panoramę. Przez Szubin przepływają dwie niewielkie rzeki Gąsawka oraz mniej znana Biała Struga, która częściowo płynie starym korytem Gąsawki.
  Noteć (niem. Netze) – rzeka o długości 391,3 km w północno-zachodniej Polsce. Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km². Jest to siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza - rzeka Polski.
  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.
  Stanisław Breza, właśc. Stanisław Kajetan Krystian Breza z Goraja, herbu Breza (ur. 10 sierpnia 1752, zm. 7 lutego 1847) – poseł na Sejm w 1784, poseł z gnieźnieńskiego na Sejm Czteroletni w 1790 roku, należał do partii postępowej. Członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.Szambelan królewski. W 1798 otrzymał tytuł hrabiowski od Fryderyka Augusta, elektora (1768-1806) a następnie króla saskiego (1806-1827), który został ojcem chrzestnym jego syna Fryderyka Augusta (ur. w 1808). Po wejściu Francuzów w 1806 stanął na czele administracji w Poznaniu. W 1807 dyrektor spraw skarbu i wewnętrznych Księstwa Warszawskiego, a następnie minister-sekretarz stanu do spraw tego Księstwa (1807-1815). W 1815 stał na czele deputacji wysłanej od obywateli Wielkiego Księstwa Poznańskiego do króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Odznaczenia: francuska Legia Honorowa 4. klasy (złoty krzyż) w 1807, Order św. Stanisława w 1809, Order Orła Białego w 1809.
  Gmina Szubin – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.148 sek.