• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samoczynna blokada liniowa

  Przeczytaj także...
  Warszawska Kolej Dojazdowa, WKD (wcześniej Elektryczna Kolej Dojazdowa lub Elektryczne Koleje Dojazdowe – EKD) – spółka zarządzająca wydzielonym systemem kolei miejskiej wykonująca przewozy pasażerskie na linii kolei normalnotorowej na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska (linia 47) z odgałęzieniem Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów (linia 48). Jest to najstarszy działający obecnie w Polsce tego typu system transportu publicznego.Metro Warszawskie spółka z o.o. – przedsiębiorstwo komunikacyjne zajmujące się wykonywaniem przewozów metrem na obszarze Warszawy oraz utrzymywaniem infrastruktury. Stołeczny operator transportu miejskiego.
  W18 - wskaźnik kolejowy oznaczający miejsce ustawienia ostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej (SBL) na szlaku przed semaforem wjazdowym.
  Semafor SBL przy torze linii 250

  SBL, samoczynna blokada liniowa to zespół urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego, zwiększających przepustowość szlaku i zapewniających bezpieczeństwo kilku pociągom znajdującym się w tym samym czasie na szlaku.

  Zasada działania[ | edytuj kod]

  Szlak kolejowy bez blokady liniowej może być zajęty tylko przez jeden pociąg naraz, co przy długim czasie przejazdu między stacjami wymusza czekanie przed odjazdem pociągu, aż poprzedni zdąży dojechać do następnej stacji – inaczej mogłoby dojść do zderzenia, gdyby poprzedzający pociąg niespodziewanie się zatrzymał. Szlak kolejowy pomiędzy stacjami wyposażonymi w SBL jest podzielony na odstępy (zazwyczaj długości porównywalnej z drogą hamowania na danej linii). Każdy odstęp jest wyposażony w urządzenia, stwierdzające czy porusza się po nim pociąg. Odstęp taki jest również wyposażony w samoczynny semafor, który informuje następny pociąg wjeżdżający na szlak, że na danym odstępie znajduje się jeszcze pociąg i przejazd za semafor grozi najechaniem lub zderzeniem.

  Tunel Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – tunel tramwajowy w Krakowie łączący Rondo Mogilskie z okolicami ul. Pawiej i Dworca Towarowego. Liczy 1 420 m długości (1 538 m wraz z rampami wjazdowymi) i jest pierwszym tego typu obiektem w kraju. Zlokalizowane zostały w nim dwa przystanki: Dworzec Główny Tunel oraz Politechnika, przez co tunel tworzy trzeci system komunikacji podziemnej w Polsce, po 23 km metra warszawskiego i 2 km tunelu na kolejowej linii średnicowej w Warszawie). Budowa tunelu trwała z długimi przerwami łącznie 34 lata, a ostateczne otwarcie miało miejsce 11 grudnia 2008. Tunel stanowi część sieci Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.Wskaźnik W1 – wskaźnik kolejowy oznaczający miejsce ustawienia tarczy ostrzegawczej (tarczy ostrzegawczej przejazdowej), a na szlaku z czterostawną blokadą samoczynną – przedostatniego semafora samoczynnej blokady liniowej na szlaku przed semaforem wjazdowym. Ma postać prostokątnej białej tablicy z czarnym obramowaniem i dwoma czarnymi kątami stykającymi się wierzchołkami.

  Rodzaje blokady liniowej na polskich kolejach[ | edytuj kod]

  Wskaźnik W2-WKD
  Blokada dwustawna informuje jedynie, czy na następnym odstępie znajduje się pociąg – stąd dwa możliwe sygnały: „wolna droga”, bądź „stój!”. System ten jest najprostszy, ale wymaga doskonałej widoczności semafora, tak by można się było zatrzymać, gdy zostanie zauważony sygnał zabraniający jazdy. Przy takiej blokadzie, pociąg musi mieć możliwość szybkiego zahamowania – jest ona stosowana zarówno na sieci WKD, w warszawskim metrze, w tunelu krakowskiego szybkiego tramwaju oraz na wybranych szlakach na sieci kolejowej spółki PKP PLK. W celu ostrzeżenia maszynisty o zbliżaniu się do semafora możliwe jest ustawienie w odległości drogi hamowania odpowiednich wskaźników. W przypadku linii WKD jest to wskaźnik W1-WKD, natomiast w przypadku linii PKP PLK W1 i W18. Blokada trzystawna pozwala dodatkowo poinformować maszynistę z wyprzedzeniem jednego odstępu, że przed kolejnym musi się zatrzymać. Jeśli na semaforze SBL jest sygnał „stój” (światło czerwone), to poprzedzający semafor wyświetla światło pomarańczowe. Ten typ blokady jest stosowany na dużej części linii wyposażonych w SBL w Polsce (zwykle jest przeprogramowana na czterostawną). Czasami zdarza się że blokada półsamoczynna zostaje przebudowana na ten typ blokady liniowej, czego przykładem jest linia kolejowa nr 353. Blokada czterostawna to modyfikacja poprzedniej przeznaczona dla linii, gdzie droga hamowania jest tak długa, że normalne odstępy byłyby za krótkie. W przypadku blokady czterostawnej hamowanie odbywa się na dwóch odstępach. Aby poinformować maszynistę o konieczności hamowania, oprócz poprzedzającego pomarańczowego sygnału na semaforze (jak w blokadzie trzystawnej), wcześniejszy semafor wyświetla migające zielone światło. Tego rodzaju blokada liniowa jest stosowana przede wszystkim na Centralnej Magistrali Kolejowej, na linii kolejowej Kunowice – Terespol (tzw. E20) oraz na linii kolejowej Poznań Główny – Szczecin Główny (tzw. E59).
  SBL scheme PKP Poland.svg
  Semafor SBL ze wskaźnikami W18 i W22

  Semafory blokady liniowej różnią się od zwyczajnych (półsamoczynnych) tym, że ich słupy są pomalowane na biało. Ostatni semafor SBL przed semaforem wjazdowym na stację jest wyposażony we wskaźnik W18 i pełni także funkcję tarczy ostrzegawczej.

  Linia kolejowa E 20 (ciąg transportowy: Kunowice-Poznań-Warszawa-Terespol) – część II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Polski odcinek tego ciągu komunikacyjnego, o długości ok. 700 km, przebiega przez obszary Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Są to głównie linia kolejowa nr 3 (Kunowice – Warszawa Zachodnia) oraz linia kolejowa nr 2 (Warszawa Wschodnia Osobowa – Terespol).Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Według przepisów PKP czerwone światło na semaforze blokady samoczynnej nie zabrania wjazdu na zajęty odcinek; zezwala maszyniście na kontynuowanie jazdy ze szczególną ostrożnością i z prędkością nie przekraczającą 20 km/h, po uprzednim zatrzymaniu się przed semaforem (nie dotyczy to ciężkich pociągów towarowych, jeżeli na semaforze znajduje się wskaźnik W22) i upewnieniu się że w zasięgu widoczności nie ma przeszkody do jazdy. Ograniczenie prędkości do 20 km/h obowiązuje do momentu minięcia przez czoło pociągu semafora zezwalającego na jazdę.

  Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.Semafor – pociągowy sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym poprzez wizualne informowanie maszynisty przy pomocy ustawienia ramion (semafory kształtowe) lub barwnych świateł (semafory świetlne lub kształtowe pod warunkiem, że zostały wyposażone w odpowiednie latarnie zapalane w porze nocnej) o prędkości jazdy bądź nakazie zatrzymania pociągu, obowiązującej prędkości przy tym, oraz na kolejnym semaforze.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Platforma Zakupowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, zamowienia.plk-sa.pl [dostęp 2017-11-26] (ang.).
  Warto wiedzieć że... beta

  W22 - wskaźnik kolejowy umieszczany na semaforach SBL. Kwadratowa czarna tablica ustawiona po przekątnej pionowo, a na niej biała litera "T" wykonana z materiałów odblaskowych. Stosowany jest na wzniesieniach ponad 6‰.
  Szlak – część linii kolejowej, zawarta pomiędzy dwoma sąsiadującymi posterunkami zapowiadawczymi (stacją, mijanką, bądź posterunkiem odgałęźnym) lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym, a końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego. Granicę między szlakiem, a posterunkiem zapowiadawczym stanowi semafor wjazdowy. Na szlaku mogą się znajdować takie obiekty jak przystanki osobowe lub zamknięte stacje.
  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.
  Linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, Centralna Magistrala Kolejowa – linia kolejowa o długości 223,833 km, przebiegająca przez województwa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Linia ta jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego E 65. Linię wybudowano w latach 1971-1977. Przyczyną jej powstania było wykorzystanie w pełni możliwości przewozowych linii kolejowej nr 1.
  Tarcza ostrzegawcza – urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym do informowania maszynisty o sygnale wyświetlanym na zbliżającym się semaforze i umożliwiająca dostosowanie prędkości, tak by w wypadku nakazu zatrzymania bądź ograniczenia prędkości, można było to uczynić przed minięciem semafora. Stosuje się je przed semaforami wjazdowymi na posterunki ruchu, ze szlaku nie wyposażonego w samoczynną blokadę liniową, bądź przed semaforami półsamoczynnymi na posterunkach odstępowych.
  Kolej – droga szynowa wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji budowlami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem, służąca do przewozu osób i rzeczy.
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP PLK – spółka z grupy Polskie Koleje Państwowe, odpowiadająca za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych w Polsce: utrzymanie, modernizację oraz udostępnianie ich przewoźnikom kolejowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.