• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Samborzec - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Powiat sandomierski – powiat w Polsce (województwo świętokrzyskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Sandomierz.
  Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim. Siedziba władz powiatu tarnobrzeskiego w latach 1867-1975 oraz od 1999. Siedziba władz województwa tarnobrzeskiego w latach 1975-1998. W latach 1973-1976 miasto było siedzibą gminy wiejskiej Tarnobrzeg. Jeden z większych ośrodków przetwórstwa siarki w Polsce.

  Samborzecgmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.

  Siedziba gminy to Samborzec.

  Według danych z 31 grudnia 2010 gminę zamieszkiwało 8778 osób.

  Samborzec – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim, siedziba gminy Samborzec.Województwo tarnobrzeskie – województwo istniejące w latach 1975-1998. Zostało utworzone z północnej części dawnego województwa rzeszowskiego, południowo-wschodniej części dawnego województwa kieleckiego i południowo-zachodniej części dawnego województwa lubelskiego.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Samborzec ma obszar 85,37 km², w tym:

 • użytki rolne: 88%
 • użytki leśne: 3%
 • Gmina stanowi 12,63% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Liczba ludności (dane z 31 grudnia 2010):

  Państwowa Komisja Wyborcza – w ustroju prawnym Rzeczypospolitej stały (od 1991 r.), najwyższy w Polsce organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce, tj. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.Gmina Klimontów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Samborzec w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Samborzec.png

  Budżet[]


  Rysunek 1.1 Dochody ogółem w Gminie Samborzec w latach 1995-2010 (w zł)

  Rysunek 1.2 Wydatki ogółem w Gminie Samborzec w latach 1995-2010 (w zł)

  Według danych z roku 2010 średni dochód na mieszkańca wynosił 2 659,11 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 2 640,76 zł w zestawieniu na 30 VI); jednocześnie średnie wydatki na mieszkańca kształtowały się na poziomie 2 974,50 zł (tj. — stan na 31 XII; przy 2 953,98 zł w zestawieniu na 30 VI).

  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – centralny organ administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, wykonujący swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Ochrona przyrody[]

  Według Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody na obszarze gminy znajduje się sześć pomników przyrody:

  1. dąb szypułkowy, nr rejestru 610, rok wprowadzenia ochrony 1988, Skotniki
  2. grupa drzew, nr rej. 609, 1988 r., Ostrołęka
  3. grusza pospolita, nr rej. 465, 1991 r., Chobrzany
  4. jesion wyniosły, nr rej. 611, 1988 r., Skotniki
  5. lipa drobnolistna, nr rej. 655, 1997 r., Samborzec
  6. wiąz górski, nr rej. 608, 1988 r., Złota

  Sąsiednie gminy[]

  Klimontów, Koprzywnica, Obrazów, Sandomierz, Tarnobrzeg

  Gmina Obrazów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Przypisy

  Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski, sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Koprzywnica – gmina miejsko-wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie sandomierskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.