• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Saletyni  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Sutanna (z franc. i wł., łac. – rewerenda) – długa szata do kostek, lekko wcięta w pasie, z niskim stojącym kołnierzykiem, zapinana z przodu na rząd małych guziczków, noszona przez duchownych różnych wyznań chrześcijańskich, w tym katolickich, prawosławnych, starokatolickich, anglikańskich, ewangelickich i prezbiteriańskich.Śluby zakonne (profesja zakonna) – w Kościele katolickim – zobowiązanie członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (wobec przełożonych zakonnych oraz papieża).
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • La Salette
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stolica Apostolska w Decretum Laudativum oraz w Decretum Approbativum wymienia biskupa Philiberta de Bruillard jako fundatora Zgromadzenia. Również List Pasterski z 1 maja 1852 r. wyraża akt biskupa, który wyprzedza to, co on mógł przewidzieć. To co uderza szczególnie to fakt, że w jednej osobie łączy się biskup i fundatora. Zob. Konstytucje Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Saletyńskiej, Dębowiec 1940, ss. 111-113; V. Hostachy, La galerie des portriats de La Salette. Troisiemeserie: leseveques de La Salette, Paris 1931, ss. 9-134
  2. Archiwum Generalne Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzymie (skrót:AZSR), syg. E-4, Lettre pastorale et Mandement de Monseigneur l' eveque de Grenoble, qiu annonce la pose de la premiere pierre du sanctuaire de Notre-Dame de La Salette, Grenoble, impr. J. Baratier, 1852,
  3. Ks. Bernardin Burnoud (1807-1860) urodził się w 1807 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 lipca 1832 roku. Był kanonikiem i proboszczem w Corbelin i brał udział w pielgrzymce na La Salette 19 września 1847 roku. Powołany pod koniec stycznia 1852 roku przez biskupa Grenoble na misjonarza La Salette. Do La Salette przybył 20 maja 1852 roku i był pierwszym przełożonym wspólnoty. Przewodniczył w pracy duszpasterskiej, nadzorował robotników przy budowie sanktuarium, przyjmował pielgrzymów. Opuścił La Salette pod koniec października 1855 roku i był proboszczem i dziekanem w Meyzieux, potem kapelanem w de Vinay. Zmarł pod koniec czerwca 1860 roku.
  4. Reguła ta była zatytułowana jako "Reguły skrócone i tymczasowe". Jeden egzemplarz, datowany 14 kwietnia 1857 roku, z podpisem biskupa J. M. A. Ginoulhiac znajduje się w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Rzymie. Zob. AZSR, syg. G 4-1.
  5. AZSR, syg. G 4-1, Regles provisoires pour Les Missionnaires diocesaines de Notre Dame de La Salette.
  6. Ks. Potr Jamioł: Saletyni w Polsce. Kraków, Koszalińska 12: Wydawnictwo "La Salette", 2004, s. 38. ISBN 83-88153-25-0.
  7. A. Galton, Church and State in France 1300-1907, New York, 1972, s. 238; A. Prost, Zarys historii Francji w XX wieku, Kraków 1997
  8. Émile Combes (1835-1921), lekarz, ongiś seminarzysta, potem odstepca od Kościoła, oddany radykalnej działalności politycznej. Oświadczył, że nie mają prawa istnieć szkoły, prowadzone nawet przez uznane zgromadzenia zakonne. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 3 czasy nowożytne. 1758-1914 Warszawa 1991, s. 257
  9. Ks. Potr Jamioł: Saletyni w Polsce. Kraków, Koszalińska 12: Wydawnictwo "La Salette", 2004, s. 39. ISBN 83-88153-25-0.
  10. W całek Francji rozproszono wtedy około 30 tysięcy zakonników i zamknięto 3 tysiące szkół niemających aprobaty państwowej oraz ok. 1600 domów zakonnych. Por. J. Brzeziński, O stosunku Kościoła do Państwa we Francji w świetle dokumentów Białej Księgi Stolicy Apostolskiej, Kraków 1906, s.44-60; J. Makowski, Kościół Francji, Warszawa 1969, s.18 n.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Matka Boża (skr. MB), Theotokos (gr. Θεοτόκος), pot. Matka Boska, Boża Rodzicielka, Bogurodzica a. Bogarodzica – jeden z dwóch (obok „Najświętsza Maryja Panna”) oficjalnych tytułów Marii z Nazaretu, matki Jezusa, używany m.in. w Kościele katolickim i Kościołach prawosławnych (cs. Boharodzica). W wersji współczesnej tytuł ten brzmiałby Matka Boga.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kapituła generalna – oficjalne zebranie większej liczby członków zakonu lub zgromadzenia zakonnego, którzy będąc przedstawicielami swoich prowincji czy krajów, mają prawo podejmować decyzje ważne dla przyszłości wspólnoty (np. wybór przełożonego generalnego).
  Objawienie - pojęcie odnoszące się do religii objawionych. Dla wyznawców danej religii jest to przesłanie lub wydarzenia, poprzez które Bóg daje się poznać jednostkom lub grupom ludzi.
  Grenoble (oksyt. Grenòble, Granòble; średniowieczny oksyt. Grasanòbol; franko-prow. Grenoblo) – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Isère.
  Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Krzyż (etymologicznie z łac. crux) – znak, kształt lub przedmiot w postaci dwóch linii (lub wielu) przecinających się, na ogół pod kątem prostym (†).
  La Salette – sanktuarium związane z objawieniami Matki Bożej z 1846 roku, znajdujące się w miejscowości La Salette-Fallavaux we francuskich Alpach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.