• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Saldo migracji

  Przeczytaj także...
  Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie.
  Saldo migracji - Świat 2008.

  Saldo migracjiróżnica między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) ludności z danego obszaru w określonym czasie.Liczy się go wzorem: Imigranci - Emigranci. W statystyce publicznej stosuje się pojęcie Saldo migracji ludności na 1000 osób, które oznacza przyrost/ubytek ludności danej jednostki administracyjnej/kraju na skutek migracji przypadający na 1000 mieszkańców tej jednostki/kraju (wg stanu na połowę badanego okresu).

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.