• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Salamandry bezpłucne

  Przeczytaj także...
  Pustynia – teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza, co sprawia, że parowanie przewyższa ilość opadów. Na gorących pustyniach temperatury sięgają do 50 °C (najwyższa zanotowana temperatura to 57,7 °C), nocą zaś dochodzą do 0 °C, charakterystyczne są dla nich też znaczne amplitudy dobowe temperatury, stały deficyt wilgotności oraz silne nasłonecznienie.Karsenia koreana – gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych (Plethodontidae). Jest pierwszym przedstawicielem Plethodontidae odkrytym w Azji.
  Hydromantes – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące endemicznie w USA.

  Bezpłucnikowate (Plethodontidae) – rodzina płazów ogoniastych (Caudata) z grupy Salamandroidea, obejmująca ponad 410 gatunków. Należy do niej niemal 70% wszystkich współczesnych płazów ogoniastych. Plethodontidae ma holarktyczny zasięg występowania, jednak znacząco rozproszony – większość gatunków żyje w Ameryce Północnej, nieliczne w basenie Morza Śródziemnego, a tylko jeden w Azji. Najstarszymi znanymi przedstawicielami grupy są Plethodon i Aneides, których skamieniałości są znane już z oligoceńskich osadów w stanie Montana.

  Thorius – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące endemicznie w Meksyku.Urspelerpes brucei – gatunek niewielkiego płaza z rodziny bezpłucnikowatych (Plethodontidae) żyjącego na terenie Appalachów w północnej Georgii w Stanach Zjednoczonych. Dorosłe osobniki osiągają przeciętnie 25–26 mm długości. Urspelerpes brucei znacząco różni się od innych bezpłucnikowatych zarówno morfologicznie, jak i genetycznie, dlatego ustanowiono dla niego nową nazwę rodzajową Urspelerpes. Jest to pierwszy nowy rodzaj płaza opisany z terenów Stanów Zjednoczonych od 1961. Cechą odróżniającą U. brucei od innych przedstawicieli Plethodontidae jest występowanie dymorfizmu płciowego, przejawiającego się w różnicach w ubarwieniu. Mimo iż miniaturowe bezpłucnikowate cechują się redukcją liczby palców do czterech, u U. brucei stopa liczy pięć palców. Badania genetyczne wskazują na przynależność U. brucei do Spelerpini, stanowiącego takson siostrzany rodzaju Eurycea. Zmienność genetyczna pomiędzy Urspelerpes brucei a Eurycea wynosi 4,7% i jest jedną z wyższych wśród rodzajów bezpłucnikowatych z podrodziny Spelerpinae. Urspelerpes brucei zdaje się być gatunkiem rzadkim i wymagającym działań ochronnych.

  Należą do niej niewielkie zwierzęta, mierzące od 2,5 do 10 cm długości i 7–8 mm średnicy. Są drapieżne, z reguły polują za pomocą długiego języka. Oddychają przez skórę, nabłonek jamy gębowej i gardziel. Jest to możliwe ze względu na niewielką grubość i ciągłe zwilżenie skóry oraz ogromną powierzchnię ciała w stosunku do jego objętości. Zwierzęta te charakteryzuje obecność bardzo dużych komórek organizmu, co jest przyczyną ich bardzo niskiego metabolizmu i – co za tym idzie – niewielkich potrzeb energetycznych oraz dużej wytrzymałości na głód. Są również zdolne do zaciągania długu tlenowego - przechodzenia przez pewien czas na metabolizm beztlenowy; niektóre gatunki mają nawet erytrocyty podobne do występujących u ssaków – owalne i pozbawione jąder (brak mitochondriów w takich krwinkach ma znaczny wpływ na oszczędność tlenu). W grupie Plethodontidae radiacja adaptacyjna zaszła bardzo daleko; znane są wśród nich formy wodne, wodno-lądowe, skrajnie lądowe (żyjące na obrzeżach pustyń), nadrzewne i podziemne.

  Speleomantes – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące we Włoszech i we Francji.Pseudotriton – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące endemicznie w USA.

  Systematyka[]

  Podrodzina Hemidactyliinae Hallowell, 1856 z rodzajami:

 • Batrachoseps
 • Bolitoglossa
 • Bradytriton (jedynym przedstawicielem jest Bradytriton silus)
 • Chiropterotriton
 • Cryptotriton
 • Dendrotriton
 • Eurycea
 • Gyrinophilus
 • Hemidactylium (jedynym przedstawicielem jest Hemidactylium scutatum – przewężnik czteropalcy)
 • Nototriton
 • Nyctanolis (jedynym przedstawicielem jest Nyctanolis pernix)
 • Oedipina
 • Parvimolge (jedynym przedstawicielem jest Parvimolge townsendi)
 • Pseudoeurycea
 • Pseudotriton
 • Stereochilus (jedynym przedstawicielem jest Stereochilus marginatus)
 • Thorius
 • Urspelerpes (jedynym przedstawicielem jest Urspelerpes brucei)
 • †Palaeoplethodon (jedynym przedstawicielem jest wymarły (dokładne datowanie niepewne, eocenmiocen) gatunek Palaeoplethodon hispaniolae opisany na podstawie okazu zachowanego w bursztynie z Dominikany)
 • Podrodzina Plethodontinae Gray, 1850 z rodzajami:

  Płazy ogoniaste (Caudata lub Urodela) − rząd płazów o pokroju ciała przypominającym nieco wygląd jaszczurki. Do rzędu tego zalicza się m.in. traszki i salamandry.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:
 • Aneides
 • Desmognathus
 • Ensatina (jedynym przedstawicielem jest Ensatina eschscholtzii – przewężnica)
 • Hydromantes (= Atylodes?; = Speleomantes?)
 • Karsenia (jedynym przedstawicielem jest Karsenia koreana)
 • Phaeognathus (jedynym przedstawicielem jest Phaeognathus hubrichti)
 • Plethodon
 • Przypisy

  1. Plethodontidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. M. S. Min, S. Y. Yang, R. M. Bonett, D. R. Vieites, R. A. Brandon i D. B. Wake. Discovery of the first Asian plethodontid salamander. „Nature”. 435, s. 87–90, 2005. DOI: 10.1038/nature03474 (ang.). 
  3. C. D. Camp, W. E. Peterman, J. R. Milanovich, T. Lamb i inni. A new genus and species of lungless salamander (family Plethodontidae) from the Appalachian highlands of the south-eastern United States. „Journal of Zoology”. 279 (1), s. 86–94, 2009. DOI: 10.1111/j.1469-7998.2009.00593.x (ang.). 
  4. George Poinar Jr. i David B. Wake. Palaeoplethodon hispaniolae gen. n., sp. n. (Amphibia: Caudata), a fossil salamander from the Caribbean. „Palaeodiversity”. 8, s. 21–29, 2015 (ang.). 

  Bibliografia[]

  1. Darrel Frost and The American Museum of Natural History: Plethodontidae Gray, 1850 (ang.). Amphibian Species of the World 6.0, an Online Reference. [dostęp 10 sierpnia 2014].
  Miocen – najstarsza epoka neogenu. Epoka wielkich przemian geologicznych skorupy ziemskiej. Wypiętrzenie nowych łańcuchów górskich zmieniło cyrkulację powietrza w atmosferze i wód w morzach. Trwał od 23,03 mln do 5,333 mln lat temu.Desmognathus – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące w USA i Kanadzie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.
  Azja (gr. Ἀσία Asía, łac. Asia) – część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi. Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob. alternatywne listy kontynentów).
  Aneides – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryce Północnej. Należy do najstarszych Plethodontidae – skamieniałości płazów należących do tego rodzaju są znane już z oligoceńskich osadów w stanie Montana.
  Nototriton – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące w Ameryce Środkowej.
  Radiacja adaptacyjna, radiacja adaptatywna, radiacja przystosowawcza – gwałtowna radiacja ewolucyjna polegająca na rozprzestrzenieniu się jednolitej grupy organizmów o wspólnym pochodzeniu do różnych nisz ekologicznych przy jednoczesnym zróżnicowaniu cech u form potomnych. W wyniku radiacji adaptacyjnej z jednolitej grupy wyjściowej (zwykle gatunku) powstaje wiele innych, przystosowanych do życia w różnych środowiskach.
  Chiropterotriton – rodzaj płazów ogoniastych z rodziny bezpłucnikowatych, obejmujący gatunki występujące endemicznie w Meksyku.
  Erytrocyt (gr. erythros czerwony + kytos komórka), krwinka czerwona, czerwone ciałko krwi – morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu.

  Reklama