• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Salamandroidea

  Przeczytaj także...
  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).Sahara – strefa pustynna położona w północnej Afryce. Jest ona największą gorącą pustynią na Ziemi (ma 9 064 300 km²), rozciągająca się na długości 5700 km od Oceanu Atlantyckiego na zachodzie po Morze Czerwone na wschodzie; od północy ograniczona jest górami Atlas i wybrzeżem Morza Śródziemnego. Znajduje się na terytoriach 11 państw: Maroka, Algierii, Tunezji, Libii, Egiptu, Sahary Zachodniej, Mauretanii, Mali, Nigru, Czadu i Sudanu.
  Salamandrowate (Salamandridae) – rodzina płazów ogoniastych, dość szeroko rozprzestrzeniona na kuli ziemskiej. Brak jej przedstawicieli w Ameryce Południowej i Środkowej. Do rodziny tej należy 39 gatunków o małej i średniej wielkości ciała. W Polsce przedstawicielami tej rodziny są:

  Salamandroidea - podrząd płazów ogoniastych obejmujący gatunki zaawansowane w rozwoju ewolucyjnym.

  Od Cryptobranchoidea różni ich budowa żuchwy, występowanie zapłodnienia wewnętrznego oraz w znacznym stopniu skostniały szkielet. Występują na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy, Australii i Oceanii. Nie zamieszkują również Afryki na południe od Sahary.

  Systematyka[]

  Salamandroidea dzielą się na 6 rodzin:

  Bezpłucnikowate (Plethodontidae) – rodzina płazów ogoniastych (Caudata) z grupy Salamandroidea, obejmująca ponad 410 gatunków. Należy do niej niemal 70% wszystkich współczesnych płazów ogoniastych. Plethodontidae ma holarktyczny zasięg występowania, jednak znacząco rozproszony – większość gatunków żyje w Ameryce Północnej, nieliczne w basenie Morza Śródziemnego, a tylko jeden w Azji. Najstarszymi znanymi przedstawicielami grupy są Plethodon i Aneides, których skamieniałości są znane już z oligoceńskich osadów w stanie Montana.Oceania − nazwa zbiorowa wysp Oceanu Spokojnego, które wraz z Australią tworzą odrębną część świata nazywaną Australią i Oceanią.
 • Proteidae - odmieńcowate
 • Amphiumidae - amfiumy
 • Salamandridae - salamandrowate
 • Ambystomatidae - ambystomowate
 • Plethodontidae - salamandry bezpłucne
 • Sirenidae - syrenowate
 • Bibliografia[]

 • Rząd: Płazy ogoniaste Urodela (Caudata) w: W. Zamachowski, A. Zyśk Strunowce Chordata, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997, ISBN 83-86841-92-3.
 • Bezpłucnikowate (Plethodontidae) – rodzina płazów ogoniastych (Caudata) z grupy Salamandroidea, obejmująca ponad 410 gatunków. Należy do niej niemal 70% wszystkich współczesnych płazów ogoniastych. Plethodontidae ma holarktyczny zasięg występowania, jednak znacząco rozproszony – większość gatunków żyje w Ameryce Północnej, nieliczne w basenie Morza Śródziemnego, a tylko jeden w Azji. Najstarszymi znanymi przedstawicielami grupy są Plethodon i Aneides, których skamieniałości są znane już z oligoceńskich osadów w stanie Montana.Ambystomowate, ambystomy, poprzecznozębne (Ambystomatidae) – rodzina płazów ogoniastych obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała. W zapisie kopalnym znane z dolnego oligocenu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Australia (Związek Australijski, Commonwealth of Australia) – państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jedyny kraj, który obejmuje cały kontynent. Siłą rzeczy nie posiada granic lądowych z żadnym państwem.
  Odmieńcowate (Proteidae) – rodzina płazów z rzędu płazów ogoniastych. Występują w południowo-wschodniej Europie (rodzaj Proteus) i we wschodniej Ameryce Północnej (rodzaj Necturus). Posiadają niewielką głowę, małe lub szczątkowe oczy, słabe kończyny. Długość ciała wynosi od 12 do 50 cm. Wszystkie gatunki są neoteniczne. Żyją w wodzie, oddychają za pomocą skrzeli. Żywią się bezkręgowcami, małymi rybkami, skrzekiem, ikrą i kijankami.
  Płazy ogoniaste (Caudata lub Urodela) − rząd płazów o pokroju ciała przypominającym nieco wygląd jaszczurki. Do rzędu tego zalicza się m.in. traszki i salamandry.
  Cryptobranchoidea – podrząd płazów ogoniastych, do którego zaliczane są najprymitywniejsze współcześnie żyjące płazy ogoniaste.
  Syrenowate (Sirenidae) − rodzina biologia) płazów z rzędu płazów ogoniastych. Obejmuje 4 gatunki zwierząt żyjących na południowo-wschodnich terenach USA. Przedstawiciele tej rodziny żyją w wodach stojących, odżywiają się drobną zwierzyną i roślinnością. Posiadają zarówno płuca, jak i skrzela. Prawdopodobnie neoteniczne.
  Ambystomowate, ambystomy, poprzecznozębne (Ambystomatidae) – rodzina płazów ogoniastych obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała. W zapisie kopalnym znane z dolnego oligocenu.
  Syrenowate (Sirenidae) − rodzina biologia) płazów z rzędu płazów ogoniastych. Obejmuje 4 gatunki zwierząt żyjących na południowo-wschodnich terenach USA. Przedstawiciele tej rodziny żyją w wodach stojących, odżywiają się drobną zwierzyną i roślinnością. Posiadają zarówno płuca, jak i skrzela. Prawdopodobnie neoteniczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.