• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Saksonia-Weimar-Eisenach

  Przeczytaj także...
  Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.
  Turyngia, Wolny Kraj Turyngia (niem. Freistaat Thüringen) – kraj związkowy w Niemczech. Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt.

  Księstwo Saksonii-Weimar-Eisenach, od 1815 Wielkie Księstwo Saksonii-Weimar-Eisenach (niem. Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach) – państwo niemieckie wywodzące się z księstwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego ernestyńskiej linii dynastii Wettynów, ze stolicą w Weimarze. Powstało w 1809 w wyniku połączenia przez księcia Karola Augusta księstw: Saksonii-Eisenach i Saksonii-Weimar.

  Karl Friedrich (ur. 2 lutego 1783 w Weimarze, zm. 8 lipca 1853 tamże) – wielki książę Saksonii-Weimar-Eisenach (jego władztwo było częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego). Pochodził z rodu Wettynów.Henryków (niem. Heinrichau) - wieś w Polsce, na Śląsku (Dolny Śląsk), położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ziębice.

  Historia[]

  W 1815 uzyskało status wielkiego księstwa. W tym samym roku weszło w skład Związku Niemieckiego, w 1866 roku w skład Związku Północnoniemieckiego; po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku zostało jednym z krajów Cesarstwa Niemieckiego.

  W wyniku rewolucji listopadowej w 1918 i obaleniu monarchii państwo przekształcono w Wolne Państwo Saksonia-Weimar-Eisenach (Freistaat Sachsen-Weimar-Eisenach), które dwa lata później weszło w skład Turyngii.

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Wilhelm Ernest von Sachsen-Weimar-Eisenach, niem.: Wilhelm Ernst Karl Alexander Friedrich Heinrich Bernhard Albert Georg Hermann von Sachsen-Weimar-Eisenach (ur. 10 czerwca 1876 w Weimarze, zm. 24 kwietnia 1923 w Henrykowie) - wielki książę Saksonii-Weimaru-Eisenach w latach 1901-1918, tytularny wielki książę Saksonii.

  Władcy[]

 • 1809–1828 Karol August I (od 1815 wielki książę)
 • 1828–1853 Karol Fryderyk (syn)
 • 1853–1901 Karol Aleksander (syn)
 • 1901–1918 Wilhelm Ernest II (wnuk, usunięty, zm. 1923)
 • od 1918 republika

  pretendenci do tronu[]

 • 1918–1923 Wilhelm Ernest II
 • 1923–1988 Karol August II (syn Wilhelma Ernesta)
 • od 1988 Michał Benedykt (syn Karola Augusta, ur. 1946) Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach
 • Ciekawostka[]

  Na obecnym terenie Polski książęta weimarscy do 1945 posiadali wielkie dobra z Henrykowem (Dolny Śląsk) jako główną siedzibą.

  Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).Związek Niemiecki (niem. Deutscher Bund) – konfederacja państw niemieckich i wolnych miast, utworzona na kongresie wiedeńskim w 1815, służąca wspólnemu zorganizowaniu gospodarek tych państw. Związek upadł w 1866, w wyniku rywalizacji między Cesarstwem Austrii i Królestwem Prus (tzw. Deutscher Dualismus), działań wojennych, Wiosny Ludów oraz niemożności dojścia wielu państw-członków do porozumienia .

  Przypisy

  1. Do 1815 księstwo – Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Karl (Carl) August von Sachsen-Weimar-Eisenach (ur. 3 września 1757 w Weimarze, zm. 14 czerwca 1828 tamże) – od 1758 książę, a od 1815 wielki książę (Großherzog) Sachsen-Weimar-Eisenach, jednak do 1775 rządy sprawowała jako regent jego matka Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel.
  Związek Północnoniemiecki – związek państw utworzony przez Prusy w 1867, po wojnie austriacko-pruskiej i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. Na początku był to związek wojskowy, a od 1 lipca 1867 państwo federalne.
  Karl (Carl) August von Sachsen-Weimar-Eisenach (ur. 3 września 1757 w Weimarze, zm. 14 czerwca 1828 tamże) – od 1758 książę Saksonii-Weimar i Saksonii-Eisenach, od 1809 książę zjednoczonej Saksonii-Weimar-Eisenach, a od 1815 wielki książę (Großherzog) Saksonii-Weimar-Eisenach. Do 1775 rządy sprawowała, jako regentka, jego matka Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel.
  Księstwo Saksonii-Eisenach (niem. Herzogtum Sachsen-Eisenach) - księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (do 1806), powstałe z wydzieleniu ziem dla ernestyńskiej linii dynastii Wettynów. Stolicą był Eisenach. Księstwo trzeciej kreacji było w latach 1806-1809 państwem Związku Reńskiego.
  Księstwo powstałe z podziału ziem linii ernestyńskiej Wettynów. Stolicą było miasto Weimar. W 1741, po przyłączeniu Eisenach, przekształcone w księstwo Saksonia-Weimar-Eisenach, a od 1809 - wielkie księstwo.
  Dolny Śląsk (niem. Niederschlesien, śl-niem. Niederschläsing, czes. Dolní Slezsko, śl. Dolny Ślůnsk, łac. Silesia Inferior) – część historycznej krainy Śląska, położona w południowo-zachodniej Polsce nad środkową Odrą oraz w północnej części Czech.
  Wielkie księstwo – państwo, którego głową państwa jest monarcha noszący tytuł wielkiego księcia. Pierwsze wielkie księstwa pojawiły się w średniowieczu, jedno istnieje do dnia dzisiejszego. Określenie "wielkie" nie zawsze oznacza powierzchnię państwa - tytuł miał podkreślić znaczenie rodu lub monarchy. Czasem był to tytuł czysto honorowy lub symbolicznie podkreślał władzę nad jakimś obszarem - np. Wielkie Księstwo Krakowskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.076 sek.