• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Saksonia-Weimar

  Przeczytaj także...
  Weimar – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, jedno z europejskich centrów kulturalnych.Jan Fryderyk I (niem. Johann Friedrich I., ur. w Torgau 30 czerwca 1503 – zm. w Weimarze 3 marca 1554), zwany Wspaniałomyślnym – elektor saski, przywódca związku szmalkaldzkiego, „orędownik reformacji”.
  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).

  Księstwo Saksonii-Weimar (niem. Herzogtum Sachsen-Weimar) – księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (do 1806), powstałe z wydzieleniu ziem dla ernestyńskiej linii dynastii Wettynów. Stolicą był Weimar. W latach 1806–1809 państwo Związku Reńskiego.

  Mecenat - opieka wpływowych i bogatych miłośników i amatorów literatury i sztuki nad twórcami. Na ogół wiąże się to z finansowym wspieraniem tych artystów i ich poczynań.Karl (Carl) August von Sachsen-Weimar-Eisenach (ur. 3 września 1757 w Weimarze, zm. 14 czerwca 1828 tamże) – od 1758 książę, a od 1815 wielki książę (Großherzog) Sachsen-Weimar-Eisenach, jednak do 1775 rządy sprawowała jako regent jego matka Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel.

  Historia[ | edytuj kod]

  W drugiej połowie XVIII wieku Księstwo Saksonii-Weimaru stało się kulturalnym centrum Niemiec, ponieważ Książę Karol August (panował 1758–1828) roztoczył szeroki mecenat artystyczny, z którego korzystali tacy wybitni literaci jak Christoph Martin Wieland, Johann Wolfgang von Goethe i Friedrich Schiller. O dworze weimarskim mawiano wówczas „książę i jego poeci”.

  Jan Ernest III (ur. 22 czerwca 1664 w Weimarze, zm. 10 czerwca 1707 tamże) – książę Saksonii w księstwie Saksonii-Weimar od 1683 (z bratem Wilhelmem Ernestem). WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Od 1741 księstwo było w unii personalnej z Saksonią-Eisenach. w 1809 nastąpiło zjednoczenie księstw w Saksonię-Weimar-Eisenach (od 1815 – wielkie księstwo).

  Książęta (Herzöge)[ | edytuj kod]

  Herb książąt Sachsen-Weimar w herbarzu J. Siebmachera, 1605 – środkowy herb, górny rząd
   Osobny artykuł: Władcy Saksonii.
 • 1547–1554 Jan Fryderyk I (w latach 1532–1547 elektor Saksonii)
 • 1554–1573 Jan Wilhelm (książę Saksonii-Weimar) (syn)
 • 1573–1602 Fryderyk Wilhelm I (syn Jana Wilhelma)
 • 1602–1605 Jan (syn Jana Wilhelma)
 • 1605–1640 wspólne rządy braci (synów Jana)
 • 1605–1626 Jan Ernest I
 • 1605–1622 Fryderyk
 • 1605–1662 Wilhelm (zob. niż.)
 • 1605–1640 Albrecht II, potem Eisenach 1640–1644
 • 1605–1628 Jan Fryderyk
 • 1605–1640 Ernest I Pobożny, potem Gotha 1640–1675
 • 1605–1619 Fryderyk Wilhelm
 • 1605–1639 Bernard, książę Franków 1633–1639
 • 1640 – podział między żyjących braci. Weimar otrzymał:
 • 1640–1662 Wilhelm (syn Jana, zob. wyż.)
 • 1662–1683 Jan Ernest II (syn Wilhelma)
 • 1683–1728 Wilhelm Ernest (syn Jana Ernesta II) (Weimar)
 • 1683–1707 Jan Ernest III (syn Jana Ernesta II) (Kappellendorf)
 • 1707–1741 Ernest August I (syn Jana Ernesta III) od 1707 Kappellendorf; od 1728 także Weimar; od 1741 także Eisenach – PATRZ NIŻEJ
 • Saksonia-Weimar i Saksonia-Eisenach (unia personalna)
 • 1741–1748 Ernest August I (syn Jana Ernesta III) od 1707 Kappellendorf; od 1728 także Weimar; od 1741 także Eisenach
 • 1748–1758 Ernest August II (syn Ernesta Augusta I)
 • 1758–1809 Karol August I (syn Ernesta Augusta II)
 • Genealogia[ | edytuj kod]

 • uproszczona genealogia panujących z dynastii Wettynów:
 • Drzewo genealogiczne Wettynów
  Drzewo genealogiczne Wettynów

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Weimar
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Niemiecka mapa księstw turyngijskich w 1914 r.
 • Johann Christoph Friedrich von Schiller (do otrzymania szlachectwa w 1802 roku Johann Christoph Friedrich Schiller) znany jako Friedrich Schiller (ur. 10 listopada 1759, zm. 9 maja 1805) – niemiecki poeta, filozof, historyk, estetyk, teoretyk teatru i dramaturg, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej, autor "Ody do radości".Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Warto wiedzieć że... beta

  Księstwo Saksonii-Eisenach (niem. Herzogtum Sachsen-Eisenach) - księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (do 1806), powstałe z wydzieleniu ziem dla ernestyńskiej linii dynastii Wettynów. Stolicą był Eisenach. Księstwo trzeciej kreacji było w latach 1806-1809 państwem Związku Reńskiego.
  Johann Ambrosius Siebmacher (także: Sibmacher), (ur. 1561 w Norymberdze, zm. 23 marca 1611 tamże) autor i założyciel wielokrotnie publikowanego herbarza, ważnego źródła heraldyki dla niemieckiego obszaru językowego.
  Księstwa Sachsen-Gotha i Księstwa Sachsen-Coburg-Gotha powstały z podziału ziem linii ernestyńskiej dynastii Wettynów. Młodsze linie domu książęcego z Koburga panowały/panują w kilku krajach Europy (zobacz: królowie Belgów; władcy Anglii; władcy Bułgarii; władcy Portugalii).
  Saksonia-Weimar-Eisenach (niem. Sachsen-Weimar-Eisenach) - księstwo z linii ernestyńskiej Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego ze stolicą w Weimarze. Powstało w 1741 jako księstwo Saksonia-Eisenach, które w 1809 książę Karol August połączył z księstwem Saksonia-Weimar.
  Johann Ernst II (ur. 11 września 1627 w Weimarze, zm. 21 listopada 1683 tamże) – książę Saksonii-Weimaru. Jego władztwo było częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Pochodził z rodu Wettynów.
  Związek Reński, Konfederacja Reńska (fr. États confédérés du Rhin, niem. Rheinbund) – konfederacja państw niemieckich, zależnych od I Cesarstwa Francuskiego, istniejąca w latach 1806-1813.
  Johann Wolfgang von Goethe [ˈjo:han ˈvɔlfɡaŋ fɔn ˈɡø:tə] (ur. 28 sierpnia 1749 we Frankfurcie nad Menem, zm. 22 marca 1832 w Weimarze) – niemiecki poeta przełomu XVIII i XIX wieku i najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, a także jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, prozaik, uczony, polityk, wolnomularz.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.714 sek.