• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Saksonia-Hildburghausen

  Przeczytaj także...
  Księstwa Sachsen-Gotha i Księstwa Sachsen-Coburg-Gotha powstały z podziału ziem linii ernestyńskiej dynastii Wettynów. Młodsze linie domu książęcego z Koburga panowały/panują w kilku krajach Europy (zobacz: królowie Belgów; władcy Anglii; władcy Bułgarii; władcy Portugalii).Ernest Fryderyk II (ur. 17 grudnia 1707 w Hildburghausen; zm. 13 sierpnia 1745 w Hildburghausen) – książę Saksonii-Hildburghausen z dynastii Wettynów.
  Wettynowie (Wettinowie, niem. Wettiner) – dynastia niemiecka wywodząca się z dzisiejszej Saksonii-Anhaltu. Panowała w Miśni, Saksonii i księstwach Turyngii. Jej przedstawiciele zasiadali także na tronie w Warszawie (elektorowie August II Mocny, August III Sas jako Królowie Polski i Wielcy Książęta Litwy oraz król Saksonii Fryderyk August I jako książę warszawski). W 1423 r. Wettinowie uzyskali wraz z księstwem sasko-wittenberskim godność elektora Rzeszy, a całość ich posiadłości zaczęto określać historyczną nazwą Saksonia. W roku 1485 nastąpił podział dynastii na dwie linie: ernestyńską (starszą), elektorską panującą w Wittenberdze i w znacznej części Turyngii oraz albertyńską (młodszą,) panującą w Miśni i pn. Turyngii. Boczną linią dynastii jest rodzina Koburgów (Coburg), panująca w Wielkiej Brytanii (od 1917 r. pod nazwiskiem Windsor), Belgii, Bułgarii i Portugalii (pod nazwiskiem poprzedniej dynastii – Bragança).

  Księstwo Saksonii-Hildburghausen (niem. Herzogtum Sachsen-Hildburghausen) – księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego powstałe z podziału ziem linii ernestyńskiej dynastii Wettynów. W 1826 roku włączone do księstwa Saksonii-Meiningen. Od 1806 roku państwo Związku Reńskiego, a od 1815 roku państwo Związku Niemieckiego. Stolicą księstwa było miasto Hildburghausen.

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Związek Niemiecki (niem. Deutscher Bund) – konfederacja państw niemieckich i wolnych miast, utworzona na kongresie wiedeńskim w 1815, służąca wspólnemu zorganizowaniu gospodarek tych państw. Związek upadł w 1866, w wyniku rywalizacji między Cesarstwem Austrii i Królestwem Prus (tzw. Deutscher Dualismus), działań wojennych, Wiosny Ludów oraz niemożności dojścia wielu państw-członków do porozumienia .

  Historia[]

  Po śmierci Fryderyka IV i tym samym wygaśnięciu linii rodu rządzącej księstwem Saksonii-Gotha-Altenburg, powstał spór pomiędzy pozostałymi przedstawicielami rodu o schedę po zmarłym księciu. Spór zakończył się po arbitrażu króla Saksonii Fryderyka Augusta II i zawarciu traktatu w Hildburghausen 12 listopada 1826. Na mocy ustaleń zdecydowano, że:

  Księstwem państwo, którego panujący monarcha nosi tytuł księcia lub księżnej królewskiej krwi (łac. Princeps). Księstwem jest też feudalna, lub terytorialna część większej monarchii. Określenie pojawiło się w średniowieczu, gdyż wtedy ta forma monarchii była powszechna.Ernest Fryderyk III (ur. 10 czerwca 1727 w Königsberg in Bayern, zm. 23 września 1780 w Seidingstedt) – książę Saksonii-Hildburghausen z dynastii Wettynów.
 • Dotychczasowy władca księstwa Saksonii-Hildburghausen książę Fryderyk został władcą księstwa Saksonii-Altenburg. Natomiast władzę nad Hildburghausen przejął książę Saksonii-Meiningen.
 • Saksonia-Meiningen oprócz Saksonii-Hildburghausen, dostała od Saksonii-Coburg-Saalfeld terytorium Saksonii-Saalfeld oraz dystrykt Themar, as także Mupperg , Mogger , Liebau i Oerlsdorf .
 • Księstwo Saksonii-Coburg-Saalfeld otrzymało Saksonię-Gotha, tym samym powstało księstwo Saksonii-Coburg-Gotha.
 • Książęta (Herzöge)[]

   Osobny artykuł: Władcy Saksonii.
 • 1680 – 1715 Ernest II (1655-1715), syn Ernesta I Pobożnego księcia von Sachsen-Gotha
 • 1715 – 1724 Ernest Fryderyk I (1681-1724), syn Ernesta II
 • 1724 – 1745 Ernest Fryderyk II (1707-1745), syn Ernesta Fryderyka I
 • 1745 – 1748 Karolina, żona Ernesta Fryderyka II (regentka)
 • 1748 – 1780 Ernest Fryderyk III (1727-1780), syn Ernesta Fryderyka II
 • 1780 – 1787 Józef Fryderyk (1702-1787), syn Ernesta II (regent)
 • 1787 – 1826 Fryderyk (1763-1834), syn Ernesta Fryderyka III, został księciem von Sachsen-Altenburg.
 • 1826 – Władzę nad Hildburghausen przejął książę von Saksonii-Meinongen

  Ernst Friedrich I (ur. 21 kwietnia 1681, zm. 9 marca 1724 w Hildburghausen) – książę Saksonii-Hildburghausen. Jego władztwo było cześcią Świętego Cesarstwo Rzymskiego.Księstwo Sachsen-Meiningen und Hildburghausen – księstwo powstałe z podziału ziem linii ernestyńskiej linii dynastii Wettynów. Stolicą było miasto Meiningen.

  Genealogia[]

 • uproszczona genealogia panujących z dynastii Wettynów:
 • Drzewo genealogiczne Wettynów
  Drzewo genealogiczne Wettynów

  Zobacz też[]

 • Władcy Saksonii
 • Wettynowie
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Związek Reński, Konfederacja Reńska (fr. États confédérés du Rhin, niem. Rheinbund) – konfederacja państw niemieckich, zależnych od I Cesarstwa Francuskiego, istniejąca w latach 1806-1813.Księstwo Saksonii-Gotha-Altenburg (niem. Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg) - księstwo Świętego Cesarstwa Rzymskiego powstałe w wyniku zjednoczenie ziem linii ernestyńskiej dynastii Wettynów, a dokładnie księstw Saksonii-Gotha i Saksonii-Altenburg. W 1826 roku w wyniku nowego podziału ziem dynastii Wettynów zlikwidowane. Do 1806 kraj Związku Reńskiego. W latach 1815-1826 państwoZwiązku Niemieckiego. Stolicą księstwa było miasto Gotha.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Księstwo Sachsen-Altenburg - powstało z podziału ziem linii ernestyńskiej dynastii Wettynów. Stolicą było miasto Altenburg.
  Fryderyk August II (właśc. Fryderyk August Albert Maria Klemens Józef Wincenty Alojzy Nepomucen Jan Baptysta Mikołaj Rafał Piotr Ksawery Franciszek de Paula Wenancjusz Feliks Wettyn, ur. 18 maja 1797 w Pillnitz, zm. 9 sierpnia 1854 w Brennbichl, Tyrol, Cesarstwo Austriackie) – król Saksonii w latach 1836-1854.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.