• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SWIG80

  Przeczytaj także...
  Spółka (łac. societas) – rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:
  Warszawski Indeks Rynku Równoległego (WIRR) – publikowany do 16 marca 2007 indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na rynku równoległym akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym we wrześniu 2005 obracano 84 spółkami giełdowymi.

  sWIG80indeks giełdowy małych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks WIRR.

  W jego skład wchodzi stała liczba 80 spółek. Spółki do indeksu sWIG80 wybierane są na podstawie tego samego rankingu, co do WIG20 i mWIG40 jako 80 kolejnych, które nie weszły do WIG20 i mWIG40.

  W przeciwieństwie do swojego poprzednika jest publikowany co minutę przez całą sesję (WIRR był publikowany 3 razy w ciągu dnia).

  mWIG40 – indeks giełdowy średnich spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, który zastąpił po sesji w dniu 16 marca 2007 indeks MIDWIG.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Najwyższa wartość sWIG80: 21.696,76 pkt, 6 lipca 2007.

  Po sesji z dnia 21 marca 2014 roku, indeks przestał być obliczany i publikowany. Spółki z sWIG80 weszły w skład nowego indeksu WIG250.

  18 września 2014 roku zarząd giełdy zdecydował o przywróceniu publikacji indeksu sWIG80 od początku 2015 roku

  Przypisy


  WIG250 – indeks giełdowy obejmujący 250 małych spółek z głównego rynku notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Publikację indeksu rozpoczęto w dniu 24 marca 2014, równocześnie z nowym indeksem WIG50. Indeksy WIG50 wraz z WIG250, zastąpią dotychczasowe indeksy mWIG40, sWIG80 i WIG-Plus.WIG20 – indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1994, zaś wartością bazową 1000 punktów. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne. Od 23 września 2013 do indeksu dołączy 10 nowych spółek tworząc WIG30, jednocześnie WIG 20 nadal będzie publikowany do 31 grudnia 2015 r.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.