• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SWF

  Przeczytaj także...
  Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.
  Użyteczność (ang. usability) – własność produktów decydująca o ich jakości użytkowej. Pojęcie to odnoszone jest najczęściej do interaktywnych urządzeń, aplikacji oraz stron internetowych (jako web usability).

  SWFformat zamknięty, stworzony dla Flasha przez Macromedia (obecnie Adobe). Pliki tego formatu są nazywane Shockwave Flash Object.

  Pliki SWF mogą zawierać grafikę wektorową, aplety ActionScript oraz różne multimedia. Były używane do tworzenia animowanej grafiki i menu na stronach internetowych (tę role przejął JavaScript). W zamierzeniu pliki SWF miały być wystarczająco małe do publikacji w internecie.

  SWF był dominującym formatem animacji wektorowych w sieci, przewyższając popularnością otwarty standard W3CSVG.

  Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej i animowanej), nieobwarowany licencjami i patentami.

  Odtwarzanie[ | edytuj kod]

  Pliki SWF mogą być odtworzone przez przeglądarki internetowe z zainstalowaną odpowiednią wtyczką udostępnioną za darmo przez Adobe, a także przez inne pliki SWF wyeksportowane do plików wykonywalnych, nazywane projektorami.

  Wolnym odtwarzaczem plików SWF jest m.in. Gnash udostępniony na GNU General Public License.

  Format zamknięty (ang. proprietary format) – opatentowany lub chroniony restrykcyjnymi licencjami format pliku komputerowego lub też innego rodzaju format lub struktura. Jego przeciwieństwem jest format otwarty o jawnej pełnej dokumentacji i bez ograniczeń licencyjnych w jego stosowaniu.Otwarty standard – standard, do którego pełnej specyfikacji dostęp nie jest limitowany prawnie, finansowo lub tajemnicą handlową firmy, która standard opracowała. Ponadto standard uznawany jako otwarty jest opracowywany, zatwierdzany oraz później ewentualnie modyfikowany przez porozumienie (organizację) zainteresowanych tworzeniem tego standardu podmiotów, działające niedochodowo i zapewniające członkostwo wszystkim zainteresowanym.

  Historia formatu[ | edytuj kod]

  Początkowe ograniczenie możliwości prezentacji do obiektów wektorowych oraz obrazów zostało później rozszerzone o możliwość dodania dźwięków, filmów i obiektów pozwalających na interakcję z odbiorcą końcowym.

  Mimo typowo internetowego przeznaczenia tego formatu, dopiero 1 lipca 2008 Adobe udostępniło kod pozwalający wyszukiwarkom Google i Yahoo przeglądać i indeksować pliki SWF.

  Macromedia – amerykańskie przedsiębiorstwo software’owe z siedzibą w San Francisco, tworząca oprogramowanie do tworzenia grafiki i budowy witryn internetowych.Gnash (ang. The GNU Flash Player) - projekt, którego celem jest stworzenie odtwarzacza i wtyczki do przeglądarek dla formatu SWF, który będzie wolnym oprogramowaniem. Ma on zastąpić własnościowy Adobe Flash Player.

  Problemy z plikami w formacie SWF[ | edytuj kod]

  Pliki w formacie Flash mają szereg problemów użyteczności:

 • nie można ich przeszukiwać pod względem wybranego tekstu,
 • nie ma możliwości podglądu konspektu ani ilości ramek kluczowych, o ile autor nie umieści takich narzędzi,
 • systemy operacyjne nie indeksują tekstu w plikach SWF, co utrudnia wyszukiwanie.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Grafika wektorowa (obiektowa) – jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej, w której obraz opisany jest za pomocą figur geometrycznych (w przypadku grafiki dwuwymiarowej) lub brył geometrycznych (w przypadku grafiki trójwymiarowej), umiejscowionych w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio dwu- lub trójwymiarowym. Drugim z podstawowych typów grafiki komputerowej jest grafika rastrowa.
  GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.
  Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron WWW jest Tim Berners-Lee.
  ActionScript – oparty na ECMAScripcie obiektowy język programowania, używany w Adobe Flash do sterowania animacjami oraz w Adobe Flex do tworzenia Rich Internet Application.
  Adobe Inc. ((/əˈdoʊbi:/) wcześniej Adobe Systems Incorporated) – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne z siedzibą w San Jose, w stanie Kalifornia, znane z projektowania szeroko rozumianego oprogramowania graficznego dla systemów macOS i Windows. Przedsiębiorstwo założyli w roku 1982 byli pracownicy Xerox PARC, John Warnock i Charles Geschke.
  Wtyczka (ang. plug-in, add-on) dodatkowy moduł do programu komputerowego który rozszerza możliwości wyjściowego produktu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.715 sek.