• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • SS Sołdek    Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
    Przeczytaj także...
    Skrótowce przed imionami statków – przed imionami statków (cywilnych) podaje się niekiedy skrótowce charakteryzujące typ danej jednostki pływającej i pozwalające rozróżnić statki o podobnej nazwie. Dla okrętów stosuje się innego rodzaju oznaczenia.Stępka – główny wzdłużny element konstrukcyjny szkieletu statku wodnego. Stępka występuje w postaci belkowej i płaskiej. Na stępce opierają się wręgi, a na żaglowcach w nadstępkach także pionowe maszty.
    Na pochylni w Stoczni Gdańskiej
    B-30 ship in shipyard 2.jpg
    Wodowanie "Sołdka"
    Mapa rejsów "Sołdka"
    Statek Muzeum SS Sołdek
    SS Sołdek na Motławie w Gdańsku

    SS Sołdekmasowiec o napędzie parowym – pierwszy statek zbudowany całkowicie w Polsce po II wojnie światowej (wcześniej - 24.04.1948 roku - został dokończony i zwodowany (pod prowizoryczną nazwą "Oliwa") statek typu "Hansa", pozostawiony przez Niemców na pochylni w Szczecinie), który następnie przez szereg lat pływał pod polską banderą handlową, a później służył m.in. jako magazyn pływający na Odrze w Szczecinie. Prototyp serii dwudziestu dziewięciu rudowęglowców – małych masowców typu B30 budowanych w latach 1949-1954 w Stoczni Gdańskiej. Otrzymał nazwisko ówczesnego trasera Stoczni Gdańskiej, przodownika pracy Stanisława Sołdka, którego żona, Helena, była matką chrzestną.

    Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Szańcowiec - towarowy statek morski posiadający pokład, zwany szańcowym, nad ładownią rufową podniesiony o pół wysokości w stosunku do pokładu nad pozostałymi ładowniami (ok. 125 cm). Czasem pokład szańcowy ciągnie się do śródokręcia, np. na "Sołdku" zaczyna się od przedniej ściany nadbudówki na śródokręciu.

    Do 30 grudnia 1980 roku „Sołdek” odbył 1478 rejsów morskich, przewiózł ponad 3,5 miliona ton towarów, zawijając do ponad 60 portów. Od roku 1985, kiedy to został statkiem muzeum, zwiedza go około 20 tysięcy osób rocznie.

    Spis treści

  • 1 Dane
  • 2 Załoga
  • 2.1 Pierwsza
  • 2.2 Ostatnia
  • 3 Kalendarium
  • 4 Plany i modele
  • 5 Statki typu B30
  • 5.1 Pod polską banderą
  • 5.2 Sprzedane ZSRR
  • 6 Przypisy
  • 7 Bibliografia
  • 8 Zobacz też
  • 9 Linki zewnętrzne
  • Dane[]

  • Armator: Polska Żegluga Morska (zamówiony przez: Gdynia-Ameryka Linie Żeglugowe S.A.)
  • Bandera: Polska Rzeczpospolita Ludowa Polska
  • Port: Szczecin
  • Budowniczy: Stocznia Gdańska
  • Typ jednostki: rudowęglowiec typu B30 (typ konstrukcyjny – szańcowiec z siłownią na rufie)
  • Wymiary:
  • długość całkowita: 87,00 m
  • szerokość na wręgach: 12,30 m
  • wysokość do pokładu górnego: 5,80 m
  • zanurzenie do znaku ładunkowego: 5,41 m
  • Nośność statku: 2610 t
  • Pojemność rejestrowa:
  • brutto: 2005 BRT
  • netto: 994 NRT
  • pokłady (licząc od dołu)
  • rufa
  • międzypokład
  • pokład szańcowy z lukami (od nadbudówki na śródokręciu do rufy)
  • pokład łodziowy
  • śródokręcie
  • pokład oficerski
  • pokład nawigacyjny
  • pokład namiarowy
  • pokład główny z lukami (od dziobówki do nadbudówki na śródokręciu)
  • dziób
  • pokład dziobówki
  • Cztery ładownie
  • Napęd:
  • 2 kotły opalane węglem systemu Howden-Johnson – zaprojektowane w Katedrze Kotłów Parowych na Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem prof. Antoniego Kozłowskiego
  • zużycie węgla: 1 t/h ?
  • maszyna parowa 4-cylindrowa, podwójnego rozprężania, systemu Lentza typu ML8a produkcji huty "ZUT Zgoda" w Świętochłowicach na Śląsku
  • nr fabryczny: 2510 (maszyna aktualnie znajdująca się na statku)
  • rok produkcji: 1951 (maszyna aktualnie znajdująca się na statku)
  • projekt: zespół konstruktorski pod kierownictwem Adolfa Polaka na PG
  • para dolotowa:
  • ciśnienie: 1,45 MPa (14,2 at)
  • temperatura: 325 °C (598 K)
  • jednostkowe zużycie pary: 5 kg/KMh
  • próżnia w skraplaczu: 92%
  • moc napędu głównego: 1300 KM (956 kW) przy 125 obr/min
  • jedna śruba
  • Instalacja elektryczna:
  • dwa parowe zespoły prądotwórcze:
  • długość: 1950 mm
  • szerokość: 850 mm
  • moc prądnicy: 20 kW
  • jednocylindrowa, szybkoobrotowa maszyna parowa: Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych.
  • prądnica: firma K. Pustoła z Warszawy
  • prądnica awaryjna na PG
  • Prędkość na próbach przy 90% mocy siłowni: 9,9 węzła
  • Liczba miejsc dla załogi: 33 osoby
  • Załoga: 28
  • Projekt wstępny: mgr inż. Henryk Giełdzik
  • Dokumentacja warsztatowa: francuska stocznia Augustin Normand
  • Budową statków kierował: mgr inż. Jerzy Doerffer
  • Maszyna parowa to parowy silnik tłokowy. Czasem do maszyn parowych zalicza się pompy parowe powstałe przed silnikiem tłokowym. Za wynalazcę maszyny parowej uważa się Jamesa Watta, który w 1763 roku udoskonalił atmosferyczny silnik parowy zbudowany wcześniej przez Thomasa Newcomena.Tona rejestrowa netto (NRT) – dawna międzynarodowa jednostka pojemności rejestrowej netto statku. Pojemność netto jest to pojemność pomieszczeń statku przeznaczonych tylko dla ładunku i pasażerów.


    Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Warto wiedzieć że... beta

    Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.
    Trasowanie – proces technologiczny stosowany najczęściej w obróbce materiałów, który polega na wyznaczeniu na danej powierzchni półwyrobu określonych linii, które następnie służą do wycinania określonego przedmiotu.
    II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
    Polska Żegluga Morska (PŻM, też Polsteam, Polish Steamship Company) – szczecińskie, państwowe przedsiębiorstwo armatorskie; najstarsze w Polsce, posiadające własną flotę składającą się z 75 statków o łącznej nośności ok 2,5 mln DWT.
    Stocznia Gdańska (od 2006 roku: Stocznia Gdańsk SA) – jedna z największych polskich stoczni, zlokalizowana w Gdańsku na lewym brzegu Martwej Wisły i na Ostrowiu. Powstała po 1945 na terenach, gdzie wcześniej istniały niemieckie stocznie Jana Klawittera (od 1804), następnie Kaiserliche Werft Danzig (od 1844) oraz Schichau (od 1890). Stocznia Gdańska w ciągu swojej działalności zbudowała ponad 1000 w pełni wyposażonych statków pełnomorskich, kontenerowców, statków pasażerskich i żaglowców. Na jej terenie miało miejsce stłumienie protestów oraz zamordowanie trzech stoczniowców – ofiar wydarzeń grudnia 1970 roku. Jest także kolebką NSZZ „Solidarność”, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 roku. W 1996 roku postawiona w stan upadłości, następie na bazie przedsiębiorstwa powstała Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia SA, od 2006 roku – Stocznia Gdańsk SA.
    Jerzy Wojciech Doerffer (ur. 21 kwietnia 1918 w Łęce Wielkiej, zm. 9 sierpnia 2006) – polski inżynier, animator polskiego okrętownictwa, profesor zwyczajny i doctor honoris causa kilku uczelni, pracownik naukowy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, rektor tej Uczelni, autor książek z dziedziny okrętownictwa.
    Pochylnia - budowla hydrotechniczna umożliwiająca zbudowanie i zwodowanie kadłuba statku lub innej jednostki pływającej. Pochylnie stanowią podstawowe wyposażenie stoczni produkcyjnych. Zwykle obsługiwane są przez żurawie stoczniowe lub suwnice bramowe.

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.02 sek.