• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SSE2  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Bariera pamięci - punkt w programie, w którym wymusza się na systemie komputerowym zsynchronizowanie zawartości pamięci, tj. uszeregowanie wszystkich zapisów i odczytów. Jest to potrzebne, ponieważ niektóre mikroprocesory w celu uzyskania lepszej wydajności nie uaktualniają od razu zawartości pamięci głównej lub podręcznej, np. zastępując powtarzające się zapisy pod ten sam adres w jedno, opóźnione, odwołanie do pamięci.Pentium M to 32 bitowy mikroprocesor należący do rodziny x86 zaprojektowany i produkowany przez firmę Intel, zadebiutował w marcu 2003 roku. Pentium M był oryginalnie przeznaczony wyłącznie do użytku w komputerach przenośnych, nazwa kodowa pierwszego modelu to „Banias”. Wszystkie nazwy Pentium M pochodzą od nazw miejsc w Izraelu, gdzie mieści się zespół, który go zaprojektował.

  Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2) - zestaw instrukcji SIMD, rozszerzający istniejący SSE. Nowe cechy:

 • działania wektorowe i skalarne na liczbach zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji;
 • umożliwienie wykonywania działań całkowitoliczbowych na 128-bitowych rejestrach XMM - dotychczas były to możliwe tylko dla 64-bitowych rejestrów MMX;
 • większa kontrola nad pamięcią podręczną.
 • Technologia ta została wprowadzona w procesorach rodziny Pentium 4 oraz Athlon 64.

  Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.Rejestry procesora to komórki pamięci o niewielkich rozmiarach (najczęściej 4/8/16/32/64/128 bitów) umieszczone wewnątrz procesora i służące do przechowywania tymczasowych wyników obliczeń, adresów lokacji w pamięci operacyjnej itd. Większość procesorów przeprowadza działania wyłącznie korzystając z wewnętrznych rejestrów, kopiując do nich dane z pamięci i po zakończeniu obliczeń odsyłając wynik do pamięci.

  Spis treści

 • 1 Typy danych
 • 2 Mnemoniki rozkazów
 • 3 Działania zmiennoprzecinkowe
 • 3.1 Działania arytmetyczne
 • 3.2 Działania logiczne
 • 3.3 Porównanie
 • 3.4 Rozmieszczanie elementów w wektorach
 • 3.5 Konwersje między liczbami zmiennoprzecinkowymi i całkowitymi
 • 3.6 Konwersje między liczbami zmiennoprzecinkowymi pojedynczej i podwójnej precyzji
 • 4 Rozkazy całkowitoliczbowe
 • 5 Kontrola pamięci podręcznej i spójności pamięci
 • 6 Przesyłanie danych
 • 6.1 Wektory liczb zmiennoprzecinkowe
 • 6.2 Wektory liczb całkowitych
 • 7 MXCSR - rejestr kontrolny/statusu
 • 8 Podpowiedzi dla systemu przewidywania skoków
 • 9 Procesory obsługujące SSE2
 • 10 Znane procesory nieobsługujące SSE2
 • 11 Przypisy
 • 12 Zobacz też
 • Streaming SIMD Extensions 4 (SSE4) to kolejne rozszerzenie zestawu instrukcji SSE opublikowane w kwietniu 2007 przez firmę Intel. SSE4 wprowadza 54 nowe instrukcje, podzielone na dwie podgrupy (wersje): SSE4.1 zawierający 47 rozkazów oraz SSE4.2 zawierający dodatkowe 7.Supplemental Streaming SIMD Extension 3 (SSSE3) - zestaw instrukcji SSE czwartej generacji, rozszerzenie SSE3. SSSE3 jest błędnie nazywane jako SSE4, Tejas New Instructions (TNI) lub Merom New Instructions (MNI).

  Typy danych[]

  SSE2 wykorzystuje typy danych zdefiniowane w MMX i SSE, definiuje także kilka nowych typów danych: w większości wektorów o określonych rozmiarach.

  Typy zmiennoprzecinkowe:

 • wektor 2 liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji (2 x 64 bity)
 • wektor 4 liczb zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji (4 x 32 bity; wprowadzony w SSE)
 • Typy całkowite (rozszerzenia typów MMX):

 • wektor 16 bajtów - packed byte (16 x 8 bitów)
 • wektor 8 słów - packed word (8 x 16 bitów)
 • wektor 4 podwójnych słów - packed duble words (4 x 32 bity)
 • wektor 2 poczwórnych słów - packed quad words (2 x 64 bity)
 • liczba 128-bitowa - long quadword
 • Analogicznie jak w SSE, rozkazy SSE2 mogą wykonywać działania arytmetyczne na wektorach liczb zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji na dwa sposoby:

  Definicja intuicyjna: SSE to dodatkowe rozkazy rozpoznawane przez mikroprocesory firmy Intel oraz kompatybilnych, które pozwalają znacznie szybciej wykonywać obliczenia matematyczne, szczególnie te wykorzystywane w dziedzinie multimediów, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania m.in. gier komputerowych, programów graficznych, muzycznych, kodowania filmów i muzyki.MMX (MultiMedia eXtensions lub Matrix Math eXtensions) to zestaw 57 instrukcji SIMD dla procesorów Pentium i zgodnych. Rozkazy MMX mogą realizować działania logiczne i arytmetyczne na liczbach całkowitych. Pierwotnie wprowadzone w 1996 przez Intela dla procesorów Pentium MMX, aktualnie dostępne również na procesory innych producentów – wraz z rozwojem procesorów i dodawaniem nowych rozszerzeń (np. SSE) zbiór rozkazów MMX powiększał się. Instrukcje te są wykorzystywane przez procesory od Intel Pentium MMX i AMD K6 wzwyż.
  1. packed (równoległe) — wykonując równocześnie dwa niezależne działania zmiennoprzecinkowe na odpowiadających sobie elementach wektorów;
  2. scalar (skalarne) — wykonując działanie tylko na pierwszych elementach wektorów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  W informatyce przepływ sterowania oznacza kolejność, w jakiej pojedyncze wyrażenia lub instrukcje są wykonywane w paradygmacie programowania imperatywnego. W języku programowania instrukcja przepływu sterowania może zmienić przepływ sterowania tak, aby wyrażenia wykonywane były w innej kolejności, niż ta, w jakiej są wypisane w kodzie źródłowym. Pojęcie przepływu danych jest prawie zawsze ograniczane do pojedynczego wątku aplikacji, ponieważ dotyczy ono wykonywania instrukcji po jednej naraz.
  Transmeta Corporation to powstała w 1995 roku amerykańska firma produkująca mikroprocesory. Siedziba tej firmy znajduje się w Krzemowej Dolinie w Santa Clara, Kalifornia.
  Athlon 64 nazwa handlowa procesora serii Athlon produkcji AMD, który obsługuje jednocześnie instrukcje 32- jak i 64-bitowe (technologia zwana inaczej AMD64 lub x86-64).
  Celeron – rodzina procesorów firmy Intel przeznaczona na rynek niskobudżetowy. Nazwa pochodzi z łac. celer, czyli szybki. Cechą charakterystyczną tych procesorów (w porównaniu do procesorów Pentium) jest mniejsza ilość pamięci podręcznej. Przekłada się to na znaczne zmniejszenie ceny takich układów, ponieważ produkcja pamięci SRAM (stanowiącej pamięć podręczną) jest stosunkowo droga.
  Socket 754 to używana przez firmę AMD podstawka (ang. socket) mikroprocesorów, następca Socket A. Pierwsza podstawka obsługująca procesory z rodziny AMD64.
  Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) – urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
  SIMD (ang. Single Instruction, Multiple Data) – jeden z podstawowych rodzajów architektur komputerowych według taksonomii Flynna, obejmujący systemy, w których przetwarzanych jest wiele strumieni danych w oparciu o pojedynczy strumień rozkazów. Architektura SIMD jest charakterystyczna dla komputerów wektorowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.