• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SORBNET

  Przeczytaj także...
  SORBNET2 – prowadzony przez Narodowy Bank Polski (NBP) system rozliczeniowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozliczeń wysokokwotowych. System SORBNET2 obsługuje głównie rachunki bieżące banków w złotych, za pośrednictwem których dokonywany jest rozrachunek międzybankowy dla płatności w złotych. Należy do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), czyli systemów rozliczeń na bazie brutto, w których zlecenia realizowane są pojedynczo i w czasie rzeczywistym (na bieżąco). System ten w czerwcu 2013 zastąpił działający od 1996 system SORBNET.Rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym (ang. Real-Time Gross Settlement, RTGS) – transfer środków pieniężnych między rachunkami bankowymi realizowany niezwłocznie, w ciągu całego dnia operacyjnego (w godzinach pracy systemu). Zlecenia płatnicze RTGS są przetwarzane i księgowane pojedynczo, bez oczekiwania na kompensację z innymi transakcjami. Mianem RTGS określa się również klasę systemów rozliczeniowych, umożliwiających dokonywanie takich transakcji.
  TARGET2 (Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym) – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla euro wg definicji w wytycznych EBC/2007/2, w którym płatności rozliczane są w pieniądzu banku centralnego.

  SORBNET – prowadzony przez NBP w latach 1996-2013 system rozrachunkowy służący do przeprowadzania międzybankowych rozrachunków wysokokwotowych. Należał do klasy systemów RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), czyli systemów rozrachunków na bazie brutto, w których zlecenia realizowane są pojedynczo i w czasie rzeczywistym (na bieżąco).

  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.

  System SORBNET rozpoczął działanie w marcu 1996, zastępując system SORB (System Obsługi Rachunków Banków), w którym wymiana zleceń między NBP a bankami następowała w formie papierowej, faksem bądź na dyskietkach. W 1998 został w pełni wdrożony elektroniczny system wymiany danych.

  SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) – założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych utrzymujące sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany informacji. Każdy uczestnik SWIFT posiada swoje oznaczenie BIC.SORBNET–EURO to system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), obsługujący rachunki bankowe, prowadzone w Centrali NBP, w którym dokonywane były rozrachunki międzynarodowe w euro. System został zamknięty dnia 31 grudnia 2011 roku.

  Od 2000 za pośrednictwem systemu SORBNET mogły być również przesyłane wysokokwotowe płatności (przelewy) klientów banków, co skutkowało możliwością dokonywania przelewów przez klientów banków na kwotę poniżej 1 mln złotych. Po udostępnieniu przez polskie banki klientom detalicznym możliwości realizacji przelewów za pośrednictwem systemu SORBNET, ich popularność bardzo wzrosła i spowodowała w 2011 problemy z wydajnością tego systemu. NBP zareagował zwiększeniem prowizji od takich przelewów, mając na uwadze zmniejszenie obciążenia systemu.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)

  Od marca 2005 do końca 2011 NBP prowadził system SORBNET-EURO, w którym prowadzone były rachunki banków w euro i przeprowadzane były rozliczenia w walucie euro. System ten połączony był (za pośrednictwem systemu RTGS Banku Włoch o nazwie BIREL) z europejskim systemem RTGS o nazwie TARGET. Od maja 2008 do listopada 2011 był bezpośrednio połączony z jego następcą – systemem TARGET2.

  Aplikacja internetowa, (ang.) web application – zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej.

  W dniu 10 czerwca 2013 r. NBP uruchomił nową wersję systemu o nazwie SORBNET2, nad którym prace trwały 3 lata. Tym samym przestała działać wersja SORBNET.

  Z biznesowego punktu widzenia nowy system ma identyczną funkcjonalność jak jego poprzednik (system SORBNET). Zmiana polegała na modernizacji technologicznej systemu poprzez zastosowanie najnowszych technologii informatycznych i standardów (w tym oferowanych przez międzynarodową sieć telekomunikacyjną SWIFT). W ramach systemu została udostępniona uczestnikom nieodpłatnie aplikacja internetowa (Moduł Monitorujący MMS2), umożliwiająca podgląd swojego rachunku, w tym wysokość dostępnych środków. Modernizacja technologiczna umożliwiła zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu oraz zwiększenie jego wydajności.

  Przypisy

  1. Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny [dostęp 2016-06-13].
  2. System płatniczy w Polsce, 2002 (pol.). NBP. [dostęp 2014-04-18].
  3. System SORBNET-EURO (informacje archiwalne) (pol.). NBP. [dostęp 2014-04-18].
  4. TARGET2 (ang.). Europejski Bank Centralny. [dostęp 2014-04-18].
  5. NBP uruchomił system SORBNET2 (pol.). NBP. [dostęp 2014-04-18].

  Bibliografia[]

 • Departament Systemu Płatniczego NBP: System płatniczy w Polsce. Warszawa: Narodowy Bank Polski, lipiec 2008. [dostęp 2014-04-18].
 • Uchwała nr 20/2004 Zarządu NBP z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez NBP (Dz. Urz. NBP nr 3/2004). Data dostępu: 2014-04-18.
 • Zarządzenie nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych (Dz. Urz. NBP Nr 5, poz. 5 z dnia 11 marca 2009 r.). Data dostępu: 2014-04-18.
 • System płatniczy. Dane statystyczne. System SORBNET (pol.). NBP. [dostęp 2014-04-18]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.