• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SOAP

  Przeczytaj także...
  XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.Remote Procedure Call (RPC - zdalne wywołanie procedury) to protokół zdalnego wywoływania procedur, stworzony przez firmę Sun i swego czasu dość popularny na Uniksach, obsługiwany w bibliotekach języka Java. Współcześnie wypierany przez bardziej rozbudowane protokoły takie jak CORBA, XML-RPC, czy JSON-RPC.
  Apache SOAP to implementacja protokołu SOAP na bazie serwera Apache i Javy. Jest otwartą implementacją specyfikacji SOAP 1.1 oraz SOAP Messages with Attachments, rozwijaną przez społeczność Apache SOAP.
  Struktura SOAP

  SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) – protokół komunikacyjny wykorzystujący XML do kodowania wywołań i najczęściej protokół HTTP do ich przenoszenia, możliwe jest jednak wykorzystanie innych protokołów do transportu danych.

  SOAP jest standardem W3C, którego głównym celem było zastąpienie bardziej specyficznych protokołów komunikacyjnych (RPC), których wykorzystanie może być ograniczone poprzez zapory sieciowe lub inne zabezpieczenia.

  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.Windows Communication Foundation (nazwa kodowa Indigo) to następna generacja usług sieciowych. Daje ona wiele nowych możliwości użytkownikom, którzy wymagają, aby ich usługi sieciowe były wszechstronne. WCF jest warstwą komunikacyjną API WinFX i docelowo będzie dostępna dla Microsoft Windows XP, 2003 i Visty.

  Nazwa protokołu jest myląca, ponieważ przede wszystkim dotyczy usług sieciowych, a nie obiektów definiowanych w sposób znany z programowania obiektowego.

  Budowa[ | edytuj kod]

  Dokument SOAP zawiera w sobie nadrzędny znacznik <envelope>, zawierający obowiązkowy znacznik <body> oraz opcjonalny znacznik <header>. Najważniejsze informacje przesyłane tym protokołem ulokowane są wewnątrz znacznika <body>, natomiast element <header> może zawierać opcjonalne dane wymagane w specyficznych zastosowaniach. Opcjonalny znacznik <fault> występuje w przypadku wystąpienia błędu.

  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.CORBA (ang. Common Object Request Broker Architecture) – technologia zapewniająca komunikację pomiędzy obiektami pracującymi w heterogenicznych (różnorodnych) systemach komputerowych. Obiekty pełniące dowolne funkcje mogą być zaimplementowane w różnych językach programowania, na dowolnej platformie sprzętowej, pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.

  Przykład dokumentu SOAP[ | edytuj kod]

  POST /InStock HTTP/1.1
  Host: www.example.org
  Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
  Content-Length: nnn
  
  <?xml version="1.0"?>
  <soap:Envelope
  xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope"
  soap:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/12/soap-encoding">
  
  <soap:Body xmlns:m="http://www.example.org/stock">
   <m:GetStockPrice>
    <m:StockName>IBM</m:StockName>
   </m:GetStockPrice>
  </soap:Body>
  
  </soap:Envelope>
  

  Implementacje[ | edytuj kod]

  Implementacje SOAP to m.in.:

  .NET Framework, w skrócie .NET (wym. dot net) – platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, obejmująca środowisko uruchomieniowe (Common Language Runtime – CLR) oraz biblioteki klas dostarczające standardowej funkcjonalności dla aplikacji. Technologia ta nie jest związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a programy mogą być pisane w jednym z wielu języków – na przykład C++/CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .NET, Visual Basic .NET. Zadaniem platformy .NET Framework jest zarządzanie różnymi elementami systemu: kodem aplikacji, pamięcią i zabezpieczeniami. W środowisku tym można tworzyć oprogramowanie działające po stronie serwera internetowego (IIS) oraz pracujące na systemach, na które istnieje działająca implementacja tej platformy. Z racji jej pochodzenia najpełniej obsługiwane są systemy z rodziny Microsoft Windows, jednak ponieważ zasadnicza część platformy została zgłoszona jako standard ECMA, powstają także jego niezależne wdrożenia, np. Mono i dotGNU.DCOP (Desktop COmmunication Protocol) - lekki i szybki system komunikacji międzyprocesowej zaprojektowany dla KDE. Głównym celem DCOP jest pozwolenie programom na współpracę i na dzielenie między siebie większych zadań. DCOP jest systemem, który pozwala na zdalną kontrolę aplikacji.
 • Apache SOAP
 • .NET
 • gSOAP
 • Windows Communication Foundation
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • RMI
 • DCOP
 • DCOM
 • CORBA
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. http://www.w3schools.com/webservices/ws_soap_intro.asp.
  2. Josuttis, Nicolai M. SOA in practice: the art of distributed system design. O’Reilly Media, Inc., 2007, strona: 217.
  3. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition), www.w3.org [dostęp 2017-11-26] (ang.).
  4. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition), www.w3.org [dostęp 2017-11-26] (ang.).
  5. SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition), www.w3.org [dostęp 2017-11-26] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Standard SOAP
 • gSOAP
 • RMI (ang. Remote Method Invocation - zdalne wywołanie metod) to mechanizm umożliwiający zdalne wywołanie metod obiektów. Obiekty te mogą znajdować się w innych maszynach wirtualnych Javy, które mogą znajdować się na innych komputerach.DCOM (ang. Distributed Component Object Model) — interfejs programistyczny realizujący rozproszony obiektowy model składników. Jest opatentowaną technologią firmy Microsoft służącą do budowania składników programowych i zapewniania komunikacji między nimi w małej sieci komputerowej. Skonstruowany został również zestaw bazowy takich składników.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.