• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SMEAG

  Przeczytaj także...
  Ulica Leopolda w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Bogucice. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. ks. Leopolda Markiefki, ul. Ludwika i ul. Katowicką. Następnie biegnie przez historyczną część dzielnicy Bogucice w kierunku wschodnim, krzyżując się z ulicą Walerego Wróblewskiego i ulicą Bohaterow Monte Cassino (prowadząca do dzielnicy Zawodzie). Kończy swój bieg przy rondzie księdza Jerzego Pawlika w dzielnicy Dąbrówka Mała (skrzyżowanie z ul. Budowlaną, ul. Siemianowicką i ul. Wiertniczą). Ulica nosi imię księdza Leopolda Markiefki − proboszcza bogucickiej parafii w latach 1839−1882 (do 1843 administratora parafii).Zakłady Konstrukcyjno - Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego (ZKMPW) - dawna państwowa jednostka naukowo-badawcza z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 37 i oddziałami w innych miastach.
  Centrum Naukowo–Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG powstało pierwszego stycznia 1976 (zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 30 grudnia 1975) z Zakładów Konstrukcyjno - Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego, do których wcielono piony automatyki Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) i Głównego Biura Studiów i Projektów Przeróbki Węgla SEPARATOR. Jednocześnie w ramach Centrum powstał Ośrodek Badawczo Rozwojowy Systemów Mechanizacji Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG (zgodnie z § 11 Zarządzenia nr 60 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 30 grudnia 1975), posiadający osobowość prawną, również z siedzibą w Katowicach.

  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG, z siedzibą w Katowicach przy ul. Leopolda 31, był państwową jednostką badawczo-rozwojową.

  Historia[]

  Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG został utworzony 1 stycznia 1976 roku (zgodnie z § 11 Zarządzenia nr 60 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 30 grudnia 1975) jako zaplecze naukowo-badawcze Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, które powstało z Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego, do których wcielono piony automatyki Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) i Głównego Biura Studiów i Projektów Przeróbki Węgla SEPARATOR.

  Główny Instytut Górnictwa (GIG) – instytut badawczy od początku istnienia związany jest z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. GIG jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Gospodarki.Zakład Systemów Sterowania (BS-3) – został utworzony w sierpniu 1978 roku, w ramach Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG. Pracownicy Zakładu wywodzili się w większości z Zakładu Automatyzacji Powierzchniowej (CPA), który wchodził w skład Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego. Zakład ten, po przekształceniu ZKMPW w styczniu 1976 roku w Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, został nazywany początkowo Zakładem Automatyzacji (BA-8), a w styczniu 1977 roku Zakładem Systemów Dyspozytorskich (BS-1). Po wchłonięciu (styczeń 1982) Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG przez Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG, Zakład Systemów Sterowania (BS-3) kontynuował działalność w nowych strukturach jako Zakład Systemów Dyspozytorskich (ZB-7).

  W marcu 1982 roku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG został wchłonięty przez Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG (zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki z 22 lutego 1982) i od kwietnia działał jako jego Pion Naukowo-Badawczym Elektrotechniki i Automatyki Górniczej, bez osobowości prawnej.

  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Struktura[]

  Struktura organizacyjna Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki Górniczej SMEAG obejmowała 3 piony:

 • Naukowo-Badawczy,
 • Ogólnotechniczny,
 • Ekonomiczny,
 • zatrudniające przeszło 600 pracowników.

  Działalność merytoryczną prowadziły zakłady naukowo-badawcze, zgrupowane tematycznie i zarządzane przez Głównych Inżynierów:

 • Automatyzacji Dołowej (BD),
 • Elektrotechniki (BE),
 • Mechanizacji (BM),
 • Systemów Sterowania (BS):
 •  – Zakład Urządzeń Kontroli Jakości (BS-1),  – Zakład Automatyzacji Procesów Przeróbki (BS-2),  – Zakład Systemów Sterowania (BS-3).

  Działalność[]

  Patrz Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG.

  Bibliografia[]

 • „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, nr 12(187) 1984, PL ISSN 0208-7448. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.