SLD Lewica Razem

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SLD Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy skupiony wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej, powołany na wybory samorządowe w 2014 i w 2018. Oprócz SLD formalnie komitet tworzyły także w 2014 Unia Pracy oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, a w 2018 UP, Socjaldemokracja Polska, Polska Partia Socjalistyczna, Polska Lewica i wykreślony już z ewidencji Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka. Z koalicją związało się również szereg innych partii oraz organizacji pozapartyjnych.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Lewica – polski projekt polityczny o charakterze lewicowym, utworzony przed wyborami parlamentarnymi w 2019. Po wyborach reprezentowany w Sejmie IX kadencji i Senacie X kadencji przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy.

Historia[ | edytuj kod]

2014[ | edytuj kod]

13 sierpnia 2014 zarząd krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej przyjął uchwałę o powołaniu na wybory samorządowe koalicyjnego komitetu SLD Lewica Razem, w ramach którego zadeklarował oddanie 50% miejsc na listach wyborczym organizacjom lewicowym spoza SLD. Propozycję SLD odrzucił rozmawiający wcześniej z tą partią o wspólnym starcie Twój Ruch – druga z partii kojarzonych z lewicą posiadająca własny klub poselski. Unia Pracy (pomimo początkowej dezaprobaty) oraz Krajowa Partia Emerytów i Rencistów podpisały umowę koalicyjną 29 sierpnia. 6 września w Warszawie przyjęto manifest „#Lewica Razem”, pod którym podpisała się grupa organizacji – oprócz partii formalnie tworzących koalicję także m.in. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Liga Kobiet Polskich czy ugrupowania polityczne: Partia Regionów, Polska Lewica czy stowarzyszenie Ryszarda Kalisza Dom Wszystkich Polska. Na niektórych obszarach do koalicji przyłączyły się także partie centrowe: ze Stronnictwem Demokratycznym zawarto regionalne porozumienie w województwie lubuskim, w wyborach do sejmiku zachodniopomorskiego oraz szereg lokalnych sojuszy (m.in. w Łodzi, Wrocławiu czy Oławie), zaś w niektórych miejscach porozumiano się z Partią Demokratyczną (jej kandydat znalazł się m.in. na liście SLD LR do sejmiku małopolskiego), której przewodniczący przemawiał na październikowej konwencji SLD LR. Ponadto w niektórych miejscach kandydatów koalicji poparł TR, a kilku byłych posłów tej partii, popierając koalicję na szczeblu ogólnopolskim, odeszło z niej i przystąpiło do klubu poselskiego SLD. W niektórych miejscach do koalicji przyłączyła się także Socjaldemokracja Polska (jej kandydatka znalazła się m.in. na liście do sejmiku lubelskiego), Polska Partia Socjalistyczna (jej kandydaci znaleźli się m.in. na listach sejmików śląskiego i łódzkiego), Partia Kobiet (jej kandydatka znalazła się m.in. na liście sejmiku małopolskiego), incydentalnie także np. Samoobrona (w Łodzi). Na liście do sejmiku łódzkiego znalazła się ponadto kandydatka Unii Lewicy.

Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Towarzystwo Kultury Świeckiej (TKŚ) – stowarzyszenie powstałe w 1992 w nawiązaniu do stuletniego dziedzictwa polskiej myśli świeckiej i ruchu świeckiego, na bazie struktur dawnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej (TKKŚ). Obecnie nosi ono oficjalną nazwę Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Stowarzyszenie zrzesza ludzi o różnych poglądach politycznych, społecznych i filozoficznych, zespolonych wspólnotą wartości humanistycznych, racjonalistycznych i świeckich. Członkowie i aktywni sympatycy stowarzyszenia uznają za nadrzędne:

KKW SLD LR wystawił listy do sejmików województw we wszystkich okręgach oraz kandydatów na radnych i włodarzy na terenie całej Polski. W niektórych miejscach koalicja wystąpiła pod innymi nazwami: np. w Lublinie zawarto szeroką koalicję Lubelska Lewica Razem, w skład której weszły m.in. Twój Ruch (jego działaczka została kandydatką na prezydenta miasta), Partia Zieloni czy Polska Partia Pracy – Sierpień 80, zaś w Pile i powiecie pilskim powołano komitet Lewica Razem, który na prezydenta Piły wystawił działacza Unii Pracy.

Polska Partia Socjalistyczna (PPS) – polska partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym (klasyfikowana w grupie partii lewicowych), założona w listopadzie 1892 podczas tzw. zjazdu paryskiego jako Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich, jedna z najważniejszych w Polsce sił politycznych aż do 1948. W czasach PRL jako samodzielna partia działała jedynie na emigracji.Piła (niem. Schneidemühl) – miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w województwie wielkopolskim, siedziba powiatu pilskiego. Położone na pograniczu Pojezierza Wałeckiego i Pojezierza Krajeńskiego, nad Gwdą, około 11 km powyżej jej ujścia do Noteci. Liczy 74 763 mieszkańców, co daje jej 51. pozycję w kraju i 4. w województwie.

W wyborach do sejmików komitet SLD LR uzyskał 8,79% głosów i uzyskał 28 mandatów, zajmując 4. miejsce spośród wszystkich komitetów. Najwięcej mandatów komitet uzyskał w województwie lubuskim (5) oraz w wielkopolskim i zachodniopomorskim (po 4). W trzech województwach komitet nie uzyskał żadnych mandatów na tym szczeblu. Jeden mandat (w województwie wielkopolskim) przypadł przedstawicielowi UP, a pozostałe kandydatom związanym z SLD. W województwie śląskim radni SLD przyłączyli się do koalicji rządzącej (z PO i PSL), a w pozostałych znaleźli się w opozycji. Komitet SLD LR wygrał wybory do trzech rad powiatów (w tym dwóch grodzkich). Kandydaci SLD LR zdobyli 22 stanowiska włodarzy, w tym 5 urzędów prezydentów miast (w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Koninie, Świdnicy i Świnoujściu). 5 kandydatów SLD LR przegrało wybory na prezydentów w II turze.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w skrócie: OPZZ (All-Poland Alliance of Trade Unions) - polska centrala związkowa.Ryszard Roman Kalisz (ur. 26 lutego 1957 w Warszawie) – polski polityk, adwokat, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były minister spraw wewnętrznych i administracji.

2018[ | edytuj kod]

24 czerwca 2017 rada krajowa SLD zdecydowała, że na kolejne wybory samorządowe (w 2018) także zostanie powołany komitet SLD Lewica Razem. Powstanie komitetu ogłoszono 18 czerwca 2018. Oprócz SLD i jego młodzieżówki, koalicję na wybory samorządowe w tym samym roku współtworzyły partie polityczne – UP, KPEiR, SDPL, PPS, PL, Inicjatywa Feministyczna (dawna PK) oraz Wolność i Równość (dawna UL) – a także szereg innych organizacji (m.in. DWP, Ruch Ludzi Pracy, Stowarzyszenie „Ordynacka”, ZZRiOW „Regiony” czy Towarzystwo Kultury Świeckiej). 21 czerwca koalicja ogłosiła kandydaturę bezpartyjnego Andrzeja Celińskiego na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jednak 27 lipca została ona wycofana, a jako kandydat został ogłoszony Andrzej Rozenek z SLD. W sierpniu z koalicją SLD LR związała się także kierowana przez Krzysztofa Filipka Partia Chłopska. We wrześniu natomiast opuściła ją KPEiR (wiążąc się z Koalicją Obywatelską). W poszczególnych miejscach do SLD LR przyłączyły się także inne partie, np. do sejmiku śląskiego z jej list wystartowali kandydaci Unii Europejskich Demokratów, a do rady Warszawy przedstawiciele SD.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku odbyły się 26 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 52 eurodeputowanych. Były to czwarte wybory do PE od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Polska Lewica (PL) – polska lewicowa partia polityczna, założona przez byłego premiera RP Leszka Millera po opuszczeniu przez niego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

KKW SLD LR wystawił listy do sejmików we wszystkich okręgach oraz kandydatów na radnych i włodarzy na terenie całego kraju. W wielu miejscach SLD i jego sojusznicy wystartowali z ramienia innych komitetów, współpracując z różnymi ugrupowaniami opozycyjnymi wobec rządzącego w kraju PiS: PO, Nowoczesną, PSL, Partią Razem, Partią Zieloni czy UED (m.in. w dużych miastach, gdzie nie wystawili kandydatów na prezydentów – jak Kraków, Łódź, Wrocław czy Poznań).

Partia Regionów (PR, Regiony) – polska centrolewicowa partia polityczna, zawiązana 24 listopada 2007 (zarejestrowana sądownie 25 lutego 2008) przez grupę byłych działaczy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej i częściowo Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Założycielami ugrupowania byli m.in. Krzysztof Filipek, Danuta Hojarska i Bolesław Borysiuk.Socjaldemokracja Polska (SDPL) – polska centrolewicowa partia polityczna o programie socjaldemokratycznym. Założona 26 marca 2004 przez część działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (na skutek rozłamu w tej partii) z ówczesnym marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim na czele, kwestionujących działania ówczesnego jej kierownictwa. Zarejestrowana sądownie 19 kwietnia 2004. W Sejmie IV kadencji partia posiadała klub parlamentarny. Jeden z jej liderów Marek Balicki do 2005 zajmował stanowisko ministra zdrowia. W Sejmie VI kadencji SDPL reprezentowała grupa posłów, od 2008 do końca kadencji w 2011 zasiadająca w osobnym kole. W latach 2004–2009 ugrupowanie reprezentowane było przez 3 deputowanych w Parlamencie Europejskim.

W wyborach do sejmików komitet SLD LR uzyskał 6,62% głosów i uzyskał 11 mandatów, zajmując 4. miejsce spośród wszystkich komitetów. Trzy mandaty komitet uzyskał w województwie wielkopolskim, po dwa w lubuskim i śląskim, a po jednym w kujawsko-pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Mandaty uzyskali jedynie przedstawiciele SLD. Partia ta zawarła porozumienie w sprawie koalicji z KO i PSL we wszystkich województwach, w których u władzy nie znalazło się PiS (było ich ostatecznie osiem). Przedstawiciele SLD zasiedli w zarządach województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, a w wielkopolskim (jedynym, w którym powstał klub SLD LR) radny z SLD został przewodniczącym sejmiku. Komitet SLD LR zajął także 4. miejsce w wyborach do rad powiatów i do rad gmin. Na włodarzy zostało wybranych 6 kandydatów komitetu, w tym 2 na prezydentów miast – w Częstochowie i Dąbrowie Górniczej (członkowie partii tworzących komitet startowali jednak częściej z lokalnych komitetów – łącznie na włodarzy wybranych zostało 40 członków SLD i UP).

Unia Europejskich Demokratów (UED) – polska centrowa partia polityczna, powstała 12 listopada 2016 w wyniku połączenia Partii Demokratycznej – demokraci.pl ze strukturami stowarzyszenia Europejscy Demokraci. Odwołuje się do tradycji Unii Demokratycznej i Unii Wolności, których jest spadkobierczynią. Charakter ugrupowania jest socjalliberalny, występuje także skrzydło umiarkowanie chadeckie. UED silnie akcentuje przywiązanie do wartości Unii Europejskiej.Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

Pomimo początkowego zamysłu, koalicja SLD LR nie była kontynuowana w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 – tworzące ją partie przystąpiły do innych sojuszy bądź nie zdecydowały się na start. SLD współtworzył Koalicję Europejską (którą wsparły także SDPL i WiR), natomiast UP współtworzyła koalicję Lewica Razem.

Koalicja Obywatelska (KO) – koalicja Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, powołana przed wyborami samorządowymi w 2018 (komitet nosił wówczas nazwę Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), następnie w różnych formach kontynuowana (na wybory parlamentarne w 2019 komitet przyjął nazwę Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni). Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy powołany przez Partię Razem, Unię Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019. Współpracował z paneuropejską organizacją polityczną Ruch Demokracji w Europie 2025 (założoną przez greckiego ekonomistę i byłego ministra finansów Janisa Warufakisa), z którą w 2016 współpracę podjęła Partia Razem.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Nowoczesna Ryszarda Petru (Nowoczesna, zapis stylizowany: .Nowoczesna) – polska partia polityczna o charakterze liberalnym, powołana w 2015 przez ekonomistę Ryszarda Petru.
Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
Partia Demokratyczna – demokraci.pl (Partia Demokratyczna, PD) – polska centrowa partia polityczna, powstała w 2005 z przekształcenia Unii Wolności.
Coalición Europea (pol. Koalicja Europejska) – koalicja utworzona przez hiszpańskie centroprawicowe ugrupowania regionalistyczne na okoliczność wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1999 i 2004 roku.
Samoobrona – polska partia polityczna o charakterze ludowo-narodowym, zarejestrowana sądownie 28 stycznia 2010 jako Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera, założona przez część działaczy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej, działająca do 4 marca 2012 równolegle do tego ugrupowania (wówczas nastąpiło połączenie struktur tych partii w jedną formację). 29 maja 2011 zdecydowano o zmianie nazwy partii na „Samoobrona”, którą sąd wprowadził w życie 15 września 2011.
Polska Partia Lewicy „Ruch Ludzi Pracy” (RLP) – polska lewicowa, postkomunistyczna partia polityczna, działająca w latach 90.
Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni (ZL) – polska lewicowa koalicja wyborcza zawiązana przed wyborami parlamentarnymi w 2015 przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polską Partię Socjalistyczną, Unię Pracy, Partię Zieloni. Z list koalicji w wyborach kandydowali także działacze innych partii politycznych. Liderem koalicji została Barbara Nowacka (TR).

Reklama