• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SIMM

  Przeczytaj także...
  Pamięć dynamiczna, DRAM (ang. Dynamic Random Access Memory) – rodzaj ulotnej pamięci półprzewodnikowej RAM, która przechowuje każdy bit danych w oddzielnym kondensatorze wewnątrz układu scalonego. Poszczególne jej elementy zbudowane są z tranzystorów MOS, z których jeden pełni funkcję kondensatora, a drugi elementu separującego.Płyta główna (ang. motherboard, mainboard) – obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.
  SIPP (z ang. single inline pin package) – moduł pamięci komputerowej, którego złączem był jeden rząd pinów.
  30-pinowe SIMM, 256 KiB

  SIMM (z ang. single in-line memory module) – moduł pamięci RAM komputerów w postaci płytki drukowanej z polami stykowymi znajdującymi się z jednej strony płytki. Jest to następna po SIPP generacja modułów pamięci DRAM. Zostały zastąpione przez moduły z polami stykowymi po obu stronach płytki oznaczanych przez DIMM.

  Parallel Presence Detect - sposób informowania płyty głównej o typie i pojemności zainstalowanych modułów pamięci SIMM. Do kodowania informacji używa się pinów 67, 68, 69 oraz 70. Co prawda kontakty odpowiedzialne za identyfikacje modułów są ujęte w ogólnej specyfikacji modułów SIMM, jednakże brakuje w niej opisu metody kodowania informacji. Z tego też powodu każda firma produkująca moduły (o ile używała styków PD) stosowała własne, niekompatybilne ze sobą sposoby połączenia tych pinów. W związku z powyższym, większość systemów używających tych modułów, wcale nie zwraca uwagi na piny PD. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady - przykładowo, większość drukarek Hewlett-Packard - u których, bez prawidłowo podłączonych pinów PD, pamięć nie jest wcale rozpoznawana.Pamięć komputerowa to różnego rodzaju urządzenia i bloki funkcjonalne komputera, służące do przechowywania danych i programów (systemu operacyjnego oraz aplikacji). Potocznie przez "pamięć komputerową" rozumie się samą pamięć operacyjną.

  Istotną modyfikacją w układzie SIMM było zastąpienie pinów, takich jak w poprzedniej wersji DRAM (SIPP) polami stykowymi na płytce. Złączem modułu były złocone lub cynowane pola druku płytki naniesione z jej jednej strony wzdłuż jej krawędzi. Inną ważną zmianą było też takie fizyczne ukształtowanie płytki pamięci SIMM, aby nie było można zainstalować jej niewłaściwie, co pomogło wyeliminować uszkodzenia wywołane nieprawidłowym montażem układu pamięci na płycie głównej.

  Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.DIMM (ang. Dual In-Line Memory Module) – szereg standardów modułów pamięci RAM, w których styki złącza krawędziowego modułu znajdują się po obu stronach płytki drukowanej. Wcześniej stosowane moduły miały styki tylko z jednej strony i były oznaczane jako SIMM.

  W okresie przejściowym popularne były podstawki mocowane w gniazdach SIPP, w które wkładano moduły SIMM. Możliwe i praktykowane było także przerabianie SIMM na SIPP przez dolutowywanie odpowiednich pinów.

  Moduły SIMM można podzielić na:

 • starsze 30-pinowe (8 lub 9 bitowe): 256 KiB, 1 MiB, 4 MiB, 8 MiB, 16 MiB
 • nowsze 72-pinowe (32 lub 36 bitowe): 1 MiB, 2 MiB, 4 MiB, 8 MiB, 16 MiB, 32 MiB, 64 MiB, 128 MiB

 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • SIPP
 • DIMM
 • RIMM
 • Parallel presence detect (PPD lub PD)
 • RIMM (ang. Rambus Inline Memory Module) – rodzaj modułów pamięci komputerowej, na których umieszczone są układy scalone z pamięciami typu RDRAM. Moduły RIMM pojawiły się w 1996 roku na mocy umów patentowych pomiędzy firmami Rambus i Intel.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.737 sek.