• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SELV

  Przeczytaj także...
  Transformator bezpieczeństwa często potocznie nazywany "behapowcem". Jest to transformator jednofazowy obniżający napięcie do poziomu napięcia bezpiecznego , najczęściej o napięciu wtórnym 24V (230/24V). Jest on wykorzystywany do zasilania obwodów elektrycznych w miejscach o dużym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym oraz miejsc co do których wymagają tego przepisy. Stosowany np. do zasilania oświetlenia w kanałach warsztatowych.Uziom - metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu ("ziemi") z możliwie małą rezystancją.
  Krzysztof Majka (ur. 1 października 1936 w Wadowicach) – profesor, polski specjalista z dziedziny energetyki oraz elektrotechniki. Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w latach 1993-1996.
  Obwód SELV prądu przemiennego

  SELV (ang. Separated or Safety Extra-Low Voltage) - obwód o napięciu znamionowym bardzo niskim (ELV) bez uziemienia funkcjonalnego. Obwód ten zasilany ze źródła napięcia bardzo niskiego (np. transformator bezpieczeństwa lub źródło elektrochemiczne). W obwodzie SELV części czynne nie powinny być połączone z uziomem ani częściami czynnymi (i/lub przewodami ochronnymi) innych obwodów. Natomiast części przewodzące dostępne nie powinny być połączone ani z uziomem, ani z przewodami ochronnymi (i/lub częściami przewodzącymi dostępnymi) innych instalacji.

  PELV (ang. Protected Extra-Low Voltage) - obwód napięcia bardzo niskiego, z uziemieniem roboczym, zasilany ze źródła bezpiecznego zapewniający niezawodne oddzielenie elektryczne od innych obwodów. Najbardziej istotna różnica między obwodami PELV i SELV polega na tym, że części czynne obwodu PELV, tj. jeden przewód fazowy lub jeden biegun obwodu powinny być uziemione. Również części przewodzące dostępne urządzeń i obwodów PELV powinny być uziemione.Część przewodząca dostępna (ang. exposed-conductive-part ) - część przewodząca urządzenia, którą można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • PELV - obwód napięcia bardzo niskiego z uziemieniem funkcjonalnym
 • FELV
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Krzysztof Majka: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wyd. II, poprawione. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003. ISBN 83-89246-80-5. (pol.)
 • Część czynna – (ang. live part) przewód lub przewodząca część instalacji elektrycznej, która w warunkach pracy może być pod napięciem. W instalacjach do części czynnych zalicza się przewód neutralny N. Przewód ochronno-neutralny PEN nie jest zaliczany do części czynnych.Przewód ochronny PE (ang. protective conductor) - uziemiony przewód niepodlegający obciążeniu prądami roboczymi, z którym łączy się części przewodzące dostępne i który stanowi element ochronny przez samoczynne wyłączenie zasilania. Przewód ochronny łączący zacisk ochronny PE z uziomem, nie będący przewodem linii nazywany jest przewodem uziemiającym.
  Warto wiedzieć że... beta

  Ogniwo galwaniczne – układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie (dwa półogniwa). Źródłem różnicy potencjałów elektrod są reakcje chemiczne, zachodzące między elektrodami a elektrolitem. Gdy przez ogniwo nie płynie prąd (ogniwo otwarte), różnica potencjałów jest równa sile elektromotorycznej (SEM). Zamknięcie obwodu elektrycznego umożliwia przepływ ładunków i pojawienie się nadnapięcia, wskutek polaryzacji elektrod.
  FELV (ang. Functional Extra-Low Voltage) – obwód napięcia bardzo niskiego, niezapewniający niezawodnego oddzielenia elektrycznego od innych obwodów, a napięcie niskie stosowane jest ze względów funkcjonalnych, a nie dla celów ochrony przeciwporażeniowej (jak w SELV). Źródłem zasilania może być każde urządzenie galwanicznie odseparowane od sieci zasilającej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.