• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SCADA

  Przeczytaj także...
  Zenon jest niezależną platformą rodziny produktów do wizualizacji procesów, jak również system interfejsu użytkownika (Human Machine Interface) oraz oprogramowaniem nadzorującym przebieg procesów produkcyjnych (SCADA) firmy COPA-DATA, niezależnego dostawcę oprogramowania automatyzacji. zenon działa na systemach operacyjnych Windows, m.in. Windows CE, XP Embedded, Windows 7 i Windows Server. Oprogramowanie jest nazwane na cześć filozofa Zenona z Elei.Wizualizacja – ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi jak i komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego.
  Telemetria – dziedzina telekomunikacji zajmująca się technikami przesyłu wartości pomiarowych na odległość. Polega ona zazwyczaj na umieszczaniu w terenie urządzeń, które dokonują pomiaru wybranej wielkości oraz automatycznego przesyłu danych drogą radiową lub telefoniczną do centrali. Do przesyłania wyników pomiarów używa się układów radiowych, modemów, Internetu oraz sieci telefonii komórkowej.
  Ekran prostej SCADA.

  SCADA (z języka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.

  Pompa – urządzenie służące do wytworzenia różnicy ciśnień między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy), umożliwiającej transport cieczy lub osadów. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy siły mechanicznej przez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia.Czujnik (sensor) – fizyczne bądź biologiczne narzędzie będące najczęściej elementem składowym większego układu, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów z otaczającego środowiska, rozpoznawanie i rejestrowanie ich.

  Struktura systemu[]

  Termin SCADA zwykle odnosi się do systemu komputerowego, który pełni rolę nadrzędną w stosunku do sterowników PLC i innych urządzeń. Na ogół to sterowniki PLC połączone są bezpośrednio z urządzeniami wykonawczymi (zawory, pompy itp.) i pomiarowymi (czujniki temperatury, poziomu itp.) i zbierają aktualne dane z obiektu oraz wykonują automatyczne algorytmy sterowania i regulacji. Za pośrednictwem sterowników PLC dane trafiają do systemu komputerowego i tam są archiwizowane oraz przetwarzane na formę bardziej przyjazną dla użytkownika. Operatorzy systemu zadają generalne parametry procesu lub prowadzą proces w trybie ręcznym.

  Zawór – urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów (cieczy lub gazów) przez przewody.PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego. Sterownik PLC musi zostać dopasowany do określonego obiektu sterowania poprzez wprowadzenie do jego pamięci żądanego algorytmu działania obiektu. Cechą charakterystyczną sterowników PLC odróżniającą ten sterownik od innych sterowników komputerowych jest cykliczny obieg pamięci programu. Algorytm jest zapisywany w dedykowanym sterownikowi języku programowania. Istnieje możliwość zmiany algorytmu przez zmianę zawartości pamięci programu. Sterownik wyposaża się w odpowiednią liczbę układów wejściowych zbierających informacje o stanie obiektu i żądaniach obsługi oraz odpowiednią liczbę i rodzaj układów wyjściowych połączonych z elementami wykonawczymi, sygnalizacyjnymi lub transmisji danych.

  Przykładowe systemy SCADA[]

 • APLIXCOM: SCADA-MES – Produkt polskiej firmy APLIXCOM oparty na serwerze OPC służący do nadzorowania i wizualizacji procesów na produkcji.
 • Adroit – system SCADA wraz z oprogramowaniem raportującym OPUS oraz dostępem poprzez strony web (VIZNET). Producent: Adroit Technologies
 • AutoLink – oprogramowanie SCADA firmy ASCON
 • ANT Studio – oprogramowanie SCADA firmy ANT, do integracji systemów automatyki i pomiarów z wbudowanym serwerem WWW, telemetrią, oraz językiem skryptów [TCL/Tk]
 • Integracja i wymiana danych, Telemetria i
 • Asix – pakiet projektowania i realizacji systemów wizualizacji i nadzoru komputerowego firmy ASKOM
 • BTC PRINS – System Zarządzania Sieciami firmy BTC AG
 • CoMeta – polski system SCADA firmy MetaSoft
 • Control Maestro (dawniej Wizcon Supervisor) – oprogramowanie SCADA firmy Elutions
 • DEMKop – system dla dyspozytorni energomechanicznych firmy Somar
 • ECONTROL – – system nadzoru i wizualizacji firmy ENERGOTEST
 • EDS – system zbierania i przetwarzania danych obiektowych firmy Transition Technologies S.A.
 • EMAC – system nadzoru i wizualizacji firmy ENERGOTEST
 • ENERGIA – polski system firmy NUMERON przeznaczony do nadzoru i wizualizacji danych o energii elektrycznej
 • eVoster – system nadzoru i wizualizacji firmy VOLEN S.A.
 • GEMOS – System Zarządzania Budynkiem i Bezpieczeństwem firmy ELA COMPIL
 • ICONICS – Genesis32/Genesis64 – 32 i 64-bitowe systemy SCADA oparte na technologii OPC-UA
 • IC-VIEW – systemy nadzoru i sterowania instalacji energetycznych i innych mediów serii ICPower firmy Inter-Consulting.
 • Ignition – System SCADA oraz MES oparty na technologii Java. Wydawcą oprogramowania jest firma Inductive Automation.
 • infoU – oprogramowanie SCADA firmy LSIS
 • LBX – system zbierania, wizualizacji, sygnalizacji i sterowania firmy LAB-EL (nadzór temperatury, wilgotności),
 • National Instruments LabVIEW
 • środowisko do tworzenia systemów SCADA (graficzny język programowania).
 • MicroSCADA. Produkt firmy ABB służący do wizualizacji stacji elektroenergetycznej
 • Movicon SCADA Oprogramowanie wizualizacyjne służące do kontroli, monitorowania i archiwizacji parametrów urządzeń oraz procesów przemysłowych.
 • OpenEye SCADA – oprogramowanie firmy WASKO S.A.
 • Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 9.0, firmy GE Intelligent Platforms (dawna nazwa CIMPLICITY Plant Edition)
 • Proficy HMI/SCADA iFIX, firmy GE Intelligent Platforms (obecna wersja 5.8 PL, istnieje też wersja angielskojęzyczna 5.8 EN)
 • Proficy WebSpace, firmy GE Intelligent Platforms – system SCADA w przeglądarce www
 • Pro Tool
 • PRO-2000 – elastyczny system SCADA po polsku
 • PROMOTIC SCADA system firmy Microsys
 • RSView firmy Rockwell Automation
 • SAURON –system dyspozytorski przeznaczony dla średnich i dużych zakładów przemysłowych oraz górnictwa firmy RNT sp. z o.o.
 • SCADA: Solutions Centre
 • SCADABr
 • SCADA-LTS
 • SCATEX – system SCADA portugalskiej firmy EFACEC
 • SMEW SCADA – System monitoringu elektrowni wiatrowych firmy DATAMATIC
 • SMoK – System Monitorowania Kompleksów Ścianowych firmy Somar
 • Syndis – System nadzoru, doradztwa i sterowania, firmy Mikronika
 • SZARP – polskie oprogramowanie SCADA na licencji GPL
 • TAC VISTA – System nadzoru i monitorowania, dostępne wersje w języku polskim.
 • TelWin SCADA – oprogramowanie typu SCADA polskiego producenta firmy TEL-STER Sp. z o.o.
 • TELEXUS – oprogramowanie SCADA/Telemetryczne firmy Atrem S.A.
 • TRACE MODE – oprogramowanie SCADA/HMI
 • VERO System – oprogramowanie firmy Elektro-System typu SCADA służące do kontroli, monitorowania, wizualizacji i archiwizacji parametrów urządzeń oraz procesów przemysłowych.
 • Vijeo CITECT – system nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych firmy Schneider Electric.Dodatkowo możliwa jest również archiwizacja danych poprzez oprogramowanie Vijeo HISTORIAN
 • WinCC firmy Siemens
 • Web SCADA
 • WindEx znany też pod nazwą SystemEX firmy ELKOMTECH
 • WindMon SCADA – System monitoringu elektrowni wiatrowych autorstwa firmy Wind-Service.com Sp. z o.o.
 • Winlog SCADA software – Sielco Sistemi SCADA system with OPC Client.
 • Wonderware Industrial Application Server (IAS – SCADA nowej generacji)
 • Wonderware InTouch (obecna wersja 10.1)
 • ZenOn oprogramowanie HMI/SCADA firmy COPA-DATA
 • Przypisy

  Proces biznesowy lub metoda biznesowa – seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces biznesowy często jest opisywany schematem blokowym.System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  LabVIEW (akronim nazwy ang. Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) - graficzne środowisko programistyczne stworzone przez National Instruments. Używany w nim graficzny język programowania nosi nazwę "G".
  Algorytm – w matematyce skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadań. Słowo "algorytm" pochodzi od starego angielskiego słowa algorism, oznaczającego wykonywanie działań przy pomocy liczb arabskich (w odróżnieniu od abacism – przy pomocy abakusa), które z kolei wzięło się od nazwiska, które nosił Muhammad ibn Musa al-Chuwarizmi (أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي), matematyk perski z IX wieku.
  System informatyczny – jest to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. Na systemy informatyczne składają się obecnie takie elementy jak:
  SIMATIC WinCC - sterownik SCADA wykorzystywany do wizualizacji i sterowania procesami przemysłowymi, posiada interfejs HMI, produkowany przez firmę Siemens. Może być stosowany w połączeniu z Siemens PCS 7 i systemem kontroli TELEPERM. WinCC jest napisany dla systemu operacyjnego Microsoft Windows. WinCC wykorzystuje Microsoft SQL Server do logowania. Jest dystrybuowany z interfejsem programistycznym VBScript i ANSI C.

  Reklama