• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SATRO-EKG

  Przeczytaj także...
  Medycyna fizykalna - dział medycyny, mający zastosowanie w fizjoterapii, gdzie łączy w sobie zagadnienia metod fizycznych wykorzystywanych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Dziedzina ta pozostaje w ścisłej współpracy z teoretycznymi oraz klinicznymi osiagnięciami innych działów medycyny oraz wieloma innymi pobocznymi dziedzinami - fizyki, techniki i nauk przyrodniczych.Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej - szpital w Warszawie zlokalizowany przy ul. Szaserów 128 (dzielnica Praga Południe). Placówka jest centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. W 2012 przy szpitalu oddano do użytku sanitarne lądowisko.
  Scyntygrafia – obrazowa metoda diagnostyczna medycyny nuklearnej, polegająca na wprowadzeniu do organizmu środków chemicznych (najczęściej farmaceutyków) znakowanych radioizotopami, cyfrowej rejestracji ich rozpadu i graficznym przedstawieniu ich rozmieszczenia.
  System SATRO-EKG

  SATRO-EKG - program komputerowy do analizy sygnałów elektrokardiologicznych bazujący na modelu SFHAM, umożliwiający ocenę aktywności elektrycznych mięśnia sercowego, a tym samym wczesne wykrywanie zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego.

  Badania skuteczności[ | edytuj kod]

  Dotychczasowe badania skuteczności metody SATRO-EKG w stosunku do scyntygrafii perfuzyjnej SPECT przeprowadzone w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz na Akademii Medycznej we Wrocławiu wykazały możliwość zastosowania tej metody do wykrywania choroby niedokrwiennej serca. Uzyskano bardzo wysoką czułość oraz swoistość w wykrywaniu tej choroby.

  Przezskórne interwencje wieńcowe (ang. percutaneous coronary interventions, PCI) – techniki inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej za pomocą narzędzi wprowadzanych przezskórnie do tętnic wieńcowych zwężonych przez proces chorobowy (najczęściej blaszkę miażdżycową) w celu ich poszerzenia lub udrożnienia (rewaskularyzacja) i przywrócenia prawidłowego krążenia (leczenie reperfuzyjne). Wedle aktualnych wytycznych jest to metoda z wyboru leczenia pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego.Czułość w badaniach naukowych, na przykład testach diagnostycznych stosowanych w medycynie, jest stosunkiem wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych. Czułość 100% oznaczałaby, że wszystkie osoby chore lub ogólnie z konkretnymi poszukiwanymi zaburzeniami zostaną rozpoznane. Pojęcie interpretuje się jako zdolność testu do prawidłowego rozpoznania choroby tam, gdzie ona występuje.

  Czułości (Se), swoistości (Sp), wartości predykcyjne wyników dodatnich (PV(+)) oraz ujemnych (PV(-)) zostały przedstawione w tabeli poniżej:

  Porównanie wyników SATRO=EKG - SPECT (wysiłkowe) otrzymane dla poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego podane są w tabeli poniżej: gdzie: PR - przegroda międzykomorowa, SP - ściana przednia, SD - ściana dolna, SB - ściana boczna.

  Rezultaty badań wskazują na wysoką korelację pomiędzy wynikami badania SATRO-EKG i SPECT w przypadku wykrywania choroby niedokrwiennej serca.

  SFHAM (single fibre based heart activity model) – fizyczny model opisujący aktywność elektryczną lewej komory serca podczas jej depolaryzacji. Umożliwia dokładną analizę potencjałów elektrycznych pochodzących od poszczególnych jej części .Elektrokardiografia (EKG) – zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca.

  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Zaletą tej metody jest szybka i dokładna analiza pomiarów EKG wykonanych w spoczynku co umożliwia:

 • łatwy i bezpieczny pomiar
 • wykrywanie choroby niedokrwiennej serca z bardzo wysoką czułością i swoistością diagnostyczną
 • wczesną profilaktykę choroby wieńcowej, obiektywną, a nie tylko statystyczną ocenę ryzyka
 • monitorowania efektów leczenia oraz wczesnej kwalifikacji pacjenta do badań referencyjnych np. PTCA, SPECT itp.
 • analizę skuteczności poszczególnych substancji biologicznie czynnych (leków, nutriceutyków, suplementów diety) oraz innych metod oddziaływania (np. medycyny fizykalnej)
 • Jest elementem diagnostycznym Programu Powszechnej Profilaktyki i Terapii Choroby Niedokrwiennej Serca w opracowanym międzynarodowym projekcie na potrzeby Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ.

  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Jerzy S. Janicki, Physical Basis of Satro – A New Method For Analysis of The Cardiac Muscle Depolarisation, „{{{czasopismo}}}”, Los Alamos National Laboratory, 2006, s. 1-43, arXiv:physics/0602162v2 [physics.med-ph].czasopismo
 • Jerzy S. Janicki, W. Leoński, J. Jagielski, Partial potentials of selected cardiac muscle regions and heart activity model based on single fibres, „Medical Engineering & Physics”, 31 (10), 2009, s. 1276-1282, DOI10.1016/j.medengphy.2009.08.007.
 • Jerzy S. Janicki i inni, Single Fibre Based Heart Activity Model (SFHAM) Based Qrs-Waves Synthesis, [w:] M. Sobieszczańska, J. Jagielski, P.W. Macfarlane (red.), Electrocardiology 2009, JAKS Publishing Company, 2010, s. 81-86, ISBN 978-83-928209-5-6.
 • Jerzy S. Janicki i inni, Implementation of SFHAM in Coronary Heart Disease Diagnosis, [w:] M. Sobieszczańska, J. Jagielski, P.W. Macfarlane (red.), Electrocardiology 2009, JAKS Publishing Company, 2010, s. 197-201, ISBN 978-83-928209-5-6.
 • Jerzu S. Janicki, Physical foundations of the SATRO method, PIW Primax Medic, 2006, s. 1-71, ISBN 83-60007-10-1, LCCN 2006356427, OCLC 71633821.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona metody SATRO-EKG (ang.)
 • Strona Instytutu Badań Fizykomedycznych
 • Suplement diety - uzupełnienie diety, dodatek zawierający niezbędne dla zdrowia składniki (zwłaszcza witaminy lub inne substancje egzogenne), których może brakować w codziennej diecie. Suplement oferowany jest najczęściej w postaci skoncentrowanej - jako tabletki, kapsułki, proszek lub płyn..Swoistość w badaniach naukowych, na przykład testach diagnostycznych stosowanych w medycynie, jest stosunkiem wyników prawdziwie ujemnych do sumy prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Swoistość 100% oznaczałaby, że wszyscy ludzie zdrowi w wykonanym teście diagnostycznym zostaną oznaczeni jako zdrowi. Test o wysokiej swoistości cechuje niski błąd drugiego typu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.
  Choroba niedokrwienna serca – (ChNS; łac. morbus ischaemicus cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) – zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Zaburzenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez mięsień sercowy, zwanych rezerwą wieńcową, doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową.
  Perfuzja – przepływ płynu ustrojowego (najczęściej krwi) przez tkankę lub narząd. Perfuzja krwi przez narząd zwykle określana jest jako procent pojemności minutowej serca i zależy m.in. od:
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Badania SPECT – tomografia emisyjna pojedynczych fotonów – single photon emission computed tomography – oparte są na najnowszych metodach obrazowania mózgu i wykrywania dysfunkcji. Jest to stosunkowo nowa i mało rozpowszechniona metoda diagnozowania zaburzeń mózgowia, znacznie różniąca się od encefalografii i rezonansu magnetycznego.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – szkoła wyższa o profilu medycznym z siedzibą we Wrocławiu, zajmująca się kształceniem lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.