SAP ERP

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

SAP ERP (do 2007 jako MySAP ERP) – zintegrowany modułowy pakiet oprogramowania ERP stworzony przez SAP, wspierający zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż. System jest następcą pakietu SAP R/3.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.Zmiana w zarządzaniu jest pojęciem bardzo ogólnym i oznacza zarówno planowane jak i nieplanowane, pożądane i niepożądane zdarzenia i procesy.

Jest jednym z najpopularniejszych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem na świecie.

Moduły i komponenty[ | edytuj kod]

Architektura systemu SAP ERP składa się z obszaru funkcjonalnego i technicznego.

SAP SE (niem. Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – niemieckie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 1972 r. z siedzibą w Walldorf, będące dostawcą oprogramowania biznesowego ERP.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Obszar funkcjonalny to podział systemu na moduły funkcjonalne. Najbardziej ogólny podział wyróżnia trzy główne grupy modułów: logistyka, finanse i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Moduły funkcjonalne wchodzące w skład systemu to:

Finanse[ | edytuj kod]

(ang. Financials)

 • FI: Rachunkowość Finansowa (Financial Accounting)
 • FI-GL: Księga Główna (General Ledger Accounting)
 • FI-AP: Rozrachunki z Dostawcami (Accounts Payable)
 • FI-AR: Rozrachunki z Odbiorcami (Accounts Receivable)
 • FI-BL: (Bank Accounting)
 • FI-AA: Majątek Trwały (Asset Accounting)
 • FI-CA: (Contract Accounting)
 • FI-LC: Konsolidacja (Legal Consolidation)
 • FI-SL: (Special Purpose Ledger)
 • FI-TV: (Travel Management)
 • CO: Controlling
 • CO-OM: (Overhead Cost Management)
 • CO-PC: (Product Costing)
 • CO-OM-CEL: (Cost Element Ledger)
 • CO-OM-CCA: Analiza miejsc powstawania kosztów (Cost Center Accounting)
 • CO-OM-OPA: (Overhead Orders and Projects Accounting)
 • CO-PA: Analiza zyskowności (Profitability Analysis)
 • EC-PCA: Controlling Przedsiębiorstwa, Analiza centrów zysków (Enterprise Controlling, Profit Center Accounting)
 • EC-CS: (Enterprise Controlling, Consolidation System)
 • Human Capital Management[ | edytuj kod]

  (Human Capital Management – HCM)

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. SAP NetWeaver – to platforma integracyjna stworzona przez firmę SAP AG. Umożliwia ona tworzenie, udostępnianie oraz zarządzanie aplikacjami, utworzonymi zarówno przez SAP, jak i innych producentów oprogramowania.
 • PA: Administracja Kadrami (Personnel Management)
 • PT: Zarządzanie Czasem Pracy (Personnel Time Management)
 • PY: Lista Płac (Payroll)
 • PE: (Training and Event Management)
 • PD: Planowanie i Rozwój Kadr (Personnel Development)
 • CP: (Cost Planning)
 • Logistyka[ | edytuj kod]

  (ang. Logistics)

 • MM: Gospodarka Materiałowa (Materials Management)
 • PP: Planowanie Produkcji (Production Planning and Control)
 • MRP II: (Advanced Planner & Optimizer)
 • PM: Utrzymanie Ruchu (Plant Maintenance)
 • SD: Sprzedaż i Dystrybucja (Sales and Distribution)
 • LE: (Logistics Execution)
 • EHS: (Environment, Health & Safety)
 • CS: Obsługa Klientów (Customer Service)
 • QM: Zarządzanie Jakością (Quality Management)
 • LO: (Logistics – General)
 • PLM: (Product Lifecycle Management)
 • PS: System Projektowy (Project System)
 • WM: Gospodarka Magazynowa (Warehouse Management)
 • Cross applications[ | edytuj kod]

 • IS: Rozwiązania branżowe (Industry solutions)
 • WF: Przepływy Robocze (Workflow)
 • Rozwiązania branżowe[ | edytuj kod]

  (ang. Industry solutions)

  Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.Hurtownia danych (ang. data warehouse) – rodzaj bazy danych, która jest zorganizowana i zoptymalizowana pod kątem pewnego wycinka rzeczywistości.
 • IS-A: Branża samochodowa (Automotive)
 • IS-AD: Branża kosmiczna i obronna (Aerospace & Defense)
 • IS-AFS: (Apparel and Footwear)
 • IS-BEV: (Beverage),
 • IS-DFPS: (Defense Forces & Public Security)
 • IS-H: Opieka zdrowotna (Healthcare)
 • IS-HER: Szkolnictwo wyższe i badania naukowe (Higher Education & Research)
 • IS-HMED: (Clinical System)
 • IS-M: Media: (Media)
 • IS-M/AM: (Media/Advertisement & Media-Sales)
 • IS-M/SD: (Media/Sales & Distribution)
 • IS-OIL: Branża paliwowa (Oil & Gas)
 • IS-R: (Retail)
 • IS-RE: (Real Estate)
 • IS-PS: Sektor publiczny (Public Sector)
 • IS-T: Telekomunikacja (Telecommunications)
 • IS-U: Przedsiębiorstwa komunalne (Utilities)
 • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Planowanie Zasobów Produkcyjnych ang. MRP II - Manufacturing Resource Planning. W celu odróżnienia od zwykłego MRP konieczne jest dodawanie rzymskiej liczby II, gdyż rozwinięcie tego skrótu jest inne.
  Controlling – proces planowania, koordynowania i kontroli przebiegu procesów ekonomicznych dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów.

  Reklama