• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SAKO

  Przeczytaj także...
  Metoda Elementów Skończonych albo Metoda Elementu Skończonego (MES, ang. FEM, finite-element method) – zaawansowana metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych, opierająca się na podziale dziedziny (tzw. dyskretyzacja) na skończone elementy, dla których rozwiązanie jest przybliżane przez konkretne funkcje, i przeprowadzaniu faktycznych obliczeń tylko dla węzłów tego podziału.ZAM-2 to polski komputer pierwszej generacji zbudowany na lampach, wersja produkcyjna polskiego komputera XYZ. Przeznaczony przede wszystkim do obliczeń numerycznych był także używany do przetwarzania danych np w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, a w NRD współpracował z maszynami analitycznymi.
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT) – państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia techniczna w Warszawie. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 18. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 2830. pośród wszystkich typów uczelni.

  SAKO (System Automatycznego Kodowania Operacji) – język algorytmiczny polskich komputerów: XYZ, ZAM-2, ZAM-21 i ZAM-41 nastawiony na otrzymywanie efektywnego kodu. Początkowo wspomagał tylko obliczenia w stałym przecinku. W wersji dla ZAM-21 i ZAM-41 dodano zmienny przecinek.

  Ogólne cechy języka SAKO:

  SAS (System Adresów Symbolicznych) - rodzina makroasemblerów polskich komputerów XYZ, ZAM-2 i ZAM-41, oraz radzieckiego komputera Urał 2.Zakład Narodowy im. Ossolińskich (ZNiO, Ossolineum) – zasłużony dla polskiej nauki i kultury Instytut (do 1939 r. – łączył w sobie Bibliotekę, Wydawnictwo i Muzeum Książąt Lubomirskich), ufundowany dla Narodu Polskiego w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, otwarty w 1827 roku we Lwowie.
 • komendy podobne do zdań używanych w języku naturalnym
 • skracał czas nauki zasad programowania
 • łatwy w użyciu, skracał czas kodowania
 • przejrzysty kod programów, małe prawdopodobieństwo popełnienia błędu
 • Miał statyczny przydział adresów. Można w nim było wstawiać kod w makroasemblerze SAS.

  ZAM 41 – pierwszy polski komputer do przetwarzania danych zaprojektowany w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie, a produkowane przez Zakład Doświadczalny Instytutu.Pamięć bębnowa – historyczny typ pamięci operacyjnej i masowej, wykorzystujący do przechowywania danych cienką warstwę magnetyczną naniesioną na powierzchnię wirującego walca. Działa podobnie jak magnetofon, zapisując dane na powierzchni wirującego bębna magnetycznego zamiast na taśmie magnetycznej. Wyparta została przez pamięć dyskową,

  Kompilacja przebiegała w dwóch etapach:

  1. Z SAKO na makroasembler SAS.
  2. Z SAS na język maszynowy.

  Najbardziej charakterystyczną cechą SAKO są polskie komendy np. CZYTAJ, SKOCZ DO.

  Przeznaczony przede wszystkim do programowania obliczeń numerycznych. Z większych systemów w WAT powstał w nim system obliczeń metodą elementów skończonych.

  Przykład rozkazów[ | edytuj kod]

  Polecenia obsługi pamięci bębnowej komputera ZAM-2:

  Hello world – program, którego jedynym celem jest wypisanie na standardowym wyjściu napisu "Hello World!" lub podobnego.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  PISZ NA BEBEN OD 100: A, B, *C
  

  Zapisuje na bębnie, począwszy od adresu 100, kolejno: słowa A i B oraz blok (tablicę) C o wcześniej zadeklarowanej wielkości.

  CZYTAJ Z BEBNA OD 100: A, B, *C
  

  Czyta z bębna, począwszy od adresu 100, kolejne słowa i umieszcza w zmiennych A i B oraz bloku (tablicy) C.

  Przykład programu[ | edytuj kod]

  Poniższy program ma za zadanie wydrukowanie znanego tekstu Hello World:

  ZAM-21 (Alfa) – doświadczalny komputer IMM rozwijany budowany równolegle z ZAM-3 i produkowany w Elwro w latach 1961—64.Liczba zmiennoprzecinkowa – reprezentacja liczby rzeczywistej zapisanej za pomocą notacji naukowej. Ze względu na wygodę operowania na takich liczbach, przyjmuje się ograniczony zakres na mantysę i cechę – nazwy te mają w matematyce znaczenie podane w artykule podłoga i sufit, a w niniejszym artykule inne, powszechne w informatyce. Powoduje to, że reprezentacja liczby rzeczywistej jest tylko przybliżona, a jedna liczba zmiennoprzecinkowa może reprezentować różne liczby rzeczywiste z pewnego zakresu.
  K) PROGRAM DRUKUJE NAPIS HELLO WORLD
    LINIA
    TEKST:
    HELLO WORLD
    KONIEC
  

  Literatura[ | edytuj kod]

 • Leon Łukaszewicz, Antoni Mazurkiewicz, System automatycznego kodowania SAKO. Cz. 1, Opis języka, Polska Akademia Nauk, 1961 [dostęp 2018-09-12].
 • Leon Łukaszewicz, Antoni Mazurkiewicz "System automatycznego kodowania SAKO", wyd.2 poszerzone, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 r.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Automatyzacja programowania w Polsce do roku 1970, [w:] Informatyka Nr 3, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, 1971, s. 2, 6 [dostęp 2018-09-12].
  2. Maszyna cyfrowa ZAM-2. Budowa, programowanie, zastosowania / Konrad Fiałkowski / Katalog HINT, hint.org.pl, s. 51-52 [dostęp 2018-09-12] (pol.).
  3. COMPUTERS AND CENTERS, OVERSEAS: 6. Instytut Maszyn Matematycznych, ZAM 2, Warsaw, Poland, [w:] Gordon D Goldstein, DIGITAL COMPUTER NEWSLETTER. VOLUME 16, NUMBER 1, styczeń 1964, s. 22 [dostęp 2018-09-12] (ang.).
  4. W czasach świetności języka najpopularniejszą formą otrzymywania informacji zwrotnych z komputera było drukowanie ich za pomocą drukarki.
  5. System automatycznego kodowania SAKO / Leon Łukaszewicz, Antoni Mazurkiewicz / Katalog HINT, hint.org.pl [dostęp 2018-09-12] (pol.).
  XYZ (1957/1958) – pierwszy elektroniczny komputer cyfrowy zbudowany i uruchomiony w Polsce. Wyprzedził o kilka miesięcy EMAL-2, a wcześniejszy EMAL nie został w pełni uruchomiony. Poprzedziły go: lampowy komputer analogowy ARR oraz nieelektroniczne komputery zerowej generacji: dydaktyczny GAM-1 i użytkowy PARK.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.602 sek.