• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słupy - powiat nakielski

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Erygowanie (łac. erigo – wznoszę) – pojęcie z prawa kanonicznego Kościoła katolickiego odnoszące się do założenia lub ufundowania kaplicy, kościoła, klasztoru, parafii lub diecezji przez uroczysty dekret biskupa lub Stolicy Apostolskiej.
  Podział administracyjny Polski (1957–1975) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1957 do 31 maja 1975 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski z 1965 (na szczeblu wojewódzkim) oraz 1973 roku (na szczeblu powiatowym).

  Słupywieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Szubin.

  Historia[]

  Nazwa wsi pochodzi od stojących tam w średniowieczu słupów granicznych, wyznaczających najprawdopodobniej południową granicę trudno dostępnego wówczas pasa bagien i lasów wokół Noteci.

  Pierwsza wzmianka w dokumentach o istnieniu Słupów pochodzi z 7 grudnia 1233 r., ich historia jest jednak znacznie starsza. Początki miejscowości wiążą się z istniejącym tam grodziskiem, istniejącym w X i XI wieku. Na jego miejscu wykształciła się później obecna wieś. Najpóźniej w XII wieku na jej terenie erygowano kościelną parafię pod wezwaniem św. Wita. W centrum wsi stoi zabytkowy kościół z pierwszej połowy XIX wieku.

  I Rzeczpospolita – współczesna, umowna nazwa państwa złożonego z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, stosowana dla okresu od połowy XV wieku, czyli od stworzenia podstaw demokracji szlacheckiej, poprzez okres istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów do III rozbioru w 1795 roku.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  W czasach I RP i zaborów wieś była własnością różnych rodów szlacheckich, m.in. Skrzetuskich, Poleskich, Sadowskich, Czapskich i Żółtowskich. W okresie PRL na terenie wsi istniała jednostka PGR, po którym pozostało kilka czynnych bloków mieszkalnych. Problemem miejscowej społeczności po likwidacji PGR-u jest utrzymujące się do dziś na wysokim poziomie bezrobocie.

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Powiat nakielski – powiat w Polsce (w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nakło nad Notecią.

  W okresie II RP miejscowość do 1938 r. należała administracyjnie do województwa poznańskiego, w latach 1950–1975 do tzw. dużego województwa bydgoskiego, a w latach 1975-1998 do tzw. małego województwa bydgoskiego. Aktualnie w Kujawsko-Pomorskiem.

  Zabytki[]

  Pałac

  Według rejestru zabytków NID na listę zabytków wpisane są:

 • zespół kościoła parafialnego, nr rej.: A/1552/1-3 z 17.02.2010:
 • kościół pw. św. Wita, 1841-43, 1928-30
 • dawny cmentarz , obecnie nieczynny, XIX w.
 • ogrodzenie murowano-metalowe, 1903
 • zespół dworski, XVIII/XIX, 1880, nr rej.: A/222/1-2 z 5.06.1987:
 • dwór (dec. pałac)
 • park, k. XIX w.
 • Zobacz też[]

 • Słupy
 • Słupy Duże
 • Słupy Małe
 • Przypisy

  1. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo kujawsko-pomorskie. 31 marca 2016; 6 miesięcy temu. [dostęp 2016-03-16]. s. 64.
  Parafia pw. św. Wita w Słupach - parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Szubin oraz diecezji bydgoskiej. W jej skład wchodzą wioski: Królikowo, Kowalewo, Słupy , Dąbrówka Słupska, Chraplewo, Ciężkowo, Wrzosy, Smarzykowo i część Wąsosza. Parafia oprócz kościoła parafialnego w Słupach, posiada również kościół filialny w Ciężkowie. Jest też właścicielem założonego w 1830 w pobliżu kościoła parafialnego cmentarza. Proboszczem parafii od 1995 r. jest ks. Leszek Kroll.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza (czasy kultury łużyckiej i kultury pomorskiej) oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII-VIII w. n.e.).
  Święty Wit, cs. Muczenik Wit (ur. koniec III wieku w Mazzara na Sycylii, zm. ok. 304) – męczennik chrześcijański oraz święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, zaliczany do Czternastu Świętych Wspomożycieli.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Noteć (niem. Netze) – rzeka o długości 391,3 km w północno-zachodniej Polsce. Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km². Jest to siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza - rzeka Polski.
  Województwo bydgoskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. W 1999 roku włączone zostało do województwa kujawsko-pomorskiego.
  Województwo kujawsko-pomorskie – jedno z 16 województw leżące w północnej części Polski centralnej. Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. w przybliżeniu z dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.041 sek.