• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słucz - dopływ Horynia

  Przeczytaj także...
  Zamek kaniowski – poemat romantyczny autorstwa Seweryna Goszczyńskiego, typowy przykład polskiego czarnego romantyzmu. Został napisany w roku 1828 a nawiązuje do wydarzeń koliszczyzny. Składa się z trzech części. Akcja rozgrywa się w Kaniowie na Ukrainie, obfituje w makabryczne i krwawe wydarzenia. Wśród wielu postaci tej frenetycznej powieści występują m.in. Kozacy (Szwaczka, Nebaba i ich ludzie, zazwyczaj rozbójnicy), zły polski rządca zamku, poślubiona przez niego podstępem Orlika (następnie mężobójczyni). Zamek zostaje na koniec zniszczony.Wołoczyska (ukr. Волочиськ, trb. Wołoczyśk) - miasto na Ukrainie w obwodzie chmielnickim, siedziba władz rejonu wołoczyskiego.
  Nowogród Wołyński (ukr. Новоград-Волинський, ros. Новград-Волынск), do 1796 oficjalnie, a później potocznie Zwiahel (nazwę oficjalną wprowadzono ukazem Katarzyny II jako symbol przejęcia miasta przez Imperium Rosyjskie po rozbiorach Rzeczypospolitej) - miasto rejonowe we wschodniej części obwodu żytomierskiego Ukrainy nad rzeką Słucz.

  Słucz (ukr. Случ) – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Horynia, o długości 451 km i powierzchni dorzecza 13 900 km².

  Słucz rozpoczyna swój bieg ok. 30 km na północny wschód od miasta Wołoczyska. Minąwszy po drodze Starokonstantynów i Nowogród Wołyński, w granice przedwojennego polskiego Wołynia wpływa na północ od Korca niedaleko ujścia Korczyka. Dawniej uznawana była w części biegu za zachodnią granicę historycznej Ukrainy. Hasłem hajdamaków podczas Koliszczyzny miało być "O! tak, Lasze, po Słucz nasze!".

  Korzec (ukr. Корець) – miasto na Ukrainie, położone na Wołyniu, 65 km od Równego, centrum rejonu koreckiego w obwodzie rówieńskim. W 2001 liczyło 8649 mieszkańców. Dawna rezydencja magnaterii polskiej.Wyżyna Wołyńska (851.1) - makroregion fizycznogeograficzny, wyżyna znajdująca się na zachodzie Ukrainy i we wschodniej Polsce, pomiędzy rzekami Bug i Korczyk (dorzecze Słuczy). Wchodzi w skład Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej.

  Odtąd aż po Hubków tworzy dolinę wśród skał granitowych, a okolica tamtejsza, posiadająca liczne osobliwości przyrody, jest nazywaną Szwajcarią Nadsłuczańską.

  Dolina rzeki ma szerokość od 0,2–0,8 km w górnym biegu do 5 km w dolnym. Kоrуtо jest szerokie na 5–50 m, w najszerszym miejscu – 110 m, zamarza w grudniu, a odmarza w marcu.

  W dolnym biegu dzieli się na setki ramion na wschód od Sarn i Niemowicz. Słucz jest spławną na długości 290 km. Poza tym spław utrudniają skały granitowe w korycie rzeki. Brzegi przeważnie zalesione. Z miast i miasteczek leżą nad Słuczą m.in. Ludwipol, Hubków z ruinami zamku oraz Bereźne.

  Nadsłuczański Park Krajobrazowy, nazywany też Szwajcarią Nadsułczańską, obejmuje przełom rzeki Słucz, na zachodniej Ukrainie.Język ukraiński (ukr. українська мова, ukrajinśka mowa) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie na Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

  Największym (lewym) z dopływów Słuczy jest rzeka Korczyk, nad którą leży miasto Korzec. Korczyk tworzy dolinę, przebijając płytę granitową, a w okolicy Korca brzegi doliny zdobią granitowe skały. Innym z lewych dopływów jest Derewiczka, przepływająca przez Demkowice i Derewicze.

  Bereźne (ukr. Березне) – miasto na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, siedziba rejonu bereźneńskiego, do 1945 w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie kostopolskim, siedziba gminy Bereźne.Ludwipol w powiecie kostopolskim, województwo wołyńskie - to polska nazwa sprzed 1945 roku, leżącego na rzeką Słucz, dzisiejszego miasteczka Sosnowe (ukr. Соснове) obwód rówieński, na zachodniej Ukrainie.

  Rzeka płynie przez Wyżynę Wołyńską, uchodzi do Horynia, na północ od miasta Sarny. Jest największym dopływem Horynia.

  Ważniejsze miejscowości nad Słuczą: Starokonstantynów, Nowogród Wołyński, Horodnica, Ludwipol (ukr. Sosnove), Bereźne, Sarny.

  Dopływy: Chomora

  Starokonstantynów, dawniej Konstantynów (ukr. Старокостянтинів, trb. Starokostiantyniw) — miasto w obwodzie chmielnickim Ukrainy.Zamek w Hubkowie – renesansowy zamek wybudowany w XV wieku w Hubkowie. Jego pierwszymi właścicielami byli Siemaszkowie, którzy mieli tu główną siedzibę.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Europy
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Ilustrowany przewodnik po Wołyniu 1929
 • Słucz na Wołyniu
 • Słucz w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom X (Rukszenice – Sochaczew) z 1889 r.
 • Sarny (ukr. Сарни) – miasto w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie rówieńskim, nad rzeką Słucz. Węzeł kolejowy. Ma 27,7 tys. mieszkańców (2004).Seweryn Goszczyński (ur. 4 listopada 1801 w Ilińcach koło Humania, zm. 25 lutego 1876 we Lwowie) – polski działacz społeczny, rewolucjonista, pisarz i poeta polskiego romantyzmu. Zasłynął jako autor wierszy patriotycznych oraz jeden z czołowych członków grona mesjanistycznego Andrzeja Towiańskiego. Współcześnie znany zwłaszcza dzięki powieści poetyckiej Zamek kaniowski oraz powieści gotyckiej Król zamczyska. Obok Antoniego Malczewskiego i Józefa Bohdana Zaleskiego zaliczany do „szkoły ukraińskiej” polskiego romantyzmu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Koliszczyzna lub koliwszczyzna (ukr. Коліївщина) – wystąpienie ruskiego chłopstwa pańszczyźnianego, hajdamaków i Kozaków przybyłych z podległej Imperium Rosyjskiemu Siczy Zaporoskiej skierowane przeciw szlachcie polskiej, ludności żydowskiej, Kościołowi unickiemu i rzymskokatolickiemu i istniejącemu ładowi społecznemu. Trwało od czerwca do lipca 1768 (podczas konfederacji barskiej) na Ukrainie Prawobrzeżnej i przejawiało się masowymi morderstwami Polaków, Żydów i duchowieństwa rzymskokatolickiego i unickiego, z których największe rozmiary osiągnęła rzeź humańska. Przywódcami ruchu byli Maksym Żeleźniak i Iwan Gonta. Liczbę ofiar koliszczyzny szacuje się od 100 000 do 200 000 zamordowanych.
  Horyń (ukr. Горинь, białorus. Гарынь) – rzeka na Ukrainie i Białorusi, prawy dopływ Prypeci o długości 659 km i powierzchni dorzecza 27 700 km².
  Horodnica - wieś w rejonie husiatyńskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1318 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Horodnica w powiecie kopyczynieckim województwa tarnopolskiego. Wieś liczy 1603 mieszkańców.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.