• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słowotwórstwo

  Przeczytaj także...
  Rodzina wyrazów - grupa wyrazów mających wspólne pochodzenie, czyli wywodzących się od jednego wyrazu podstawowego.Słownictwo – jeden z podstawowych zasobów języka naturalnego. Zasób, bogactwo słów jakim posługuje się dana osoba, autor dzieła literackiego, grupa społeczna, naród – w tym wypadku mówimy o słownictwie danego języka, grupa etnograficzna – w tym wypadku mówimy o słownictwie danej gwary bądź dialektu.
  Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.

  Słowotwórstwo – dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstawania nowych wyrazów w języku.

  Słowotwórstwo podzielić można na słowotwórstwo synchroniczne (funkcjonalne) – zajmujące się strukturą słownictwa i badaniem, w jaki sposób użytkownicy języka powiększają jego zasób, także derywacją oraz na słowotwórstwo diachroniczne (genetyczne, historyczne) – zajmujące się procesem historycznym w powstawaniu słów.

  Wyrazy pokrewne – wyrazy w dwóch (lub więcej) językach mające wspólnego przodka - wyraz w języku, od którego te języki pochodzą. Przykład: polskie słowo brat, czeskie bratr, angielskie brother i włoskie fratello pochodzą wszystkie od praindoeuropejskiego *bʰréh₂tēr.Wyraz – pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów.
 • wyraz podstawowy – wyraz od którego utworzony został wyraz pochodny.
 • wyraz pochodny – wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.
 • parafraza słowotwórcza – opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego i zawierający wyraz podstawowy.
 • formant – słowotwórcza część wyrazu, dodana do jego rdzenia.
 • podstawa słowotwórcza – część wyrazu pochodnego, która zostaje po odcięciu formantu.
 • Podstawowe pojęcia związane z rodziną wyrazów[]

 • rdzeń – najmniejsza, niepodzielna część wyrazu.
 • rodzina wyrazów – grupa wyrazów pochodnych mająca ten sam rdzeń z zasady powiązania też wspólnym, ogólnym znaczeniem.
 • Wyrazy pokrewne – wszystkie wyrazy mają ten sam rdzeń.
 • Przykład rodziny wyrazów

  Rdzeń (niekiedy także pierwiastek – por. ang. root) – główny morfem wyrazu, który pozostaje po oddzieleniu od niego wszystkich afiksów.Wyraz podstawowy (termin z gramatyki szkolnej) – wyraz od którego tworzymy wyraz pochodny, np. jagoda ⇒ jagodowy, szkoła ⇒ szkolny.
                         szkol
                         szkolnictwo
     szkoła                  szkółka
                         szkolny
                         przedszkole
  szkolwyszkolić ⇒ wyszkoloneprzeszkolić
       ⇒ szkolenie
  
  przedszkole ⇒ przedszkolak
         ⇒ przedszkolny
  

  Zobacz też[]

 • Analiza słowotwórcza wyrazu
 • Wyraz pochodny – wyraz utworzony na podstawie wyrazu podstawowego, np. "jagoda" (wyraz podstawowy), "jagodowy" (wyraz pochodny). Wyrazy pochodne są też wyrazami podstawowymi względem innych wyrazów.Podstawa słowotwórcza – forma podstawowa dla danej operacji słowotwórczej. Uzyskuje się ją przez odjęcie afiksu przez tę operację dodanego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zrostek lub formant, afiks (łac. affixum – element przyczepiony) – słowotwórcza część wyrazu, dodana do jego rdzenia (podstawy słowotwórczej).
  Derywacja w językoznawstwie to proces słowotwórczy polegający na tworzeniu wyrazów pochodnych poprzez dodawanie do podstawy słowotwórczej sufiksów i prefiksów. Określana jest niejednokrotnie jako afiksacja lub derywacja dodatnia, w opozycji do derywacji wstecznej, polegającej na odrzucaniu od wyrazu afiksu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.