• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słowo kluczowe - teoria informacji

  Przeczytaj także...
  Keyword - wyraz kluczowy, słowo kluczowe - charakterystyczny ciąg znaków stosowany jako wyróżnik w dokumentach, wspomagający proces wyszukiwania informacji.Tytuł – wyraz identyfikujący i nazywający dokument. Także słowo, wyrażenie lub grupa znaków tworzących nazwę zasobu lub dzieła, które zawiera.
  Klasyfikacja taksonomiczna (łac. classis - oddział + facio - czynię) - umieszczanie obiektów lub koncepcji w zbiór kategorii (np. taksonomia lub indeks przedmiotowy) na podstawie właściwości obiektu lub koncepcji. Osoba może zaklasyfikować obiekt lub koncepcję zgodnie z ontologią. Przykłady klasyfikacji taksonomicznej:

  Słowo kluczowe – znaczący wyraz przejęty z tytułu lub tekstu dokumentu do reprezentowania jego treści.

  Zastosowanie[]

  Słowa kluczowe stosowane są w większości artykułów naukowych w celu oznaczenia w sposób maksymalnie syntetyczny zawartości. Ułatwiają one klasyfikację treści przez osoby opracowujące w bibliotekach naukowych a także ułatwiają dotarcie do nich przez czytelników. Najczęściej słowa kluczowe podawane są w języku angielskim lub w języku artykułu. Pojęcie w tej definicji jest również adekwatne w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych gdzie ze względu na zachowanie kompatybilności z przyjętym nazewnictwem instrukcji używa się słowa keyword.

  Język słów kluczowych – język informacyjno-wyszukiwawczy o notacji paranaturalnej, którego paradygmatyka nie jest wykazana w słowniku. Jednostkami leksykalnymi języka słów kluczowych są słowa kluczowe uszeregowane współrzędnie.Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom znalezienie informacji w sieci.

  Również jednostka leksykalna języka słów kluczowych.

  Zobacz też[]

 • Keyword
 • Przypisy

  1. PN-ISO 5127:2005. Informacja i dokumentacja. Terminologia.
  2. Wiesław Babik: Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002, seria: Nauka, Dydaktyka, Praktyka. ISBN 83-87629-84-7.
  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.