• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Słowo i Myśl

  Przeczytaj także...
  Jan Szturc (ur. 1955) – polski meteorolog, hydrolog, historyk protestantyzmu na ziemiach polskich, działacz luterański.Dwumiesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się raz na dwa miesiące. Dwumiesięczniki poświęcone są najczęściej jakiejś konkretnej problematyce np. z zakresu nauki, techniki. Niektóre dwumiesięczniki wydawane są też w formie biuletynów.
  Tygodnik Polski: chrześcijański tygodnik społeczno-kulturalny – tygodnik wydawany w Warszawie pod patronatem Stowarzyszenia i Unii Chrześcijańsko-Społecznej w latach 1982–1989.

  Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelickikwartalnik (dawniej miesięcznik, a następnie dwumiesięcznik) Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw), ukazujący się od 1989 r.

  Historia[]

  Pierwszy numer ukazał się w lutym 1989 r. jako miesięcznik, samodzielny dodatek do „Tygodnika Polskiego”, pisma wydawanego w Warszawie pod patronatem Unii Chrześcijańsko-Społecznej (UChS) powstałej z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego – w latach PRL-u prorządowej partii reprezentującej środowiska rzymsko-katolickie, o ambicjach ekumenicznych). Formalnie było ono redagowane „przy udziale działaczy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego”, zaś redaktorem naczelnym była Zofia Wojciechowska, wówczas jedna z czołowych działaczy Towarzystwa. W tym pierwszym okresie pismo było kolportowane przez ogólnopolską sieć kiosków „Ruch”-u.

  Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki (protestancki) w Polsce, kościół luterański prawnie działający na terenie Polski, będący członkiem takich organizacji, jak Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Konferencja Kościołów Europejskich, Polska Rada Ekumeniczna. Organem prasowym jest Zwiastun Ewangelicki. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp Jerzy Samiec.Miesięcznik jest to czasopismo, które ukazuje się regularnie raz w miesiącu. Przeważnie miesięczniki poświęcone są jakiejś konkretnej problematyce, np. z zakresu sztuki, nauki, techniki, sportu, turystyki czy gier komputerowych, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Niektóre miesięczniki wydawane są też w formie poradników.

  Gdy wkrótce finansowanie miesięcznika przez UChS się skończyło, PTEw przejęło trud utrzymania pisma. Powołano w tym celu w 1992 r. Wydawnictwo Św. Mateusza w Łodzi, działające pod patronatem miejscowej parafii ewangelicko-augsburskiej, kierowane przez Zofię i Andrzeja Wojciechowskich. W związku z utratą mecenatu pismo wycofano jednak z kiosków „Ruchu” i zaniechano wypłat honorariów. Oba te czynniki wpłynęły na zawężenie kręgu autorskiego pisma, jak i na jego kolportaż i poczytność. W 1996 r. wydawanie pisma zawieszono.

  Unia Chrześcijańsko-Społeczna (UChS) – polskie stronnictwo polityczne, powstałe w styczniu 1989 z przekształcenia Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego (ChSS). W latach 1992–1993 używało nazwy Unia Chrześcijańsko-Społeczna „Akcja Ekumeniczna”.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Po krótkiej przerwie tytuł przejął prywatny wydawca z Krakowa, firma FHG „Tondera”. Redaktorem naczelnym został właściciel firmy Bogusław Tondera, związany z krakowskim środowiskiem ewangelickim, później prezes krakowskiego oddziału PTEw. Formalnie pismo pozostało prywatne, jednak podejmowało przede wszystkim tematykę wyznaniową, ewangelicką. Na skutek trudności finansowych i brak wsparcia ze strony innych instytucji kościelnych, ukazywało się jednak coraz rzadziej, kilka razy w ciągu roku.

  Ruch Spółka Akcyjna – polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego z siedzibą w Warszawie Zajmuje się głównie dystrybucją prasy, artykułów FMCG, prenumeratą.Koszalin (łac. Coslinum, kasz. Kòszalëno niem. Köslin) – miasto na prawach powiatu w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, drugie co do wielkości miasto na Pomorzu Zachodnim. Położone na Pobrzeżu Koszalińskim, nad rzeką Dzierżęcinką, nad jeziorami: Jamno i Lubiatowo Północne. Siedziba powiatu koszalińskiego, sądu okręgowego, wydziału zamiejscowego urzędu marszałkowskiego i delegatury urzędu wojewódzkiego.

  W 2004 r. pismo formalnie wróciło do PTEw, gdy przy poznańskim oddziale PTEw zawiązała się nowa redakcja, z redaktorem naczelnym Michałem Jadwiszczokiem. Pismo ukazuje się obecnie jako „Organ Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego”, dwumiesięcznik, wsparcie finansowe zapewniają dochody własne poznańskiego Oddziału PTEw.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw, dawniej PTE) jest ogólnopolskim Kościołów ewangelickich. Powstało ono na bazie lokalnego stowarzyszenia, które założono pod tą nazwą w 1919 roku w Poznaniu, gdzie przy ul. Kossaka 9 od 1928 r. ma swoją kamienicę, zarazem do 2004 r. siedzibę parafii ewangelicko-augsburskiej. W 1983 roku nastąpiło rozszerzenie jego działalności na cały kraj.

  "Słowo i Myśl” funkcjonując w czterech różnych układach wydawniczych przybierało różną postać zarówno jeśli idzie o szatę graficzną jak i profil. W pewnym okresie było traktowane jako opozycyjne w stosunku do władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, którego wyznawcy przede wszystkim tworzą PTEw. Jednak było to pierwsze po II wojnie światowej niekościelne pismo ewangelickie w Polsce, które w dużym stopniu przyczyniło się do ożywienia środowisk inteligencji ewangelickiej po przemianach 1989 r. Obecnie podejmuje przede wszystkim sprawy wewnętrzne PTEw i Kościołów ewangelickich w Polsce.

  Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS) – istniejące w latach 1957–1989 koncesjonowane przez władze PRL ugrupowanie społeczno-polityczne, skupiające chrześcijan różnych wyznań.

  Kolegium redakcyjne[]

  Skład redakcji (od 08.10.2011):

 • Redaktor naczelny: Romuald Długosz
 • Zastępca redaktora naczelnego: Michał Jadwiszczok
 • Pozostali członkowie: Jagoda Grudzień, Jan Szturc, Bogusław Tondera, Grzegorz Olek, Karol Długosz.
 • Obecna siedziba redakcji: Koszalin
 • Bibliografia[]

 • Jan Szturc: Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2006. ISBN 83-89100-83-5.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa „Słowa i Myśli”
 • Serwis Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.